Search
Enter Keywords:
czwartek, 12 grudzień 2019
Strona główna
Z ostatniej chwili

 "(...) Książka stanowi leksykon, po który sięgamy, by znaleźć instrukcję korzystania z konkretnego narzędzia. Polecenia zostały starannie omówione i zilustrowane, co ułatwia ich natychmiastowe zastosowanie. (...)"

Chip, 11/08 o książce  AutoCAD 2008 i 2008 PL

AutoCAD 2004 PL. Spis treści Drukuj E-mail

AutoCAD 2004 PL. Spis treści

Image Wstęp (33)

 • Co znajdziesz w tej książce (33)
 • Jak korzystać z książki (35)
  • Użytkownicy początkujący (35)
  • Użytkownicy zaawansowani (35)
 • Znaczki występujące w tekście (36)
 • Instalacja przykładów (36)
 • Instalacja wersji treningowej AutoCAD-a (37)

Nowe możliwości AutoCAD-a 2004 (39)

 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2004 (39)
  • Usprawnienia w codziennej pracy (39)
  • Palety narzędzi (41)
  • Centrum danych projektowych (43)
  • Ulepszone polecenia COFAJ i ODTW"RZ (44)
  • Edycja wartości atrybutów (44)
  • Ulepszony edytor napisów (45)
  • Malarz formatów (46)
  • Chmurka rewizyjna (46)
  • Kolory True Color oraz kolory z palet PANTONE i RAL (47)
  • Wypełnienie gradientowe (49)
  • Drukowanie cieniowanych rzutni (50)
  • Odnośniki zewnętrzne (50)
  • Edycja odnośników zewnętrznych (51)
  • Menedżer ścieżek dostępu plików skojarzonych z rysunkiem (51)
  • Standardy CAD (52)
  • Zbiory arkuszy (wielostronnicowy DWF) (53)
  • Centrum komunikacyjne (54)
  • Zasobnik (55)
  • Bezpieczeństwo rysunków (55)
  • Ułatwiona instalacja i zarządzanie oprogramowaniem (56)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2000 (56)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 14 (58)

Część 1 Wiadomości podstawowe

Wprowadzenie (63)

 • Uruchomienie AutoCAD-a (63)
 • Ekran AutoCAD-a (63)
  • Obszar rysunku (65)
  • Linia statusowa (65)
  • Belka narzędziowa (67)
  • Paski narzędzi (67)
  • Paleta (68)
  • Obszar dialogowy i linia poleceń (69)
  • Menu górne (70)
  • Menu kontekstowe (70)
  • Menu obrazkowe (70)
  • Menu stołu graficznego (71)
  • Menu kursora (71)
  • Menu boczne (71)
  • Okna dialogowe (71)
  • Kursor (72)
  • Ikona układu współrzędnych LUW (72)
  • Ekran tekstowy (72)
 • Jak komunikować się z programem (73)
  • Polecenia (73)
  • Wskazywanie punktów (74)
  • Wskazywanie obiektów (74)
 • Okna dialogowe (75)
  • Elementy okien dialogowych (75)
  • Wybieranie elementów i sortowanie list (77)
  • Zamykanie okien dialogowych (77)
 • Przestrzeń AutoCAD-a (78)
  • Globalny Układ Współrzędnych - GUW (78)
  • Lokalny Układy Współrzędnych - LUW (78)
  • Współrzędne (79)
  • Współrzędne prostokątne (kartezjańskie) (79)
  • Współrzędne biegunowe (80)
  • Współrzędne sferyczne (81)
  • Współrzędne walcowe (81)
  • Współrzędne bezwzględne i względne (82)
  • Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów (82)
  • Jednostki, skala i rozmiar papieru (83)
 • Nowy rysunek - NOWY (83)
 • Otwarcie rysunku - OTW"RZ (84)
  • Wybór widoku (85)
  • Przycisk Otwórz (85)
  • Lista plików (85)
  • Narzędzia (86)
  • Poszukiwanie pliku - Znajdź plik (86)
 • Zapis rysunku na dysku (88)
  • Polecenie ZAP (88)
  • Polecenie SAVEALL (88)
  • Zapis rysunku pod nową nazwą - polecenia ZAPISZ i NZAPISZ (89)
 • Kopia bezpieczeństwa (89)
  • Zmiana położenia kopii bezpieczeństwa - MOVEBAK (90)
 • Pomoc - POMOC (90)
 • Zamknięcie rysunku (91)
  • Polecenie ZAMKNIJ (91)
  • Zamknięcie wszystkich rysunków - CLOSEALL (92)
 • Praca w środowisku wielodokumentowym (92)
 • Asystent - ASYSTENT (94)
  • Ustawienia asystenta (94)
 • Kończenie pracy z programem (95)
  • Polecenie QUIT (95)
  • Polecenie QQUIT (95)
 • Klawisz ESC (96)
 • Rozszerzenie pliku (96)

