Search
Enter Keywords:
czwartek, 12 grudzień 2019
Strona główna
Z ostatniej chwili

 "(...) Książka stanowi leksykon, po który sięgamy, by znaleźć instrukcję korzystania z konkretnego narzędzia. Polecenia zostały starannie omówione i zilustrowane, co ułatwia ich natychmiastowe zastosowanie. (...)"

Chip, 11/08 o książce  AutoCAD 2008 i 2008 PL

AutoCAD 2005 PL. Spis treści Drukuj E-mail

AutoCAD 2005 PL. Spis treści

ImageWstęp (35)

 • Co znajdziesz w tej książce (35)
 • Jak korzystać z książki (37)
  • Użytkownicy początkujący (37)
  • Użytkownicy zaawansowani (37)
 • Znaczki występujące w tekście (38)
 • Instalacja przykładów (38)
 • Instalacja wersji treningowej AutoCAD-a (39)

Nowe możliwości AutoCAD-a 2005 (41)

 • Usprawnienia rysowania (42)
 • Kreskowanie (49)
 • Warstwy (52)
 • Zestawy arkuszy (55)
 • Palety (59)
 • Drukowanie (61)
 • Pola tekstowe (63)
 • Tabelki (65)
 • Ustawienia strony (68)
 • Inne usprawnienia (69)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2002 (71)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2000 (73)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 14 (75)

Część 1. Wiadomości podstawowe

Wprowadzenie (81)

 • Uruchamianie AutoCAD-a (82)
 • Ekran AutoCAD-a (82)
  • Obszar rysunku (82)
  • Linia statusowa (84)
  • Belka narzędziowa (85)
  • Paski narzędzi (85)
  • Palety (87)
  • Obszar dialogowy i linia poleceń (88)
  • Menu górne (88)
  • Menu kontekstowe (88)
  • Menu obrazkowe (88)
  • Menu stołu graficznego (89)
  • Menu kursora (89)
  • Menu boczne (90)
  • Okna dialogowe (90)
  • Kursor (90)
  • Ikona układu współrzędnych LUW (91)
  • Ekran tekstowy (91)
 • Jak komunikować się z programem (91)
  • Polecenia (92)
  • Wskazywanie punktów (92)
  • Wskazywanie obiektów (92)
 • Przestrzeń AutoCAD-a (93)
  • Globalny Układ Współrzędnych - GUW (93)
  • Lokalny Układy Współrzędnych - LUW (93)
  • Współrzędne (94)
  • Współrzędne prostokątne (kartezjańskie) (95)
  • Współrzędne biegunowe (96)
  • Współrzędne bezwzględne i względne (97)
  • Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów (97)
  • Jednostki, skala i rozmiar papieru (98)
 • Nowy rysunek - NOWY (98)
 • Otwarcie rysunku - OTWÓRZ (98)
  • Wybór widoku (99)
  • Przycisk Otwórz (99)
  • Lista plików (100)
  • Narzędzia (100)
  • Wyszukiwanie pliku - Znajdź (101)
 • Zapis rysunku na dysku (103)
  • Polecenie SZAPISZ (103)
  • Polecenie SAVEALL (103)
  • Zapis rysunku pod nową nazwą - ZAPISZ i NZAPISZ (104)
 • Kopia bezpieczeństwa (104)
  • Zmiana folderu kopii bezpieczeństwa - MOVEBAK (105)
 • Pomoc - POMOC (106)
 • Zamknięcie rysunku (107)
  • Polecenie ZAMKNIJ (107)
  • Zamknięcie wszystkich rysunków - CLOSEALL (107)
 • Praca w środowisku wielodokumentowym (108)
 • Paleta asystenta - ASYSTENT (109)
 • Koniec pracy (110)
  • Polecenie REZYGNUJ (110)
  • Polecenie QQUIT (110)
 • Klawisz ESC (110)
 • Rysunki na pasku zadań - TASKBAR (111)
 • Rozszerzenie pliku (112)

Nowy rysunek (113)

 • Rozpoczęcie edycji nowego rysunku - NOWY (114)
 • Okno tworzenia rysunku (114)
  • Kreator rysunku (115)
  • Kreator prosty (Ustawienia szybkie) (116)
  • Kreator rozbudowany (Ustawienia zaawansowane) (117)
 • Jednostki - JEDN (121)
 • Granice rysunku - GRANICE (124)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a (125)

  • Odcinek linii prostej - LINIA (126)
  • Punkt - PUNKT (128)
  • Okrąg - OKRĄG (129)
  • Łuk - ŁUK (130)
  • Polilinia - PLINIA (132)
  • Linia zygzakowa - BREAKLINE (136)
  • Automatyczne tworzenie polilinii - OBWIEDNIA (137)
  • Elipsa - ELIPSA (139)
  • Prostokąt - PROSTOK (140)
  • Wielobok - WIELOBOK (142)
  • Chmurka rewizyjna - REVCLOUD (143)
  • Pierścień - PIERŚCIEŃ (145)
  • Trasa - TRASA (146)
  • Zasłona - PRZYKRYJ (146)
  • Szkic - SZKICUJ (148)
  • Obszar - OBSZAR (150)
  • Splajn - SPLAJN (151)
  • Multilinie (152)
  • Linie konstrukcyjne - PROSTA i PÓŁPROSTA (152)
  • Regiony (152)

Właściwości obiektów (153)

 • Wybór właściwości domyślnych (154)
 • Kolor (155)
  • Kolejność wyświetlania - PORZWYŚ (156)
  • Kolejność wyświetlania w zależności od koloru - CDORDER (158)
 • Typy linii (160)
  • Okno dialogowe RODZLIN (160)
 • Grubość kreski (164)
  • Bieżąca i domyślna grubości kreski - SZERLIN (164)
 • Styl wydruku (166)
 • Współczynnik skali linii (166)
  • Globalny współczynnik skali linii - RLSKALA (167)
  • Indywidualny współczynnik skali linii (167)
 • Malarz formatów - UZGCECHY (168)
 • Modyfikacje właściwości obiektów (172)
  • Modyfikacja właściwości za pomocą list (172)
  • Menedżer właściwości - CECHY (173)
  • Zamknięcie menedżera właściwości - CECHYZAMKNIJ (176)
  • Polecenie ZMIEŃ i ZMCECHY (179)

Oglądanie rysunku (181)

 • Szybkie powiększanie i przesuwanie (182)
  • Szybkie powiększanie - SZOOM (182)
  • Szybkie przesuwanie - NFRAGM (184)
  • Powiększanie i przesuwania za pomocą myszy z kółkiem (186)
  • Powiększanie okna prostokątnego (186)
  • Przywoływanie poprzedniego powiększenia (187)
  • Powiększanie do zakresu (187)
  • Zakończenie szybkiego powiększania i przesuwania (187)
 • Inne możliwości polecenia ZOOM (188)
  • Powiększenie do zakresu obiektów - ZOOM Obiekt (192)
 • Podgląd dynamiczny - PODGLĄD (195)
 • Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku (196)
  • Odświeżanie wszystkich rzutni - PRZERYSW (197)
  • Odświeżanie bieżącej rzutni - PRZERYS (197)
  • Regeneracja rysunku - REGEN (197)
  • Regeneracja i odświeżenie rzutni - REGENW (198)
 • Wyświetlanie grubości linii (198)
 • Wyświetlanie pełnoekranowe (198)
  • Włączenie trybu pełnoekranowego - CZYŚĆEKRANWŁ (198)
  • Wyłączenie trybu pełnoekranowego - CZYŚĆEKRANWYŁ (199)
  • POLECENIE FULLSCREEN (199)
 • Wypełnianie obiektów - WYPEŁNIJ (200)
 • Ekran tekstowy (200)
  • Ekran tekstowy - TEKRAN (201)
  • Ekran graficzny - GEKRAN (201)
 • Widoki (202)
  • Menedżer widoków - WIDOK (202)
  • Tworzenie nowego widoku (204)
  • Zmiana granic obszaru widoku (207)
  • Zapis stanu warstw z widokiem (208)

