Search
Enter Keywords:
wtorek, 11 maj 2021
Strona główna
Z ostatniej chwili

 "(...) Książka stanowi leksykon, po który sięgamy, by znaleźć instrukcję korzystania z konkretnego narzędzia. Polecenia zostały starannie omówione i zilustrowane, co ułatwia ich natychmiastowe zastosowanie. (...)"

Chip, 11/08 o książce  AutoCAD 2008 i 2008 PL

AutoCAD 2007. Spis treści Drukuj E-mail

AutoCAD 2007. Spis treści

ImageWstęp (25)

 • Znaczki występujące w tekście (26)
 • Instalacja przykładów (27)
 • Instalacja wersji treningowej AutoCAD-a (27)

Część 1. Wiadomości podstawowe

Wprowadzenie (31)

 • Uruchamianie AutoCAD-a (31)
 • Nowy rysunek - NEW (38)
 • Otwarcie rysunku - OPEN (38)
 • Zapis rysunku na dysku (39)
 • Kopia bezpieczeństwa (40)
 • Pomoc - HELP (40)
 • Zamknięcie rysunku (41)
 • Koniec pracy (42)
 • Klawisz ESC (43)
 • Rysunki na pasku zadań - TASKBAR (43)
 • Rozszerzenie pliku (43)

Nowy rysunek (45)

 • Rozpoczęcie edycji nowego rysunku - NEW (46)
 • Jednostki - UNITS (47)
 • Granice rysunku - LIMITS (49)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a (51)

Właściwości obiektów (81)

 • Wybór właściwości domyślnych (82)
 • Kolor (83)
 • Rodzaj linii (88)
 • Szerokość linii (91)
 • Styl wydruku (93)
 • Współczynnik skali linii (94)
 • Uzgadnianie właściwości - MATCHPROP (96)
 • Modyfikacje właściwości obiektów (100)

Oglądanie rysunku (109)

 • Szybkie powiększanie i przesuwanie (110)
 • Inne możliwości polecenia ZOOM (115)
 • Podgląd dynamiczny - DSVIEWER (122)
 • Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku (123)
 • Wyświetlanie grubości linii (125)
 • Wyświetlanie pełnoekranowe (125)
 • Wypełnianie obiektów - FILL (126)
 • Ekran tekstowy i graficzny (127)
 • Widoki (127)

Modyfikacje rysunku (137)

 • Jak wybierać obiekty? (138)
 • Polecenia do modyfikacji rysunku (139)

Wybieranie obiektów (187)

 • Metody wyboru obiektów (188)
 • Automatyczny wybór obiektów (193)
 • Opcje wyboru (203)

Napisy (205)

 • Napisy proste (206)
 • Akapit tekstowy (209)
 • Wyświetlanie na wierzchu napisów - TEXTTOFRONT (222)
 • Napis na łuku - ARCTEXT (224)
 • Napis otoczony - TCIRCLE (225)
 • Automatyczne numerowanie napisów - TCOUNT (227)
 • Umieszczanie plików tekstowych na rysunku (228)
 • Styl napisu - STYLE (230)
 • Modyfikacja napisów (233)
 • Wypełnianie napisów (239)
 • Markowanie napisów - QTEXT (240)
 • Sprawdzanie pisowni - SPELL (240)
 • Jakość wydruku napisów (241)
 • Wyszukiwanie i zastępowanie napisów - FIND (241)
 • Zmiana wielkości i sposobu justowania (245)
 • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - SPACETRANS (248)

Tabelki (253)

Rysowanie precyzyjne (277)

 • Skok i siatka - DSETTINGS (278)
 • Tryb ortogonalny - ORTHO (282)
 • Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury (283)
 • Punkty charakterystyczne obiektów (286)
 • Przykłady (294)
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne) (297)
 • Stałe linie konstrukcyjne (311)

Anulowanie poleceń (315)

Uchwyty (319)

 • Tryby edycji (320)
 • Zastosowanie menu kontekstowego (323)
 • Kopiowanie (324)
 • Sterowanie uchwytami - OPTIONS (325)

Część 2. Pożyteczne narzędzia

Warstwy (329)