Nowy rysunek (97)

 • Okno tworzenia rysunku (98)
  • Kreator rysunku (99)
  • Kreator prosty (Ustawienia szybkie) (99)
  • Kreator rozbudowany (Ustawienia zaawansowane) (100)
 • Jednostki - JEDN (104)
 • Granice rysunku - GRANICE (106)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a (107)

  • Odcinek linii prostej - LINIA (107)
  • Punkt - PUNKT (109)
  • Okrąg - OKRĄG (111)
  • Łuk - ŁUK (112)
  • Polilinia - PLINIA (113)
  • Linia zygzakowa - BREAKLINE (117)
  • Automatyczne tworzenie polilinii - OBWIEDNIA (118)
  • Elipsa - ELIPSA (121)
  • Prostokąt - PROSTOK (122)
  • Wielobok - WIELOBOK (124)
  • Chmurka rewizyjna - REVCLOUD (125)
  • Pierścień - PIERŚCIEŃ (126)
  • Trasa - TRASA (127)
  • Szkic - SZKICUJ (128)
  • Obszar - OBSZAR (130)
  • Splajn - SPLAJN (130)
  • Multilinie (132)
  • Linie konstrukcyjne - PROSTA i P"ŁPROSTA (133)
  • Regiony (133)

Właściwości obiektów (135)

 • Wybór właściwości domyślnych (136)
 • Kolor (137)
  • Kolejność wyświetlania - PORZWYŚ (138)
  • Kolejność wyświetlania w zależności od koloru - CDORDER (140)
 • Typy linii (142)
  • Menedżer rodzajów linii (142)
 • Grubość kreski (145)
  • Bieżąca i domyślna grubości kreski - SZERLIN (146)
 • Styl wydruku (147)
 • Współczynnik skali linii (148)
  • Globalny współczynnik skali linii - RLSKALA (148)
  • Indywidualny współczynnik skali linii (149)
 • Malarz formatów - UZGCECHY (150)
 • Modyfikacje właściwości obiektów (154)
  • Modyfikacja właściwości za pomocą list (154)
  • Menedżer właściwości - CECHY (154)
  • Zamknięcie menedżera właściwości - CECHYZAMKNIJ (157)
  • Polecenie ZMIEŃ (161)
  • Polecenie ZMCECHY (161)

Oglądanie rysunku (163)

 • Szybkie powiększanie i przesuwanie (164)
  • Szybkie powiększanie - SZOOM (164)
  • Szybkie przesuwanie - NFRAGM (166)
  • Powiększanie i przesuwania za pomocą myszy z kółkiem (168)
  • Powiększanie okna prostokątnego (168)
  • Przywoływanie poprzedniego powiększenia (169)
  • Powiększanie do zakresu (169)
  • Zakończenie szybkiego powiększania i przesuwania (169)
 • Inne możliwości polecenia ZOOM (170)
 • Podgląd dynamiczny - PODGLĄD (174)
 • Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku (176)
  • Odświeżanie wszystkich rzutni - PRZERYSW (176)
  • Odświeżanie bieżącej rzutni - PRZERYS (176)
  • Regeneracja rysunku - REGEN (177)
  • Regeneracja i odświeżenie rzutni - REGENW (177)
 • Wyświetlanie grubości linii (177)
 • Wyświetlanie pełnoekranowe (178)
  • Włączenie trybu pełnoekranowego - CZYŚĆEKRANWŁ (178)
  • Wyłączenie trybu pełnoekranowego - CZYŚĆEKRANWYŁ (178)
  • POLECENIE FULLSCREEN (178)
 • Wypełnianie obiektów - WYPEŁNIJ (179)
 • Ekran tekstowy (180)
  • Ekran tekstowy - TEKRAN (180)
  • Ekran graficzny - GEKRAN (180)
 • Widoki (181)
  • Okno dialogowe WIDOK (181)