Modyfikacje rysunku (211)

 • Jak wybierać obiekty? (212)
  • Rozpoczynamy od wybrania polecenia (212)
  • Rozpoczynamy od wybrania obiektów (212)
  • Podstawowe metody wyboru obiektów (212)
 • Polecenia do modyfikacji rysunku (214)
  • Pasek narzędzi Zmiana (214)
  • Usuwanie obiektów - WYMAŻ (214)
  • Kopiowanie - KOPIUJ (215)
  • Rozbudowane kopiowanie - COPYM (217)
  • Szyk - SZYK (218)
  • Kopiowanie równoległe - ODSUŃ (224)
  • Rozbudowane kopiowanie równoległe - EXOFFSET (226)
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO (227)
  • Przesuwanie - PRZESUŃ (228)
  • Obracanie - OBRÓT (230)
  • Edycja zintegrowana - MOCORO (231)
  • Dopasowanie - DOPASUJ (232)
  • Rozdzielanie - PRZERWIJ (234)
  • Przedłużanie - WYDŁUŻ (235)
  • Ucinanie - UTNIJ (237)
  • Zintegrowane ucinanie i przedłużanie (239)
  • Automatyczne ucinanie - EXTRIM (240)
  • Zmiana długości - PRZEDŁUŻ (241)
  • Rozciąganie - ROZCIĄGNIJ (242)
  • Rozbudowane rozciąganie - MSTRETCH (244)
  • Ścinanie narożników - FAZUJ (245)
  • Zaokrąglanie - ZAOKRĄGL (247)
  • Zmiana wielkości obiektów - SKALA (248)
  • Modyfikacja polilinii - EDPLIN (250)
  • Edycja wielu polilinii - MPEDIT (255)
  • Modyfikacja splajnu - EDSPLAJN (257)
  • Rozbijanie obiektów (261)
  • Polecenie ROZBIJ (261)
  • Polecenie XPLODE (262)
  • Usuwanie duplikatów - OVERKILL (263)
  • Edycja multilinii - EDMLIN (264)

Wybieranie obiektów (265)

 • Metody wyboru obiektów (266)
  • Wybór za pomocą okna (269)
  • Wybór za pomocą wieloboku (270)
  • Wybór za pomocą łamanej (271)
  • Gdy robi się gęsto... (271)
 • Automatyczny wybór obiektów (272)
  • Szybkie wybieranie - SWYBIERZ (272)
  • Wybór obiektów określonego typu, leżących na określonej warstwie - GETSEL (274)
  • Filtrowanie obiektów - FILTR (275)
  • Tworzenie zbioru wskazań - SSX (280)
  • Wybieranie obiektów przecinających - FASTSELECT (281)
 • Opcje wyboru (282)

Napisy (285)

 • Napisy proste (286)
  • Rysowanie napisu - DTEKST (286)
 • Akapit tekstowy (289)
  • Tworzenie akapitu - WTEKST (290)
  • Edytor napisów (291)
  • Wcięcia i tabulatory (292)
  • Justowanie (292)
  • Tło akapitu (293)
  • Znaki specjalne (295)
  • Import pliku tekstowego (297)
  • Łączenie akapitów (297)
  • Usuwanie formatowania (298)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie (298)
  • Pola tekstowe (298)
  • Kombinacje klawiszy edytora (299)
  • Ułamki (301)
  • Edycja ułamków (302)
 • Wyświetlanie na wierzchu napisów - TEKSTNAWIERZCH (304)
 • Napis na łuku - ARCTEXT (306)
 • Napis otoczony - TCIRCLE (307)
 • Automatyczne numerowanie napisów - TCOUNT (309)
 • Umieszczanie plików tekstowych na rysunku (310)
  • Polecenie WTEKST (310)
  • Połączenie z plikiem tekstowym - RTEXT (310)
  • Edycja połączonych plików tekstowych - RTEDIT (311)
  • Funkcje DIESEL w RTEXT (312)
 • Styl napisu - STYL (313)
  • Domyślny styl napisu (315)
 • Modyfikacja napisów (315)
  • Modyfikacja treści napisu - ODTEKST (316)
  • Zmiana wielkości liter - TCASE (317)
  • Zmiana orientacji napisów - TORIENT (318)
  • Właściwości napisu - CECHY (318)
  • Dopasowanie szerokości napisu - TEXTFIT (321)
  • Rozbijanie napisów - TXTEXP (322)
  • Zamiana napisu prostego na akapit - TXT2MTXT (322)
 • Wypełnianie napisów (323)
 • Markowanie napisów - MTEKST (323)
 • Sprawdzanie pisowni - PISOWNIA (324)
 • Jakość wydruku napisów (326)
 • Wyszukiwanie i zastępowanie napisów - ZNAJDŹ (326)
 • Zmiana wielkości i sposobu justowania (330)
  • Zmiana wielkości napisów - SKALUJTEKST (330)
  • Zmiana współczynników skali napisu względem przestrzeni papieru - PSTSCALE (332)
  • Zmiana justowania napisów - WYRÓWNAJTEKST (333)
 • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - KONPRZESTRZ (334)
  • Chowanie napisów (335)
  • Tworzenie zasłony - TEXTMASK (336)
  • Usuwanie zasłony - TEXTUNMASK (337)

Tabelki (339)

  • Tworzenie tabel - TABELA (340)
  • Modyfikacja tekstu w tabelce - EDYCJATABELI (341)
  • Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów (342)
  • Modyfikacja komórek za pomocą uchwytów (344)
  • Wstawianie kolumn i wierszy (345)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (346)
  • Obramowanie komórek (347)
  • Wyrównywanie tekstu w komórkach (348)
  • Wstawianie bloku do komórki (349)
  • Właściwości tabelki i komórek (351)
  • Styl tabelki - STYLTABELI (354)
  • Tworzenie nowego stylu (357)
  • Modyfikacja stylu (359)
  • Usunięcie stylu (359)
  • Wybór stylu bieżącego (359)
  • Eksport tabelki - EKSPORTABELI (359)

Rysowanie precyzyjne (361)

 • Skok i węzły - USTAWIENIARYS (362)
  • Skok - SKOK (363)
  • Siatka węzłów - SIATKA (366)
 • Tryb ortogonalny - ORTO (366)
 • Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury (367)
 • Punkty charakterystyczne obiektów (370)
  • Wskazywanie punktów charakterystycznych (372)
  • Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych - OBIEKT (373)
  • Opcje OBIEKT (375)
  • Gdy robi się gęsto... (375)
  • Środek odcinka między wskazanymi punktami - MTP (376)
 • Przykłady (378)
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne) (381)
  • Śledzenie kołowe (biegunowe) (381)
  • Śledzenie punktów charakterystycznych (384)
  • Opcje śledzenia punktów charakterystycznych (385)
  • Tymczasowy punkt śledzenia (391)
  • Punkty charakterystyczne użytkownika (392)
  • Punkt względny - OD (394)
 • Stałe linie konstrukcyjne (395)
  • Prosta - PROSTA (396)
  • Półprosta - PÓŁPROSTA (398)
  • Sterowanie skokiem, siatką węzłów, trybem ortogonalnym i lokalizacją punktów charakterystycznych z linii poleceń (399)

Anulowanie poleceń (401)

  • Polecenia COFAJ, ODTWÓRZ i WODTWÓRZ (401)
  • Odwołanie ostatniego polecenia - C (402)
  • Anulowanie odwołania polecenia - ODTWÓRZ (402)
  • Odwoływanie poleceń - COFAJ (403)
  • Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu - ODDAJ (404)

Uchwyty (405)

  • Opcje wspólne (406)
  • Rozciąganie (407)
  • Przesuwanie (407)
  • Obracanie (407)
  • Zmiana wielkości (407)
  • Odbicie lustrzane (408)
  • Sterowanie uchwytami - OPCJE (409)

Część 2. Pożyteczne narzędzia

Warstwy (413)

