Search
Enter Keywords:
środa, 10 sierpień 2022
Strona główna
Z ostatniej chwili

 "(...) Książka stanowi leksykon, po który sięgamy, by znaleźć instrukcję korzystania z konkretnego narzędzia. Polecenia zostały starannie omówione i zilustrowane, co ułatwia ich natychmiastowe zastosowanie. (...)"

Chip, 11/08 o książce  AutoCAD 2008 i 2008 PL

AutoCAD 2005 du 2004. Spis treści Drukuj E-mail

AutoCAD 2005 dla użytkowników AutoCAD-a 2004. Spis treści

ImageWstęp (7)

  • Dla kogo przeznaczona jest ta książka (7)
  • Dla kogo nie jest przeznaczona ta książka (7)
  • Znaczki występujące w tekście (8)
  • Instalacja przykładów (9)

Nowe możliwości AutoCAD-a 2005 (11)

  • Usprawnienia rysowania (11)
  • Kreskowanie (12)
  • Warstwy (13)
  • Zestawy arkuszy (14)
  • Palety (15)
  • Drukowanie (15)
  • Pola tekstowe (15)
  • Tabelki (16)
  • Ustawienia strony (16)
  • Inne usprawnienia (16)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2002 (17)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2000 (20)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 14 (21)

Usprawnienia rysowania (25)

  • Tło akapitu (26)
  • Symbole specjalne (29)
  • Sterowanie kolejnością wyświetlania bez regeneracji - DRAWORDER (30)
  • Wyświetlanie na wierzchu napisów i wymiarów - TEXTTOFRONT (31)
  • Zunifikowana edycja atrybutów (33)
  • Chmurka rewizyjna - REVCLOUD (33)
  • Łatwe dostosowanie płaszczyzn tnących - 3DCLIP (34)
  • Powiększenie do zakresu obiektów - ZOOM-Object (36)
  • Środek odcinka między wskazanymi punktami - MTP (37)
  • Powiększenie i zmniejszenie rzutni w przestrzeni papieru - VPMAX, VPMIN (39)
  • Rysunki na pasku zadań - TASKBAR (42)
  • Odnośniki zewnętrzne (43)

Kreskowanie (45)

  • Przycinanie kreskowania (45)
  • Tolerancja szczeliny granicy kreskowania - HPGAPTOL (48)
  • Kolejność wyświetlania kreskowania (50)
  • Kreskowanie na palecie narzędzi (50)
  • Punkty charakterystyczne kreskowania (51)

Warstwy (53)

  • Zarządzanie warstwami - LAYER (54)
  • Wyświetlanie warstw według nazwy (55)
  • Grupy warstw (60)
  • Grupy zagnieżdżone (66)
  • Filtr oparty na właściwościach warstw (70)
  • Grupa zawierająca filtry oparte na właściwościach (81)
  • Zapamiętywanie i odtwarzanie stanu warstw (82)

Zestawy arkuszy (87)

 • Menedżer zestawów arkuszy - SHEETSET (88)
  • Tworzenie zestawu arkuszy - NEWSHEETSET (89)
  • Struktura zestawu arkuszy (95)
  • Otwieranie rysunków (101)
  • Właściwości zestawu i arkuszy (102)
  • Selekcje arkuszy (110)
 • Widoki (112)
  • Zasoby zestawu arkuszy (112)
  • Wstawianie widoku (113)
 • Bloki opisujące widok (label block) oraz odnośniki do innych widoków (callout block) (121)
 • Tabelki zawierające spis arkuszy (122)
 • Publikowanie i drukowanie zestawów arkuszy (127)
 • Archiwizowanie zestawów arkuszy (128)
 • Tworzenie elektronicznej przesyłki (131)

Palety (135)

  • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę (136)
  • Umieszczanie poleceń na palecie (140)
  • Grupy palet (142)

Drukowanie (147)

  • Drukowanie w tle (147)
  • Informacja na temat wykonywanych wydruków - VIEWPLOTDETAILS (149)

Pola tekstowe (151)

  • Tworzenie pól - FIELD (152)
  • Wstawianie pól do akapitu tekstowego - MTEXT (155)
  • Wstawianie pól do atrybutu (158)
  • Formatowanie pól tekstowych (158)
  • Wyświetlanie cechy obiektu w polu tekstowym (159)
  • Wstawianie pola do tabelki (160)
  • Hiperpołączenia w polach tekstowych (162)
  • Aktualizacja pól - UPDATEFIELD (163)
  • Usuwanie pól - ERASE (164)

Tabelki (165)

  • Tworzenie tabel - TABLE (166)
  • Modyfikacja tekstu w tabelce - TABLEDIT (167)
  • Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów (168)
  • Modyfikacja komórek za pomocą uchwytów (169)
  • Wstawianie kolumn i wierszy (171)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (172)
  • Obramowanie komórek (173)
  • Wyrównywanie tekstu w komórkach (174)
  • Wstawianie bloku do komórki (174)
  • Właściwości tabelki i komórek (177)
  • Styl tabelki - TABLESTYLE (180)
  • Tworzenie nowego stylu (183)
  • Modyfikacja stylu (185)
  • Usunięcie stylu (185)
  • Wybór stylu bieżącego (185)
  • Eksport tabelki - TABLEEXPORT (185)

Ustawienia strony (187)

 • Menedżer ustawień strony - PAGESETUP (187)
  • Przypisywanie ustawień strony do arkusza (189)
  • Tworzenie nowego zestawu ustawień strony (189)
  • Modyfikacja istniejącego zestawu ustawień strony (190)
  • Wczytywanie ustawień strony z innego rysunku (190)
  • Zmiana ustawień strony podczas publikowania zestawu arkuszy (191)
  • Usuwanie ustawień strony (193)
  • Zmiana nazwy ustawień strony (193)

Inne usprawnienia (195)

  • Paleta asystenta - ASSIST (196)
  • Ścieżka względna dla map bitowych - IMAGE (198)
  • Skalowane obiekty OLE (199)
  • Wypożyczanie licencji sieciowej (199)
  • Czyszczenie rejestru rysunku (199)
  • Przeglądanie rysunków DWF - MARKUP (200)

Skróty poleceń (201)

Skróty klawiaturowe (205)

Zmienne systemowe (207)

  • Lista zmiennych systemowych (208)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej książce, zanim ją zamówisz, kliknij tutaj.statystyki www stat.pl

Korzystamy z cookies, więcej informacji »

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team