Modyfikacje rysunku (187)

 • Jak wybierać obiekty? (188)
  • Rozpoczynamy od wybrania polecenia (188)
  • Rozpoczynamy od wybrania obiektów (188)
  • Podstawowe metody wyboru obiektów (188)
 • Polecenia do modyfikacji rysunku (190)
  • Pasek narzędzi Zmiana (190)
  • Usuwanie obiektów - WYMAŻ (190)
  • Kopiowanie - KOPIUJ (191)
  • Rozbudowane kopiowanie - COPYM (193)
  • Szyk (tablica) - SZYK (194)
  • Kopiowanie równoległe - ODSUŃ (199)
  • Rozbudowane kopiowanie równoległe - EXOFFSET (201)
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO (202)
  • Przesuwanie - PRZESUŃ (203)
  • Obracanie - OBR"T (204)
  • Edycja zintegrowana - MOCORO (206)
  • Dopasowanie - DOPASUJ (207)
  • Rozdzielanie - PRZERWIJ (208)
  • Przedłużanie - WYDŁUŻ (209)
  • Ucinanie - UTNIJ (211)
  • Zintegrowane ucinanie i przedłużanie (214)
  • Automatyczne ucinanie - EXTRIM (215)
  • Zmiana długości - PRZEDŁUŻ (216)
  • Rozciąganie - ROZCIĄGNIJ (217)
  • Rozbudowane rozciąganie - MSTRETCH (218)
  • Ścinanie narożników - FAZUJ (220)
  • Zaokrąglanie - ZAOKRĄGL (221)
  • Zmiana wielkości obiektów - SKALA (222)
  • Modyfikacja polilinii - EDPLIN (224)
  • Modyfikacja splajnu - EDSPLAJN (229)
  • Rozbijanie obiektów (234)
  • Polecenie ROZBIJ (234)
  • Polecenie XROZBIJ (235)
  • Usuwanie duplikatów - OVERKILL (236)
  • Edycja multilinii - EDMLIN (237)

Wybieranie obiektów (239)

 • Metody wyboru obiektów (240)
  • Wybór za pomocą okna (243)
  • Wybór za pomocą wieloboku (244)
  • Wybór za pomocą łamanej (245)
  • Gdy robi się gęsto... (245)
 • Automatyczny wybór obiektów (246)
  • Szybkie wybieranie - SWYBIERZ (246)
  • Wybór obiektów określonego typu, leżących na określonej warstwie - GETSEL (248)
  • Filtrowanie obiektów - FILTR (249)
  • Tworzenie zbioru wskazań - SSX (253)
  • Wybieranie obiektów przecinających - FASTSELECT (254)
 • Opcje wyboru (255)

Napisy (257)