 • Sterowanie warstwami - WARSTWA (416)
  • Tworzenie nowej warstwy (417)
  • Zaznaczanie (wybór) warstw (418)
  • Wybór warstwy bieżącej (419)
  • Usuwanie warstw (419)
  • Zmiana nazwy warstwy (419)
  • Właściwości warstw (419)
  • Status warstw (420)
  • Sortowanie warstw (422)
  • Uwagi (422)
  • Właściwości JakWarstwa i JakBlok i definicja bloków (423)
 • Wyświetlanie warstw według nazwy (424)
 • Łatwe sterowanie warstwami (428)
 • Wybór warstwy obiektu (428)
 • Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - PWARSTWA (429)
 • Warstwa 0 (429)
 • Stan i właściwości warstw (430)
 • Translator warstw (433)
 • Usuwanie warstw - USUŃ (433)
 • Narzędzia pakietu Express Tools (435)
  • Menedżer konfiguracji warstw - LMAN (435)
  • Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę - COPYTOLAYER (436)
  • Oglądanie obiektów położonych na wybranych warstwach - LAYWALK (437)
  • Zmiana warstwy - LAYMCH (441)
  • Przeniesienie obiektów na bieżącą warstwę - LAYCUR (442)
  • Wyłączenie wszystkich warstw za wyjątkiem wskazanej - LAYISO (442)
  • Włączenie warstw wyłączonych poleceniem LAYISO - LAYUNISO (443)
  • Wyróżnianie wskazanej warstwy - LAYVPI (443)
  • Zamrażanie warstw - LAYFRZ (445)
  • Wyłączanie warstw - LAYOFF (446)
  • Zamknięcie warstwy - LAYLCK (447)
  • Otwarcie warstwy - LAYULK (447)
  • Włączenie wszystkich warstw - LAYON (447)
  • Odmrożenie wszystkich warstw - LAYTHW (448)
  • Kasowanie warstwy i obiektów - LAYDEL (448)
  • Kasowanie warstwy i przeniesienie obiektów - LAYMRG (448)
  • Sterowanie działaniem poleceń - LAYVPMODE (449)

Filtry warstw (451)

  • Grupy warstw (452)
  • Grupy zagnieżdżone (458)
  • Filtr oparty na właściwościach warstw (462)
  • Grupa zawierająca filtry oparte na właściwościach (473)

Bloki (475)

 • Definiowanie bloku - BLOK (478)
 • Wstawianie bloków - WSTAW (480)
  • Wczytywanie bloku z dysku (482)
  • Wstawianie bloku pochodzącego z innego rysunku (482)
  • Wstawianie bloków za pomocą Eksploratora Windows (484)
  • Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi (484)
 • Zmiana właściwości bloku w palecie (485)
 • Autoukrywanie i przezroczystość palety (486)
 • Tworzenie nowych palet i dodawanie do nich bloków (487)
  • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę (487)
  • Umiszczanie bloków na palecie za pomocą centrum danych projektowych (489)
 • Przykład definiowania i wstawiania bloku (491)
  • Definiowanie bloku (491)
  • Wstawianie bloku (492)
  • Drzwi 1x1 (493)
 • Polecenie -WSTAW (493)
 • Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE (495)
 • Wielokrotnie wstawianie bloku - WWSTAW (497)
 • Rozbijanie bloku - ROZBIJ (498)
 • Zapis bloku na dysku - PISZBLOK (499)
 • Nowy punkt wstawienia - BASE (500)
 • Właściwości bloków (500)
 • Edycja bloków (502)
  • Redefinicja bloku (502)
  • Edycja bloku - ODNEDYCJA (502)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z bloku - ODNUSTAW (504)
  • Zakończenie edycji bloku - ODNZAMKNIJ (504)
  • Zmiana współczynników skali bloku - BSCALE (507)
  • Zmiana współczynników skali bloku względem przestrzeni papieru - PSBSCALE (508)
  • Edycja właściwości bloków - CECHY (510)
 • Biblioteki bloków (511)
 • Usuwanie nieużywanych bloków - USUŃ (512)
 • Kopiowanie elementów bloku - NCOPY (513)
 • Granica cięcia i wydłużania (514)
 • Zasłanianie bloków - PRZYTODN i CLIPIT (515)
 • Tworzenie ikon podgląd bloku - IBLOK (515)
 • Liczba bloków - BCOUNT (516)
 • Kopiowanie z użyciem schowka (516)
  • Kopiowanie do schowka - KOPIUJ_S (516)
  • Kopiowanie wraz z punktem wstawienia - KOPIUJBAZA (517)
  • Przeniesienie do schowka - WYTNIJ (517)
  • Wklejanie - WKLEJ (517)
  • Wklejanie jako blok - WKLEJBLOK (517)
  • Wklejanie w tym samym położeniu - WKLEJORYG (518)
 • Automatyczne rozmieszczanie bloków (518)
  • Podziel - PODZIEL (518)
  • Zmierz - ZMIERZ (520)
 • Zastąpienie bloku odnośnikiem zewnętrznym - BLOCKTOXREF (522)

Centrum danych projektowych (525)

  • Włączenie centrum - ADCENTER (526)
  • Okno centrum danych projektowych (526)
  • Okno nawigacyjne (527)
  • Paleta (527)
  • Ikony sterujące (527)
  • Wstawianie bloków (529)
  • Wstawianie innych danych projektowych (533)
  • Tworzenie palet narzędzi (534)
  • Wyszukiwanie (535)
  • Często wykorzystywane dane (537)
  • Odświeżenie palety i okna nawigacyjnego (538)
  • Otwarcie rysunku (538)
  • Zastosowanie Eksploratora Windows (538)
  • Zamknięcie centrum - ADCZAMKNIJ (538)
  • Nawigacja - ADCPRZEJDŹ (538)
  • Kreskowanie (539)

Rysunek aksonometryczny (541)

  • Siatka aksonometryczna (541)
  • Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej - USTAWIENIARYS (542)
  • Polecenie IZO (543)
  • Okrąg aksonometryczny - ELIPSA (543)

Kreskowanie (545)

 • Kreskowanie GKRESKUJ (547)
  • Wybór obszaru przeznaczonego do zakreskowania (548)
  • Wybór wzoru kreskowania (549)
  • Podgląd kreskowania (550)
  • Wykonywanie kreskowania (550)
  • Skala i kąt obrotu kreskowania (551)
  • Wyświetlenie granicy kreskowania (551)
  • Dziedziczenie parametrów kreskowania (551)
  • Kreskowanie obiektów wewnętrznych (551)
  • Zaawansowane opcje kreskowania (552)
  • Kreskowanie z "dziurami" (554)
  • Uwagi odnośnie kreskowania (554)
  • Tolerancja szczeliny granicy kreskowania - HPGAPTOL (560)
  • Kolejność wyświetlania kreskowania (562)
  • Proste kreskowanie (563)
  • Kreskowanie ISO (564)
  • Punkty charakterystyczne kreskowania (564)
  • Kreskowanie z zastosowaniem palety narzędzi (565)
  • Zmiana właściwości narzędzia w palecie (567)
  • Umieszczanie kreskowania z rysunku na palecie (569)
  • Kreskowanie przy pomocy Centrum Danych Projektowych (570)
 • Wypełnianie obszarów (573)
 • Wypełnienie gradientowe (574)
 • Polecenie KRESKUJ (576)
 • Edycja kreskowania (577)
  • Polecenie EDKRESK (577)
  • Przycinanie kreskowania (579)
  • Edycja właściwości kreskowania - CECHY (581)
 • Superkreskowanie - SUPERHATCH (582)
  • Mapa bitowa (583)
  • Blok (585)
  • Odnośnik zewnętrzny (587)
  • Zasłona (588)
  • Wybór obiektu (588)
  • Opcje superkreskowania (589)

Rysunek prototypowy (szablon) (591)

  • Korzystanie z rysunku prototypowego (592)
  • Brak rysunku prototypowego (592)
  • Tworzenie rysunku prototypowego (593)
  • Położenie katalogu rysunków prototypowych (594)