 • Sterowanie warstwami - LAYER (332)
 • Wyświetlanie warstw według nazwy (340)
 • Łatwe sterowanie warstwami (344)
 • Wybór warstwy obiektu - LAYMCUR (345)
 • Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - LAYERP (345)
 • Warstwa 0 (345)
 • Stan i właściwości warstw (346)
 • Translator warstw (349)
 • Usuwanie warstw - PURGE (349)
 • Pasek narzędzi Layers II (351)

Filtry warstw (367)

Bloki (391)

 • Definiowanie bloku - BLOCK (394)
 • Wstawianie bloków - INSERT (396)
 • Palety bloków (400)
 • Przykład definiowania i wstawiania bloku (408)
 • Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE (409)
 • Wielokrotnie wstawianie bloku - MINSERT (411)
 • Rozbijanie bloku - EXPLODE (412)
 • Zapis bloku na dysku - WBLOCK (413)
 • Nowy punkt wstawienia - BASE (414)
 • Właściwości bloków (414)
 • Edycja bloków (416)
 • Biblioteki bloków (425)
 • Usuwanie nieużywanych bloków - PURGE (426)
 • Kopiowanie elementów bloku - NCOPY (427)
 • Granica cięcia i wydłużania (428)
 • Kopiowanie z użyciem schowka (429)
 • Automatyczne rozmieszczanie bloków (429)
 • Inne polecenia (433)

Bloki dynamiczne (437)

 • Edytor bloków dynamicznych - BEDIT (440)
 • Parametry (442)
 • Operacje (443)
 • Stany widoczności (455)

Centrum danych projektowych (459)

Rysunek aksonometryczny (475)

Kreskowanie (479)

 • Kreskowanie BHATCH (481)
 • Wypełnianie obszarów (508)
 • Wypełnienie gradientowe (509)
 • Edycja kreskowania (511)
 • Superkreskowanie - SUPERHATCH (512)

Rysunek prototypowy (szablon) (521)

Regiony (525)

Multilinie (535)

 • Multilinia - MLINE (536)
 • Styl multilinii - MLSTYLE (539)
 • Edycja multilinii - MLEDIT (544)

Palety (551)

Zapytania (567)

Naprawianie uszkodzonych rysunków (579)

Część 3. Wydruk

Wydruk (585)

 • Wydruk - PLOT (586)
 • Podgląd wydruku - PREVIEW (591)
 • Drukowanie w tle (591)
 • Menedżer urządzeń drukujących - PLOTTERMANAGER (593)
 • Import plików PCP i PC2 - PCINWIZARD (598)
 • Kolor tła podglądu wydruku (599)
 • Informacja na temat wykonywanych wydruków - VIEWPLOTDETAILS (599)
 • Oznaczanie wydruków - PLOTSTAMP (600)

Rozmieszczenia wydruku (603)

 • Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia (604)
 • Rzutnie (613)

Style wydruku (639)

Ustawienia strony (653)

 • Menedżer ustawień strony - PAGESETUP (653)

Część 4. Wymiarowanie

Wymiarowanie (665)

Edycja wymiarów (701)

Style wymiarowe (713)

 • Sterowanie stylami wymiarowymi - DIMSTYLE (716)
 • Modyfikacje stylu wymiarowego (719)
 • Polecenie DIMOVERRIDE (732)
 • 3 krótkie pytania dotyczące wymiarów (732)
 • Eksport i import stylów wymiarowych (733)

Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru (735)

Część 5. Rysowanie w przestrzeni

Układy współrzędnych (745)

 • Sterowanie układami współrzędnych (747)
 • Menedżer układów współrzędnych - UCSMAN (753)
 • Obracanie układu współrzędnych - RTUCS (758)
 • Układ współrzędnych w rzutni (759)
 • Widok z góry w rzutni (761)
 • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (763)
 • Układ współrzędnych związany z widokiem (764)
 • Marker układu współrzędnych - UCSICON (766)
 • Reguła prawej dłoni (766)
 • Marker UCS - UCSICON (767)
 • Przykłady (770)

Oglądanie rysunku w przestrzeni (775)

 • Orbita (776)
 • Rzut równoległy i perspektywa (780)
 • Wprawianie w ruch - 3DCORBIT (782)
 • Przelot kamery - ANIPATH (786)
 • Punkt widzenia - DDVPOINT (790)
 • Style wizualne - SHADEMODE (793)
 • Widok dynamiczny - DVIEW (803)
 • Widok z góry (804)
 • Chowanie linii - HIDE (805)
 • Wyświetlanie brył (805)