 • Napisy proste (258)
  • Rysowanie napisu - DTEKST (258)
 • Akapit tekstowy (262)
  • Tworzenie akapitu - WTEKST (262)
  • Edytor napisów (262)
  • Wcięcia i tabulatory (263)
  • Wyrównywanie (264)
  • Znaki specjalne (264)
  • Import pliku tekstowego (265)
  • Łączenie akapitów (265)
  • Usuwanie formatowania (266)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie (266)
  • Kombinacje klawiszy edytora (267)
  • Ułamki (268)
  • Edycja ułamków (270)
 • Napis na łuku - ARCTEXT (271)
 • Napis otoczony - TCIRCLE (272)
 • Automatyczne numerowanie napisów - TCOUNT (274)
 • Umieszczanie plików tekstowych na rysunku (275)
  • Polecenie WTEKST (275)
  • Połączenie z plikiem tekstowym - RTEXT (275)
  • Edycja połączonych plików tekstowych - RTEDIT (276)
  • Funkcje DIESEL w RTEXT (277)
 • Styl napisu - STYL (278)
  • Domyślny styl napisu (280)
 • Modyfikacja napisów (280)
  • Modyfikacja treści napisu - ODTEKST (281)
  • Zmiana wielkości liter - TCASE (282)
  • Zmiana orientacji napisów - TORIENT (283)
  • Właściwości napisu - CECHY (283)
 • Wypełnianie napisów (286)
 • Markowanie napisów - MTEKST (286)
 • Sprawdzanie pisowni - PISOWNIA (287)
 • Jakość wydruku napisów (289)
 • Wyszukiwanie i zastępowanie napisów - ZNAJDŹ (289)
 • Zmiana wielkości i sposobu wyrównywania (293)
  • Zmiana wielkości napisów - SKALUJTEKST (293)
  • Zmiana współczynników skali napisu względem przestrzeni papieru - PSTSCALE (295)
  • Zmiana justowania napisów - WYR"WNAJTEKST (295)
 • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - polecenie KONPRZESTRZ (296)
  • Chowanie napisów (298)

Rysowanie precyzyjne (299)

 • Skok i węzły - USTAWIENIARYS (300)
  • Skok - SKOK (301)
  • Siatka węzłów - SIATKA (304)
 • Tryb ortogonalny - ORTO (305)
 • Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury (306)
 • Punkty charakterystyczne obiektów (307)
  • Wskazywanie punktów charakterystycznych (308)
  • Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych - OBIEKT (309)
  • Opcje polecenia OBIEKT (311)
  • Gdy robi się gęsto... (312)
 • Przykłady (312)
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne) (315)
  • Śledzenie kołowe BIEGUN (316)
  • Śledzenie punktów charakterystycznych ŚLEDZENIE (318)
  • Opcje śledzenia punktów charakterystycznych (320)
  • Tymczasowy punkt śledzenia (326)
  • Punkty charakterystyczne użytkownika (327)
  • Punkt względny - OD (328)
 • Stałe linie konstrukcyjne (329)
  • Prosta - PROSTA (330)
  • Półprosta - P"ŁPROSTA (332)
  • Sterowanie skokiem, siatką węzłów, trybem ortogonalnym i lokalizacją punktów charakterystycznych z linii poleceń (333)

Anulowanie poleceń (335)

  • Polecenia COFAJ, ODTW"RZ i WODTW"RZ (335)
  • Odwołanie ostatniego polecenia - C (336)
  • Anulowanie odwołania polecenia - ODTW"RZ (336)
  • Odwoływanie poleceń - COFAJ (337)
  • Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu - ODDAJ (338)

Uchwyty (339)

  • Opcje wspólne (341)
  • Rozciąganie (341)
  • Przesuwanie (341)
  • Obracanie (341)
  • Zmiana wielkości (342)
  • Odbicie lustrzane (342)
  • Sterowanie uchwytami - OPCJE (343)

Część 2 Pożyteczne narzędzia

Warstwy (347)