Regiony (595)

  • Tworzenie regionów - REGION (596)
  • Automatyczne tworzenie regionów - OBWIEDNIA (597)
  • Edycja regionów (599)
  • Łączenie regionów - SUMA (599)
  • Odejmowanie regionów - RÓŻNICA (600)
 • Część wspólna regionów - ILOCZYN (601)
 • Kasowanie pierwowzorów (602)
 • Rozbijanie regionów - ROZBIJ (602)
 • Parametry fizyczne regionu - PARAMFIZ (603)

  Multilinie (605)

  • Multilinia - MLINIA (606)
  • Styl multilinii - MLSTYL (609)
   • Definiowanie stylu (610)
   • Modyfikacja linii (610)
   • Modyfikacja ogólnych parametrów multilinii (611)
  • Edycja multilinii - EDMLIN (615)

  Palety (621)

   • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę (622)
   • Umieszczanie poleceń na palecie (627)
   • Grupy palet (629)
   • Autoukrywanie i przezroczystość palety (633)
   • Dostosowywanie wyglądu palety (634)
   • Tworzenie nowych palet (635)
   • Zmiana nazwy i usuwanie palety (635)
   • Eksport i import palet (636)

  Zapytania (637)

   • Odległość - ODLEG (638)
   • Pole powierzchni i obwód - POLE (639)
   • Współrzędne punktu - ID (642)
   • Wyświetlanie listy wszystkich obiektów - BDLISTA (642)
   • Wyświetlanie listy i właściwości wybranych obiektów - LISTA (643)
   • Informacje o elementach bloku lub odnośnika - XLIST (643)
   • Parametry fizyczne brył i regionów - PARAMFIZ (644)
   • Status rysunku - STAN (645)
   • Informacje na temat czasu i stoper - CZAS (645)

  Naprawianie uszkodzonych rysunków (647)

   • Naprawianie rysunku - NAPRAW (648)
   • Sprawdzanie rysunku - TEST (648)
   • Kopia bezpieczeństwa (648)

  Część 3. Wydruk

  Wydruk (653)

  • Wydruk - KREŚL (654)
   • Podgląd wydruku (656)
   • Chowanie linii niewidocznych na wydruku (657)
   • Jak drukować duże rysunki na drukarce małego formatu (657)
  • Podgląd wydruku - PDRUK (659)
  • Drukowanie w tle (659)
  • Menedżer urządzeń drukujących - MENPLOT (661)
   • Dodanie nowego urządzenia drukującego (662)
   • Edytor konfiguracji urządzenia drukującego (665)
  • Import plików PCP i PC2 - KREATORPCWE (666)
  • Kolor tła podglądu wydruku (666)
  • Informacja na temat wykonywanych wydruków - POKAŻINFODRUKU (666)
  • Oznaczanie wydruków - ZNAKWYDRUKU (668)

  Rozmieszczenia wydruku (671)

  • Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia (673)
   • Włączanie przestrzeni papieru (673)
   • Przełączanie pomiędzy przestrzeniami (674)
   • Ustawienia strony - USTAWIENIASTR (674)
   • Kreator rozmieszczeń wydruku - KREATORARKUSZA (674)
   • Rozmieszczenia wydruku - ARKUSZ (676)
   • Tworzenie nowych arkuszy rozmieszczeń wydruku (677)
   • Wczytanie arkuszy z innego rysunku (677)
   • Usuwanie arkuszy (677)
   • Zmiana nazwy arkusza (678)
   • Kopiowanie i przesuwanie arkuszy (678)
   • Szybka zmiana aktywnego arkusza (679)
   • Łączenie arkuszy - LAYOUTMERGE (679)
  • Rzutnie (680)
   • Tworzenie rzutni - RZUTNIE (680)
   • Widok w rzutniach (682)
   • Edycja obiektów w rzutniach (685)
   • Skala stosowana w rzutniach (686)
   • Odczytanie współczynnika skali rzutni - VPSCALE (688)
   • Synchronizacja współczynników powiększenia w rzutniach - VPSYNC (688)
   • Blokada skali powiększenia w rzutni (690)
   • Sterowanie widocznością warstw za pomocą menedżera warstw - WARSTWA (690)
   • Widoczność warstw w rzutniach - RWARSTWA (692)
   • Włączanie i wyłączanie rzutni (693)
   • Przycinanie rzutni - PRZYTRZUT (694)
   • Cieniowanie i chowanie linii niewidocznych w rzutni (694)
   • Widoczność ramek rzutni (695)
   • Powiększenie i zmniejszenie rzutni w przestrzeni papieru - RZUTNIAMAKS, RZUTNIAMIN (696)
   • Przenoszenie obiektów między przestrzenią modelu i papieru - CHSPACE (699)
   • Dopasowanie widoku w rzutni - ALIGNSPACE (699)
   • Obracanie zawartości rzutni (701)
   • Właściwości rzutni - CECHY (702)
   • Edycja rzutni za pomocą uchwytów (703)
   • Jednorodne skalowanie linii nieciągłych w rzutni (704)
   • Usuwanie rzutni (705)
   • Przypisanie tabeli stylów wydruku do rzutni (705)
   • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - KONPRZESTRZ (705)
   • Polecenie -RZUTNIE (706)
  • Inne polecenia (707)
   • Tworzenie rzutni i sterowanie nimi - WWIDOK (707)
   • Konfiguracja rysunku - MVSETUP (708)

  Style wydruku (713)

   • Rodzaje stylów wydruku (714)
   • Zmiana stylu wydruku (715)
   • Bieżący styl - STYLWYDRUKU (715)
   • Edycja tabeli stylów (716)
   • Wyświetlanie stylów wydruku na ekranie (718)
   • Tworzenie tabeli stylów (719)
   • Dołączanie tabeli stylów wydruku (722)
   • Menedżer tabel stylów wydruku - MENSTYLÓW (722)
   • Zmiana rodzajów stylów - KONWERSJASTYLWYDRUKU (725)
   • Konwersja tabeli stylów - KONWERSJACTB (726)

  Ustawienia strony (727)

  • Menedżer ustawień strony - USTAWIENIASTR (727)
   • Przypisywanie ustawień strony do arkusza (729)
   • Tworzenie nowego zestawu ustawień strony (729)
   • Modyfikacja istniejącego zestawu ustawień strony (730)
   • Wczytywanie ustawień strony z innego rysunku (731)
   • Zmiana ustawień strony podczas publikowania zestawu arkuszy (731)
   • Usuwanie ustawień strony (733)
   • Zmiana nazwy ustawień strony (733)
   • Ustawienia wydruku (733)
   • Skala wydruku (737)
  • Ustawienia strony - USTAWIENIASTR (738)

   Część 4. Wymiarowanie

   Wymiarowanie (743)

    • Nazwy elementów wymiaru (744)
    • Wymiary liniowe - WYMLINIOWY (745)
    • Wymiar dopasowany - WYMNORMALNY (748)
    • Wymiarowanie promienia - WYMPROMIEŃ (750)
    • Wymiarowanie średnicy - WYMŚREDNICA (750)
    • Wymiarowanie średnicy w drugim rzucie (752)
    • Środek okręgu i linie środkowe - WYMCENTRUM (753)
    • Wymiarowanie kątów - WYMKĄTOWY (753)
    • Wymiarowanie współrzędnych - WYMWSPÓŁRZ (754)
    • Łańcuch wymiarowy od linii bazowej - WYMBAZA (755)
    • Szeregowy łańcuch wymiarowy - WYMSZEREG (756)
    • Szybkie wymiarowanie - SWYMIAR (759)
    • Edycja punktów wymiarowych (760)
    • Przywrócenie automatycznego napisu wymiarowego - DIMREASSOC (762)
    • Linia odniesienia z opisem - SLODNIES (762)
    • Linia odniesienia - LODNIES (766)
    • Odłączanie odnośników od obiektu - QLDETACHSET (767)
    • Przyłączanie odnośnika do obiektu - QLATTACH (768)
    • Globalne przyłączanie odnośników do obiektu - QLATTACHSET (768)
    • Tolerancje kształtu (768)
    • Wymiarowanie zespolone (769)
    • Usuwanie zespolenia wymiarów - ODCZEPWYMIAR (770)
    • Zespolenie wymiarów - DOCZEPWYMIAR (770)
    • Korzystaj z punktów charakterystycznych (773)
    • Umieszczanie wymiarów na osobnych warstwach (774)
    • Regeneracja wymiarów - REGENWYM (774)
    • Wyświetlanie na wierzchu napisów i wymiarów - TEKSTNAWIERZCH (775)