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej (809)

 • Trójwymiarowa przestrzeń robocza (810)
 • Współrzędne w przestrzeni (811)
 • Modele szkieletowe, ociankowe i bryłowe (814)
 • Filtry współrzędnych (815)
 • Elementy płaskie w przestrzeni (816)
 • Poziom i wysokość pogrubienia - THICKNESS (817)
 • Modele krawędziowe (822)
 • Modele ścianowe (824)
 • Siatki (powierzchnie) (828)
 • Modele bryłowe (834)

Modyfikacja obiektów 3D (835)

 • Płaszczyzna XY (835)
 • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni (836)
 • Szyk 3D - 3DARRAY (854)
 • Modyfikacja polilinii i powierzchni 3D - PEDIT (858)
 • Spłaszczanie - FLATTEN (861)
 • Uchwyty (861)
 • Rozbijanie obiektów 3D - EXPLODE (862)
 • Obrót - ROTATE3D (863)

Modelowanie bryłowe ACIS (865)

 • Bryły proste (866)
 • Bryły złożone (880)
 • Konwersja na bryłę - CONVTOSOLID (906)
 • Pogrubianie powierzchni - THICKEN (907)
 • Odciskanie - IMPRINT (909)
 • Sprawdzenie przenikania - INTERFERE (910)
 • Przyczepianie UCS do ścianki bryły (913)
 • Parametry fizyczne brył - MASSPROP (914)
 • Rzuty i przekroje brył (914)
 • Eksport i import w formacie ACIS (933)

Modyfikacja brył (935)

 • Ścinanie krawędzi - CHAMFER (936)
 • Zaokrąglanie krawędzi - FILLET (937)
 • Przekrój - SECTION (939)
 • Przecięcie - SLICE (941)
 • Modyfikacja brył - SOLIDEDIT (943)

Część 6. Dla zaawansowanych

Zestawy arkuszy (957)

 • Menedżer zestawów arkuszy - SHEETSET (958)
 • Widoki (977)
 • Etykieta bloku (986)
 • Tabelki zawierające spisy arkuszy (987)
 • Publikowanie i drukowanie zestawów arkuszy (991)
 • Archiwizowanie zestawów arkuszy (994)
 • Tworzenie elektronicznej przesyłki - ETRANSMIT (998)

Rzutnie w przestrzeni modelu (999)

 • Konfiguracja rzutni - VPORTS (1000)
 • Układ współrzędnych w rzutni (1007)

Odnośniki (1009)

 • Dołączanie odnośników - XATTACH (1010)
 • Zarządzanie odnośnikami - XREF (1012)
 • Informowanie o zmianie (1020)
 • Przyłączanie wybranych elementów odnośnika - XBIND (1020)
 • Przycinanie odnośników (1021)
 • Edycja odnośników (1026)
 • Wczytywanie odnośników na żądanie (1032)
 • Archiwizacja i przesyłanie rysunków zawierających odnośniki (1034)
 • Projekty (1037)

Pola tekstowe (1039)

Mapy bitowe (1055)

Standardy CAD (1065)

Grupowanie obiektów (1085)

Częściowe wczytywanie rysunku (1095)

Symbole i typy linii (1101)

 • Tworzenie symboli - MKSHAPE (1101)
 • Wstawianie symboli - SHAPE (1103)
 • Wczytywanie symboli z pliku SHX - LOAD (1104)
 • Przekształcenie symbolu w blok - SHP2BLK (1105)
 • Tworzenie typów linii użytkownika - MKLTYPE (1105)
 • Tradycyjne tworzenie typów linii (1108)

Część 7. Ciekawe możliwości

Express tools (1113)

 • Instalacja narzędzi Express Tools (1114)

Internet (1115)

Bezpieczeństwo rysunku (1131)

Inne przydatne polecenia (1135)

Część 8. Dodatki

Instalacja AutoCAD-a (1143)

Skróty (1159)

Część 9. Skorowidz

Skorowidz (1167)statystyki www stat.pl

Korzystamy z cookies, więcej informacji »

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team