 • Sterowanie warstwami - WARSTWA (350)
  • Tworzenie nowej warstwy (351)
  • Zaznaczanie (wybór) warstw (351)
  • Wybór warstwy bieżącej (352)
  • Usuwanie warstw (352)
  • Zmiana nazwy warstwy (352)
  • Właściwości warstw (352)
  • Status warstw (353)
  • Sortowanie warstw (355)
  • Uwagi (355)
  • Właściwości JakWarstwa, JakBlok i definicja bloków (356)
  • Dla tych, którzy nie lubią ikono-przełączników (356)
 • Łatwe sterowanie warstwami (357)
 • Wybór warstwy obiektu (358)
 • Warstwa 0 (358)
 • Stan i właściwości warstw (358)
 • Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - LAYERP (361)
 • Translator warstw (361)
 • Usuwanie warstw - USUŃ (361)
 • Wybór rodzaju warstw wyświetlanych w oknie warstw (363)
 • Narzędzia pakietu Express Tools (366)
  • Menedżer konfiguracji warstw - LMAN (367)
  • Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę - COPYTOLAYER (369)
  • Oglądanie obiektów położonych na wybranych warstwach - LAYWALK (370)
  • Zmiana warstwy - LAYMCH (374)
  • Przeniesienie obiektów na bieżącą warstwę - LAYCUR (374)
  • Wyłączenie wszystkich warstw za wyjątkiem wskazanej - LAYISO (375)
  • Włączenie warstw wyłączonych poleceniem LAYISO - LAYUNISO (375)
  • Wyróżnianie wskazanej warstwy - LAYVPI (376)
  • Zamrażanie warstw - LAYFRZ (377)
  • Wyłączanie warstw - LAYOFF (379)
  • Zamknięcie warstwy - LAYLCK (379)
  • Otwarcie warstwy - LAYULK (380)
  • Włączenie wszystkich warstw - LAYON (380)
  • Odmrożenie wszystkich warstw - LAYTHW (380)
  • Kasowanie warstwy i obiektów - LAYDEL (380)
  • Kasowanie warstwy i przeniesienie obiektów - LAYMRG (381)
  • Sterowanie działaniem poleceń - LAYVPMODE (382)

Bloki (383)

 • Definiowanie bloku - BLOK (386)
 • Wstawianie bloków - WSTAW (388)
  • Wczytywanie bloku z dysku (390)
  • Wstawianie bloku pochodzącego z innego rysunku (390)
  • Wstawianie bloków za pomocą Eksploratora Windows (392)
  • Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi (392)
  • Zmiana właściwości bloku w palecie (393)
  • Przezroczystość i autoukrywanie palety (394)
  • Tworzenie nowych palet i dodawanie do nich bloków (395)
 • Przykład definiowania i wstawiania bloku (397)
  • Definiowanie bloku (397)
  • Wstawianie bloku (398)
  • Drzwi 1x1 (399)
 • Polecenie -WSTAW (399)
 • Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE (402)
 • Wielokrotnie wstawianie bloku - WWSTAW (403)
 • Rozbijanie bloku - ROZBIJ (403)
 • Zapis bloku na dysku - PISZBLOK (404)
 • Nowy punkt wstawienia - BAZA (405)
 • Właściwości bloków (405)
 • Edycja bloków (407)
  • Redefinicja bloku (407)
  • Edycja bloku - ODNEDYCJA (407)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z bloku - ODNUSTAW (409)
  • Zakończenie edycji bloku - ODNZAMKNIJ (409)
  • Zmiana współczynników skali bloku - BSCALE (412)
  • Zmiana współczynników skali bloku względem przestrzeni papieru - PSBSCALE (413)
  • Edycja cech bloków - CECHY (415)
 • Biblioteki bloków (416)
 • Usuwanie nieużywanych bloków - USUŃ (417)
 • Kopiowanie elementów bloku - NCOPY (418)
 • Granica cięcia i wydłużania (419)
 • Przycinanie bloków - PRZYTODN i CLIPIT (420)
 • Tworzenie ikon podgląd bloku - BLOCKICON (421)
 • Liczba bloków - BCOUNT (421)
 • Kopiowanie z użyciem schowka (422)
  • Kopiowanie do schowka - KOPIUJ_S (422)
  • Kopiowanie wraz z punktem wstawienia - KOPIUJBAZA (422)
  • Przeniesienie do schowka - WYTNIJ (422)
  • Wklejanie - WKLEJ (423)
  • Wklejanie jako blok - WKLEJBLOK (423)
  • Wklejanie w tym samym położeniu - WKLEJORYG (423)
 • Automatyczne rozmieszczanie bloków (424)
  • Podziel - PODZIEL (424)
  • Zmierz - ZMIERZ (426)

Centrum danych projektowych (429)

  • Włączenie centrum - ADCENTER (430)
  • Okno centrum danych projektowych (430)
  • Okno nawigacyjne (431)
  • Paleta (431)
  • Ikony sterujące (431)
  • Wstawianie bloków (433)
  • Wstawianie innych danych projektowych (437)
  • Tworzenie palet narzędzi (438)
  • Wyszukiwanie (440)
  • Często wykorzystywane dane (442)
  • Odświeżenie palety i okna nawigacyjnego (443)
  • Zastosowanie Eksploratora Windows (443)
  • Zamknięcie centrum - ADCZAMKNIJ (443)
  • Nawigacja - ADCPRZEJDŹ (444)
  • Kreskowanie (444)