   Edycja wymiarów (777)

    • Menu kontekstowe (778)
    • Edycja wymiarów za pomocą uchwytów (778)
    • Polecenie WYMEDYCJA (781)
    • Polecenie WYMEDTEKST (782)
    • Właściwości wymiaru - CECHY (783)
    • Zmiana treści napisu wymiarowego - ODTEKST (784)
    • Rozbijanie wymiarów (784)
    • Napis wymiarowy na czystym tle (784)

   Style wymiarowe (789)

   • Sterowanie stylami wymiarowymi - polecenie WYMSTYL (790)
    • Styl wymiarowy (790)
    • Okno dialogowe WYMSTYL (791)
    • Bieżący styl wymiarowy (792)
    • Nowy styl wymiarowy (793)
    • Usunięcie stylu wymiarowego (794)
    • Zmiana nazwy stylu wymiarowego (794)
    • Modyfikacja stylu wymiarowego (794)
    • Porównanie stylów wymiarowych (794)
   • Modyfikacje stylu wymiarowego (795)
    • Niewielkie zmiany stylu wymiarowego (795)
    • Linie i strzałki (796)
    • Napis wymiarowy - Tekst (797)
    • Dopasowanie (799)
    • Jednostki podstawowe (801)
    • Jednostki dodatkowe (803)
    • Tolerancje (804)
   • Polecenie WYMZMIEŃ (806)
   • 3 krótkie pytania dotyczące wymiarów (807)
   • Rodzaje strzałek wymiarowych (807)
   • Eksport i import stylów wymiarowych (808)
    • Eksport stylów wymiarowych - DIMEX (808)
    • Import stylów wymiarowych - DIMIM (809)

   Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru (811)

    • Wymiarowanie elementów modelu w przestrzeni papieru (813)

   Część 5. Rysowanie w przestrzeni

   Układy współrzędnych (821)

   • Sterowanie układami współrzędnych (823)
    • Polecenie LUW (823)
    • Pasek narzędzi LUW II (826)
   • Menedżer układów współrzędnych - MENLUW (830)
    • Zakładka Nazwane LUW (831)
    • Zakładka Ortogonalne LUW (833)
    • Parametry - zakładka Ustawienia (834)
   • Obracanie układu współrzędnych - RTUCS (835)
   • Układ współrzędnych w rzutni (836)
   • Widok z góry w rzutni (838)
   • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (840)
   • Układ współrzędnych związany z widokiem (841)
   • Marker układu współrzędnych - LUWSYMB (842)
   • Reguła prawej dłoni (843)
   • Marker LUW - LUWSYMB (844)
   • Przykłady (846)
    • Przykład 2D (846)
    • Przykład 3D (847)

   Oglądanie rysunku w przestrzeni (853)

   • Interaktywne wodzenie kamery - 3DORBITA (854)
    • Środek obrotu - 3DORBITACRT (857)
    • Położenie kamery - KAMERA (858)
    • Przesuwanie i powiększanie (859)
    • Perspektywa (860)
    • Zmiana odległości - 3DODLEG (860)
    • Obracanie kamery - 3DKAMERA (861)
    • Wprawianie w ruch - 3DCORBIT (861)
    • Cieniowanie (862)
    • Płaszczyzny tnące - 3DPRZEKRÓJ (862)
    • Narzędzia ułatwiające wizualizację (864)
    • Ćwiczenie (865)
    • Degradacja obrazu (865)
   • Punkt widzenia - ODPKTOBS (866)
    • Polecenie PKTOBS (869)
    • Kierunki ortogonalne (870)
   • Cieniowanie w rzutni - STYLCIENIOWANIA (874)
   • Widok dynamiczny - DWIDOK (877)
   • Widok z góry (879)
    • Polecenie PLAN (879)
    • Polecenie EXPLAN (880)
   • Chowanie linii - UKRYJ (881)
   • Oglądanie brył (882)
   • Linie niewidoczne (882)
    • Parametry linii niewidocznych - USTAWLU (882)

   Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej (887)

   • Współrzędne w przestrzeni (888)
    • Współrzędne prostokątne (kartezjańskie) (888)
    • Współrzędne sferyczne (889)
    • Współrzędne walcowe (890)
   • Modele szkieletowe, ściankowe i bryłowe (891)
   • Filtry współrzędnych (892)
   • Elementy płaskie w przestrzeni (893)
   • Poziom i wysokość pogrubienia (894)
    • Wysokość pogrubienia jako właściwość obiektu (897)
    • Kopiowanie wysokości pogrubienia (898)
   • Modele krawędziowe (898)
    • Odcinek trójwymiarowy - LINIA (899)
    • Polilinia trójwymiarowa - 3WPLINIA (900)
   • Modele ściankowe (900)
    • Ścianka - 3WPOW (901)
    • Widoczność krawędzi ścianki - KRAW (903)
    • Siatka (904)
    • Powierzchnia prostoliniowa - POWPROST (905)
    • Powierzchnia równoległa - POWWALC (906)
    • Powierzchnia obrotowa - POWOBROT (907)
    • Powierzchnia brzegowa - POWKRAW (909)
   • Predefiniowane obiekty siatkowe (910)
   • Siatki (911)
    • Siatka - SIATKA3W (911)
    • Polipowierzchnia - PPOW (912)
   • Modele bryłowe (912)

   Modyfikacja obiektów 3D (913)

   • Płaszczyzna XY (913)
   • Szyk 3D - 3DSZYK (915)
   • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni (917)
    • Kopiowanie i przesuwanie (917)
    • Zmiana wielkości (919)
    • Dopasowanie - DOPASUJ (920)
    • Obrót - OBROTY3D (922)
    • Odbicie lustrzane - LUSTRO3D (924)
   • Modyfikacja polilinii i powierzchni 3D - EDPLIN (927)
   • Spłaszczanie - FLATTEN (930)
   • Właściwości ścianek, polilinii i powierzchni (930)
   • Uchwyty (931)
   • Rozbijanie obiektów 3D - EXPLODE (932)

   Modelowanie bryłowe ACIS (933)

   • Bryły proste (934)
    • Prostopadłościan - KOSTKA (934)
    • Kula - SFERA (936)
    • Klin - KLIN (937)
    • Stożek - STOŻEK (938)
    • Walec - WALEC (939)
    • Torus - TORUS (941)
   • Bryły złożone (942)
    • Suma brył - SUMA (942)
    • Różnica brył - RÓŻNICA (943)
    • Część wspólna brył - ILOCZYN (944)
    • Część wspólna brył - PRZENIKANIE (946)
    • Pogrubianie - WYCIĄGNIJ (947)
    • Pogrubianie wzdłuż kierownicy - WYCIĄGNIJ (949)
    • Pogrubianie i część wspólna (952)
    • Pogrubianie i część wspólna 3 przekrojów (955)
    • Obracanie - PRZEKRĘĆ (956)
   • Przyczepianie LUW do ścianki bryły (957)
   • Wyświetlanie brył (959)
    • Gęstość linii - zmienna Isolines (959)
    • Gęstość siatki - zmienna Facetres (960)
    • Wyświetlanie konturów - zmienna Dispsilh (960)
    • Siatkowa reprezentacja walców i stożków - zmienna Facetratio (961)
   • Parametry fizyczne brył - PARAMFIZ (962)
   • Przekształcanie brył AME - AMEKONW (962)
   • Rzuty i przekroje brył (962)
    • Tworzenie rzutni - RZUTUJ (963)
    • Rysowanie rzutów i przekrojów - RYSRZUT (970)
    • Rysowanie zarysów - PROFIL (970)
   • Eksport i import w formacie ACIS (972)
    • Wczytywanie brył w formacie ACIS - ACISWE (973)
    • Zapis brył w formacie ACIS - ACISWY (973)

   Modyfikacja brył (975)

   • Ścinanie krawędzi - FAZUJ (976)
   • Zaokrąglanie krawędzi - ZAOKRĄGL (977)
   • Przekrój - PRZEKRÓJ (979)
   • Przecięcie - PŁAT (981)
   • Modyfikacja brył - EDBRYŁA (983)
    • Modyfikacja brył - ciAło (984)
    • Modyfikacja ścianek - Powierzchnia (987)
    • Modyfikacja krawędzi - Krawędź (993)
   • Inne operacje edycyjne (993)

    Część 6. Dla zaawansowanych

    Zestawy arkuszy (997)

    • Menedżer zestawów arkuszy - ZESTAWARKUSZY (998)
     • Tworzenie zestawu arkuszy - NOWYZESTAWARKUSZY (999)
     • Struktura zestawu arkuszy (1004)
     • Otwieranie rysunków (1010)
     • Właściwości zestawu i arkuszy (1010)
     • Selekcje arkuszy (1018)
    • Widoki (1019)
     • Zasoby zestawu arkuszy (1020)
     • Wstawianie widoku (1020)
    • Bloki opisujące widok (etykieta bloku) oraz odnośniki do innych widoków (bloki objaśnień) (1029)
    • Tabelki zawierające spisy arkuszy (1030)
    • Publikowanie i drukowanie zestawów arkuszy (1035)
     • Publikowanie - OPUBLIKUJ (1036)
     • Opcje publikowania (1038)
    • Archiwizowanie zestawów arkuszy (1040)
    • Tworzenie elektronicznej przesyłki - ETRANSMIT (1043)

    Rzutnie w przestrzeni modelu (1045)

    • Konfiguracja rzutni - RZUTNIE (1046)
     • Tworzenie konfiguracji rzutni (1048)
     • Wybór zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni (1050)
    • Układ współrzędnych w rzutni (1053)
     • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (1054)

    Odnośniki (1055)

    • Zarządzanie odnośnikami - ODNOŚNIK (1056)
     • Status odnośników (1058)
     • Hierarchia odnośników (1058)
     • Dołączanie odnośników - Dołącz (1059)
     • Zmiana sposobu dołączenia odnośnika (1061)
     • Przyłączanie odnośników na stałe (ustalanie) - opcja Ustal... (1062)
     • Dołączanie odnośników - DOŁĄCZ (1064)
     • Wczytywanie odnośników - OTWÓRZODN (1064)
    • Informowanie o zmianie (1065)
    • Przyłączanie wybranych elementów odnośnika - USTAL (1065)
    • Przycinanie odnośników (1066)
     • Przycinanie - PRZYTODN (1066)
     • Przycinanie - CLIPIT (1071)
    • Edycja odnośników (1074)
     • Edycja odnośnika - ODNEDYCJA (1074)
     • Dodawanie i usuwanie elementów z odnośnika - ODNUSTAW (1077)
     • Zakończenie edycji odnośnika - ODNZAMKNIJ (1078)
    • Modyfikacja właściwości odnośnika (1079)
    • Wczytywanie odnośników na żądanie (1080)
     • Sterowanie wczytywaniem na żądanie (1080)
     • Indeksy (1081)
    • Projekty (1082)
     • Tworzenie projektu (1083)
     • Korzystanie z projektu (1084)
    • Archiwizacja i przesyłanie rysunków zawierających odnośniki (1084)
     • Menedżer ścieżek dostępu plików skojarzonych z rysunkiem (1085)

    Pola tekstowe (1089)

     • Tworzenie pól - POLEDANYCH (1090)
     • Wstawianie pól do akapitu tekstowego - WTEKST (1094)
     • Wstawianie pól do atrybutu (1097)
     • Formatowanie pól (1097)
     • Wyświetlanie cechy obiektu w polu tekstowym (1098)
     • Wstawianie pola do tabelki (1099)
     • Hiperpołączenia w polach tekstowych (1101)
     • Aktualizacja pól - UAKTUALNIJPOLADANYCH (1102)
     • Usuwanie pól - WYMAŻ (1104)

    Mapy bitowe (1105)

     • Zarządzanie mapami bitowymi - OBRAZ (1106)
     • Dołączanie map bitowych - przycisk Dołącz... (1107)
     • Dołączanie map bitowych - DOŁĄCZOBR (1109)
     • Przycinanie map bitowych - PRZYTOBR (1109)
     • Przycinanie map bitowych - CLIPIT (1110)
     • Jasność, kontrast i płowienie - DOPASOBR (1111)
     • Jakość wyświetlania - JAKOŚĆOBR (1112)
     • Przezroczystość - PRZEZROCZYSTOŚĆ (1113)
     • Widoczność obramowania map bitowych - RAMKAOBR (1113)
     • Polecenie TFRAMES (1114)
     • Właściwości map bitowych (1114)
     • Edycja map bitowych w innym programie - IMAGEEDIT (1114)

    Standardy CAD (1115)

     • Tworzenie standardów (1116)
     • Konfiguracja standardów - STANDARDY (1116)
     • Automatyczna kontrola standardów (1118)
     • Sprawdzanie standardów - SPRSTANDARD (1119)
     • Translator warstw - WARSTWKONWERT (1123)
     • Ustawienia translatora warstw (1125)
     • Usuwanie nieużywanych warstw (1130)
     • Sprawdzanie zgodności ze standardami większej ilości plików rysunkowych (1130)

    Grupowanie obiektów (1135)

     • Grupowanie - GRUPA (1136)
     • Tworzenie grupy (1139)
     • Wybieranie grupy (1139)
     • Zamiana bloku na grupę (1144)
     • Zamiana grupy na blok (1144)
     • Zbiory wskazań (1144)

    Częściowe wczytywanie rysunku (1147)

     • Częściowe otwarcie rysunku - OTWÓRZ (1147)
     • Wczytanie dodatkowej geometrii - WCZYTAJCZĘŚĆ (1151)

    Import i eksport (1153)

    • IMPORT (1153)
     • Wczytywanie plików w formacie 3D Studio - 3DSWE (1154)
     • Wczytywanie plików w formacie DXF - DXFWE (1154)
     • Jakość rysunków PostScriptowych - PSQUALITY (1154)
     • Wczytywanie plików w formacie ACIS - ACISWE (1155)
     • Wczytywanie plików w formacie WMF - WMFWE (1155)
    • EKSPORT (1155)
     • Format JPG - JPGWY (1156)
     • Format PNG - PNGWY (1156)
     • Format TIFF - TIFWY (1156)
     • Format WMF - WMFWY (1156)
     • Format ACIS (SAT) - ACISWY (1157)
     • Format STL - STLWY (1157)
     • Postscript - PSWY (1157)
     • Format DXX (1157)
     • Format BMP - BMPWY (1157)
     • Format DXF - DXFWY (1158)
     • Format 3D Studio - 3DSWY (1158)
     • Zapis bloku na dysku (1158)
    • Zapis rysunków w formacie AutoCAD-a 13, 14 i 2000 (1159)
    • Wczytywanie plików w formacie DXB - DXBWE (1159)
    • Wczytywanie plików w formacie HPGL - PLT2DWG (1160)

    Symbole i typy linii (1161)

    • Tworzenie symboli - MKSHAPE (1162)
    • Wstawianie symboli - SYMBOL (1163)
    • Wczytywanie symboli z pliku SHX - WCZYTAJ (1164)
    • Przekształcenie symbolu w blok - SHP2BLK (1165)
    • Tworzenie typów linii użytkownika - MKLTYPE (1166)
    • Tradycyjne tworzenie typów linii (1168)