Rysunek aksonometryczny (445)

  • Siatka aksonometryczna (445)
  • Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej - USTAWIENIARYS (446)
  • Polecenie IZO (447)
  • Okrąg aksonometryczny - ELIPSA (447)

Kreskowanie (449)

 • Kreskowanie GKRESKUJ (451)
  • Wybór obszaru przeznaczonego do zakreskowania (452)
  • Wybór wzoru kreskowania (453)
  • Podgląd kreskowania (454)
  • Wykonywanie kreskowania (454)
  • Skala i kąt obrotu kreskowania (454)
  • Wyświetlenie granicy kreskowania (455)
  • Dziedziczenie parametrów kreskowania (455)
  • Kreskowanie obiektów wewnętrznych (455)
  • Zaawansowane opcje kreskowania (455)
  • Kreskowanie z "dziurami" (457)
  • Proste kreskowanie (463)
  • Kreskowanie ISO (463)
  • Kreskowanie z zastosowaniem palety narzędzi (464)
  • Zmiana właściwości narzędzia w palecie (466)
  • Przezroczystość i autoukrywanie palety (468)
  • Dostosowywanie wyglądu palety (469)
  • Tworzenie nowych palet i dodawanie do nich narzędzi (471)
  • Zmiana nazwy i usuwanie palety (472)
  • Eksport i import palet (472)
  • Kreskowanie przy pomocy Centrum Danych Projektowych (473)
 • Polecenie KRESKUJ (476)
 • Wypełnianie obszarów (477)
 • Wypełnienie gradientowe (478)
 • Edycja kreskowania (480)
  • Polecenie EDKRESK (480)
  • Edycja właściwości kreskowania - CECHY (481)

Rysunek prototypowy (szablon) (483)

  • Co może zawierać rysunek prototypowy (483)
  • Korzystanie z rysunku prototypowego (484)
  • Brak rysunku prototypowego (484)
  • Tworzenie rysunku prototypowego (484)
  • Położenie katalogu rysunków prototypowych (486)

Regiony (487)

  • Tworzenie regionów - REGION (488)
  • Automatyczne tworzenie regionów - OBWIEDNIA (489)
  • Działania na regionach (491)
  • Łączenie regionów - SUMA (491)
  • Odejmowanie regionów - R"ŻNICA (492)
  • Część wspólna regionów - ILOCZYN (493)
  • Kasowanie pierwowzorów (494)
  • Rozbijanie regionów - ROZBIJ (494)
  • Parametry fizyczne regionu - PARAMFIZ (495)

Multilinie (497)

 • Multilinia - MLINIA (498)
 • Styl multilinii - MLSTYL (501)
  • Definiowanie stylu (502)
  • Modyfikacja linii (502)
  • Modyfikacja ogólnych parametrów multilinii (503)
 • Edycja multilinii - EDMLIN (507)

Zapytania (513)

  • Odległość - ODLEG (513)
  • Pole powierzchni i obwód - POLE (514)
  • Współrzędne punktu - ID (518)
  • Wyświetlanie listy wszystkich obiektów - BDLISTA (518)
  • Wyświetlanie listy i właściwości wybranych obiektów - LISTA (518)
  • Informacje o elementach bloku lub odnośnika - XLIST (519)
  • Parametry fizyczne brył i regionów - PARAMFIZ (520)
  • Status rysunku - STAN (521)
  • Informacje na temat czasu i stoper - CZAS (521)

Naprawianie uszkodzonych rysunków (523)

  • Naprawianie rysunku - NAPRAW (523)
  • Sprawdzanie rysunku - TEST (523)
  • Kopia bezpieczeństwa (524)

Część 3 Wydruk

Wydruk (527)