     Część 7. Ciekawe możliwości

     Express Tools (1173)

     • Instalacja narzędzi Express Tools (1174)
     • Narzędzia (1175)
      • Narzędzia ogólnego przeznaczenia (1175)
      • Narzędzia służące do edycji bloków (1176)
      • Narzędzia służące do zarządzania warstwami (1177)
      • Narzędzia tekstowe (1178)
      • Narzędzia wspomagające pracę z rozmieszczeniami wydruku (1179)
      • Narzędzia wspomagające wymiarowanie (1179)
      • Narzędzia wyboru (1179)
      • Narzędzia służące do modyfikacji obiektów (1180)
      • Narzędzia do rysowania obiektów (1180)
      • Narzędzia służące do obsługi plików (1180)
      • Narzędzia służące do obsługi hiperłączy (1181)

     Internet (1183)

      • Otwarcie rysunku w Internecie - OTWÓRZ (1184)
      • Wstawianie bloku z Internetu - WSTAW (1186)
      • Zapis rysunku w Internecie ZAPISZ (1187)
      • Uruchamianie przeglądarki - PRZEGLĄDAJ (1188)
      • Tworzenie rysunków DWF (1188)
      • Parametry pliku DWF (1188)
      • Oglądanie rysunków DWF w Internecie (1189)
      • Publikacja rysunków w sieci - OPUBLIKUJWSIECI (1189)
      • Tworzenie przesyłki służącej do elektronicznej transmisji rysunków - ETRANSMIT (1194)
      • Centrum komunikacyjne (1196)

     Bezpieczeństwo rysunku (1199)

      • Zabezpieczenie rysunku hasłem - OPCJEBEZP (1200)
      • Podpis elektroniczny - OPCJEBEZP (1201)
      • Weryfikacja podpisu elektronicznego - SPRAWDŹSYG (1202)

     Inne przydatne polecenia (1203)

      • Autoregeneracja - REGENAUTO (1204)
      • Dokładność wyświetlania okręgów i łuków - ROZDZ (1204)
      • Zmiana nazwy obiektów NNAZWA (1205)
      • Polecenie -NNAZWA (1206)
      • Usuwanie obiektów nieużywanych - USUŃ (1207)
      • Przeglądanie rysunków DWF - ZNACZNIKOTWÓRZ (1208)
      • Zapisanie i otwarcie rysunku - REVERT (1208)
      • Właściwości rysunku - DWGCECHY (1208)
      • Automatyczna modyfikacja właściwości rysunku - PROPULATE (1210)
      • Wczytywanie aplikacji - WCZYTAJAPL (1212)
      • Wczytywanie menu - MENUWCZYTAJ (1214)
      • Usuwanie menu - MENUUSUŃ (1215)
      • Zachowywanie poprzedniej wersji pliku (1215)
      • Znaki uniwersalne (1216)
      • Dostosowanie prawego przycisku myszki (1216)
      • Kto otworzył rysunek - CZYJ (1217)
      • Powtarzanie - WIELE (1218)
      • Przesuwanie dynamiczne - TRDYNAM (1218)
      • Wielkość celownika - 'CELOWNIK (1218)
      • Zaznaczanie punktów - 'ZNACZNIK (1218)
      • Wyłączanie i włączanie poleceń - UNDEF, REDEF (1219)
      • Reinicjacja - REINST (1219)
      • Info - 'INFO (1220)
      • Kompilacja czcionek i symboli - KOMPILUJ (1220)
      • Status drzewa indeksu obszaru - DRZEWO (1220)
      • Wypełnienia PostScriptowe - PSWYP (1220)
      • Rozpoczęcie zapisu przebiegu sesji do pliku - PLIKHISTTAK (1221)
      • Zakończenie zapisu sesji do pliku - PLIKHISTNIE (1221)
      • Zarządzanie aplikacjami ARX - ARX (1221)
      • Konwersja - KONWERSJA (1221)
      • Edycja obiektu za pomocą dwukrotnego kliknięcia - EDPODKLIK (1222)
      • Wstawianie pliku opisu - RMLWE (1223)
      • Dostosowywanie interfejsu - ADAPTACJA (1223)
      • Zmiana ścieżek dostępu - REDIR (1224)
      • Typy obiektów REDIR - REDIRMODE (1225)
      • Konfiguracja i-drop - USTAWUCHWYTIDROP (1225)
      • Lista obiektów tworzących blok - BLOCK? (1225)
      • Dołączanie danych dodatkowych - XDATA (1226)
      • Wyświetlanie danych dodatkowych - XLIST (1226)
      • Konfiguracja wyświetlania 3D - KONFIG3D (1227)
      • Wypożyczanie licencji sieciowej (1227)
      • Czyszczenie rejestru rysunku (1227)

     Paski narzędzi (1229)

      • Wyświetlanie pasków narzędzi na ekranie (1229)
      • Konfiguracja pasków narzędzi - PASEKN (1230)
      • Przenoszenie przycisku między paskami (1231)
      • Usuwanie przycisku z paska (1232)
      • Umieszczanie nowego przycisku w pasku (1232)
      • Umieszczanie całkiem nowego przycisku w pasku (1233)
      • Zmiana wyglądu ikony przycisku (1234)
      • Tworzenie nowego paska narzędzi (1235)
      • Usuwanie paska narzędzi (1235)

     Opcje (1237)

      • Ustawienia - OPCJE (1237)
      • Katalogi - zakładka Pliki (1238)
      • Wyświetlanie - zakładka Ekran (1239)
      • Otwieranie i zapisywanie plików - zakładka Otwórz i zapisz (1240)
      • Wydruk - zakładka Wydruk i publikacja (1242)
      • Parametry ogólne - zakładka System (1243)
      • Ustawienia użytkownika - zakładka Parametry użytkownika (1244)
      • Parametry rysowania - zakładka Pomoce rysunkowe (1245)
      • Wybieranie - zakładka Wybór (1246)
      • Profile użytkownika - zakładka Profile (1247)

     Część 8. Dodatki

     Instalacja AutoCAD-a (1251)

      • Klucz software'owy (1251)
      • Instalacja AutoCAD-a (1251)
      • Ponowna instalacja (1259)
      • Uruchamianie AutoCAD-a (1261)
      • Zmiana koloru tła ekranu (1262)
      • Deinstalacja AutoCAD-a (1262)

     Skróty (1265)

      • Skróty poleceń (1265)
      • Skróty klawiaturowe (1268)

     Część 9. Skorowidz

     Skorowidz (III)


     Spis treści rozdziałów na płycie CD-ROM

     Część 10. CD-ROM

     Atrybuty (1269)

     • Tworzenie atrybutów - ATTDEF (1270)
      • Tworzenie i wstawianie bloków z atrybutami (1272)
     • Sporządzanie listy atrybutów (1276)
      • Kreator listy atrybutów - EATTEXT (1276)
      • Polecenie ATTEXT (1285)
     • Tryb wyświetlania i wydruku atrybutów - ATTDISP (1287)
     • Edycja atrybutów (1288)
      • Zmiana wartości atrybutów - PROPERTIES (1288)
      • Menedżer atrybutów - BATTMAN (1290)
      • Edycja definicji atrybutu - DDEDIT (1294)
      • Edytor atrybutów - EATTEDIT (1295)
      • Edycja wartości atrybutów - ATTEDIT (1297)
      • Polecenie -ATTEDIT (1297)
      • Globalna edycja atrybutów - GATTE (1300)
     • Uaktualnienie atrybutów - ATTSYNC (1301)
     • Redefinicja atrybutów - ATTREDEF (1302)
     • Eksport i import atrybutów (1303)
      • Eksport atrybutów - ATTOUT (1304)
      • Import atrybutów - ATTIN (1304)
     • Właściwości definicji atrybutów (1305)
     • Rozbijanie bloków zawierających atrybuty (1306)
      • Rozbijanie bloków - EXPLODE (1306)
      • Rozbijanie bloków z przekształceniem atrybutów na napisy - BURST (1306)
     • Polecenia przeznaczone do obsługi atrybutów, które występowały w poprzednich wersjach AutoCAD-a (1307)
      • Polecenie -ATTDEF (1307)
      • Polecenie -ATTEXT (1308)

     AutoLISP (1309)

      • Edytor Visual LISP-u - VLISP (1310)
      • Lista poleceń, funkcji i zmiennych AutoLISP-u dostępnych z linii poleceń - LSP (1310)
      • Przeglądanie funkcji AutoLISP-u zdefiniowanych we wskazanym pliku - LSPSURF (1311)
      • Praktyczny kurs AutoLISP-u (1312)

     Kalkulator geometryczny (1313)

      • Operatory i funkcje (1313)
      • Zmienne (1317)

     Bazy danych (1319)

     • Konfiguracja źródła danych (1320)
      • Specyfikacja źródła danych (1320)
      • Konfiguracja źródła danych z poziomu AutoCAD-a (1322)
     • Menedżer baz danych - DBCONNECT (1324)
      • Przyłączanie źródła danych (1325)
      • Oglądanie i edycja tabeli (1326)
      • Zapis zmian w tabeli (1329)
      • Zamknięcie menedżera baz danych - DBCCLOSE (1330)
     • Połączenia (1330)
      • Szablony połączeń (1330)
      • Tworzenie połączeń (1332)
      • Oglądanie połączeń (1333)
      • Edycja połączeń (1335)
      • Usuwanie połączeń (1336)
      • Synchronizacja połączeń (1336)
      • Eksport połączeń (1337)
      • Opcje widoku tabeli (1337)
     • Etykiety (1338)
      • Szablony etykiet (1338)
      • Tworzenie etykiet przyczepionych do obiektów (1340)
      • Tworzenie etykiet wolno stojących (1341)
      • Odświeżanie etykiet (1342)
      • Wyświetlanie i chowanie etykiet (1343)
      • Usuwanie etykiet (1343)
     • Przykłady (1344)
      • Przykład zastosowania Accessa (1344)
     • Zapytania (1355)
      • Edytor zapytań (1355)
      • Szybkie zapytanie (1356)
      • Zapytanie o zakres (1362)
      • Zapytanie zaawansowane (1364)
      • Zapytanie SQL (1366)
     • Tworzenie zbiorów wskazań (1367)

     Wybrane funkcje języka DIESEL (1373)

      • Odczyt zmiennych systemowych (1373)
      • Odczyt daty i czasu (1374)
      • Odczyt właściwości rysunku (1374)
      • Odczyt właściwości użytkownika (1375)
      • Odczyt nazw odnośników (1375)
      • Odczyt nazw map bitowych (1376)

     Stół graficzny (digitizer) (1377)

     • Obsługa stołu graficznego - TABLET (1378)
      • Konfiguracja stołu graficznego (1378)
      • Kalibracja stołu graficznego (1379)
      • Wynik dopasowania (Outcome of fit:) (1380)
      • Błąd RMS (RMS Error) (1381)
      • Odchylenia (1381)
      • Wybór rodzaju transformacji (1381)
      • Przenoszenie dużych rysunków (1382)

     Hiperpołączenia (1383)

      • Wstawianie i edycja hiperpołączeń - HYPERLINK (1383)
      • Dołączenie hiperpołączenia - ATTACHURL (1386)
      • Otwarcie hiperpołączenia (1387)
      • Otwarcie hiperpołączenia - GOTOURL (1388)
      • Usuwanie hiperpołączenia (1388)
      • Usuwanie hiperpołączenia - DETACHURL (1388)
      • Kursor hiperpołączeń - HYPERLINKOPTIONS (1388)
      • Hiperpołączenia względne i bezwzględne (1389)
      • Poszukiwanie i modyfikacja hiperpołączeń - SHOWURLS (1389)
      • Modyfikacja hiperpołączeń - CHURLS (1390)
      • Wyszukiwanie i zastępowanie hiperpołączeń - REPURLS (1390)

     OLE (1393)

     • Co to jest OLE? (1394)
     • Czym różni się łączenie od osadzania? (1395)
     • Umieszczanie obiektów OLE w rysunkach AutoCAD-a (1395)
      • Osadzanie - INSERTOBJ (1395)
      • Łączenie - INSERTOBJ (1397)
      • Łączenie zawartości schowka - PASTESPEC (1397)
      • Wklejanie (osadzanie) zawartości schowka - PASTECLIP (1398)
      • Zarządzanie połączeniami OLE - OLELINKS (1398)
      • Wklejanie zawartości schowka z przekształceniem w obiekty AutoCAD-a (1399)
     • Umieszczanie rysunków AutoCAD-a w innych aplikacjach (1399)
      • Osadzanie - COPYCLIP (1400)
      • Wycięcie i osadzenie - CUTCLIP (1400)
      • Łączenie - COPYLINK (1400)
     • Umieszczanie zawartości okna tekstowego w schowku - COPYHIST (1401)
     • Widoczność obiektów OLE (1401)
     • Domyślna jakość wyświetlania obiektów OLE (1401)
     • Skalowanie obiektów OLE - OLESCALE (1402)
     • Edycja obiektów OLE (1402)
     • Osadzanie za pomocą metody "przenieś-i-upuść" (1404)

     Rendering (1405)

     • Obiekty 3D (1406)
     • Materiały - RMAT (1406)
      • Parametry materiału (1408)
     • Biblioteka materiałów - MATLIB (1410)
     • Światła - LIGHT (1411)
      • Światło punktowe - "żarówka" (1413)
      • Światło równoległe - "słońce" (1414)
      • Światło stożkowe - "reflektor" (1416)
     • Sceny - SCENE (1417)
     • Rendering - RENDER (1419)
     • Tło - BACKGROUND (1420)
     • Mgła - FOG (1421)
     • Krajobrazy (1422)
      • Wstawianie elementu krajobrazu - LSNEW (1423)
      • Edycja elementu krajobrazu - LSEDIT (1424)
      • Biblioteka krajobrazów - LSLISB (1424)
     • Parametry renderingu - RPREF (1425)
     • Zapis i odczyt ekranu renderingu (1425)
      • Zapis ekranu do pliku - SAVEIMG (1425)
      • Wczytanie mapy bitowej z pliku - REPLAY (1426)
     • Informacje na temat renderingu - STATS (1426)
     • Komunikacja z programem 3D Studio (1427)
      • Wczytywanie rysunków z 3DStudio - 3DSIN (1427)
      • Zapis rysunku w formacie 3DStudio - 3DSOUT (1429)
     • Mapowanie - SETUV (1430)
     • Rodzaj materiału - SHOWMAT (1431)

     Skrypty (1433)

      • Tworzenie skryptów (1433)
      • Uruchomienie skryptu - SCRIPT (1433)
      • Wykonanie skryptu od początku - RSCRIPT (1434)
      • Kontynuacja wykonania skryptu - RESUME (1434)
      • Pauza w wykonaniu skryptu - DELAY (1434)

     Slajdy (1435)

      • Tworzenie slajdu - MSLIDE (1435)
      • Wyświetlanie slajdu - VSLIDE (1435)
      • Biblioteka slajdów (1436)

     Visual Basic (1437)

      • Korzystanie z gotowych programów VBA (1437)
      • Edytor VBA - VBAIDE (1439)
      • Pierwszy program (1440)
      • Kilka ciekawych przykładów (1444)
      • Program KOS.DVB (1446)
     • Automatyczne wstawianie bloków (przykład) (1453)

     Zmienne systemowe (1457)

      • Modyfikacja zmiennych systemowych w oknie dialogowym - SYSVDLG (1458)
      • Lista zmiennych systemowych (1459)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej książce,zanim ją zamówisz, kliknij tutaj.statystyki www stat.pl

Korzystamy z cookies, więcej informacji »

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team