 • Wydruk - KREŚL (528)
  • Podgląd wydruku (528)
  • Ustawienia urządzenia drukującego (Urządzenie drukujące) (529)
  • Ustawienia kreślenia (Ustawienia wydruku) (531)
  • Skala wydruku (535)
  • Chowanie linii niewidocznych na wydruku (536)
  • Jak drukować duże rysunki na drukarce małego formatu (537)
 • Ustawienia strony - USTAWIENIASTR (538)
 • Podgląd wydruku - PDRUK (539)
 • Menedżer urządzeń drukujących - MENPLOT (540)
  • Dodanie nowego urządzenia drukującego (541)
  • Edytor konfiguracji urządzenia drukującego (544)
 • Import plików PCP i PC2 - KREATORPCWE (545)
  • Kolor tła podglądu wydruku (545)
  • Oznaczanie wydruków - ZNAKWYDRUKU (545)
 • Wydruk automatyczny (547)

Rozmieszczenia wydruku (549)

 • Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia (551)
  • Włączanie przestrzeni papieru (551)
  • Przełączanie pomiędzy przestrzeniami (552)
  • Ustawienia strony - USTAWIENIASTR (553)
  • Import ustawień strony - USTAWIENIASTR (553)
  • Kreator rozmieszczeń wydruku -KREATORARKUSZA (554)
  • Rozmieszczenia wydruku - ARKUSZ (555)
  • Tworzenie nowych arkuszy rozmieszczeń wydruku (556)
  • Wczytanie arkuszy z innego rysunku (557)
  • Usuwanie arkuszy (557)
  • Zmiana nazwy arkusza (557)
  • Kopiowanie i przesuwanie arkuszy (558)
  • Szybka zmiana aktywnego arkusza (558)
  • Łączenie arkuszy - LAYOUTMERGE (559)
 • Rzutnie (560)
  • Tworzenie rzutni - RZUTNIE (560)
  • Widok w rzutniach (562)
  • Edycja obiektów w rzutniach (565)
  • Skala stosowana w rzutniach (565)
  • Odczytanie współczynnika skali rzutni - VPSCALE (568)
  • Synchronizacja współczynników powiększenia w rzutniach - VPSYNC (568)
  • Blokada skali powiększenia w rzutni (570)
  • Sterowanie widocznością warstw za pomocą menedżera warstw - WARSTWA (572)
  • Widoczność warstw w rzutniach - RWARSTWA (573)
  • Włączanie i wyłączanie rzutni (574)
  • Przycinanie rzutni - PRZYTRZUT (575)
  • Chowanie linii niewidocznych w rzutni (576)
  • Widoczność ramek rzutni (577)
  • Przenoszenie obiektów między przestrzenią modelu i papieru - CHSPACE (577)
  • Dopasowanie widoku w rzutni - ALIGNSPACE (578)
  • Obracanie zawartości rzutni (579)
  • Właściwości rzutni - CECHY (581)
  • Edycja rzutni za pomocą uchwytów (582)
  • Jednorodne skalowanie linii nieciągłych w rzutni (583)
  • Usuwanie rzutni (584)
  • Przypisanie tabeli stylów wydruku do rzutni (584)
  • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - KONPRZESTRZ (585)
  • Polecenie -RZUTNIE (585)
 • Inne polecenia (587)
  • Tworzenie rzutni i sterowanie nimi - WWIDOK (587)
  • Konfiguracja rysunku - MVSETUP (587)

Style wydruku (593)

  • Rodzaje stylów wydruku (594)
  • Zmiana stylu wydruku (595)
  • Bieżący styl - STYLWYDRUKU (595)
  • Edycja tabeli stylów (596)
  • Wyświetlanie stylów wydruku na ekranie (599)
  • Tworzenie tabeli stylów (599)
  • Dołączanie tabeli stylów wydruku (602)
  • Menedżer tabel stylów wydruku -MENSTYL"W (603)
  • Zmiana rodzajów stylów -KONWERSJASTYLWYDRUKU (604)
  • Konwersja tabeli stylów - KONWERSJACTB (607)
  • Posługiwanie się kolorami True Color w stylach wydruku (607)

Automatyczny wydruk (609)

  • Dodanie nowego rysunku do listy (610)
  • Usunięcie rysunku z listy (610)
  • Wczytanie listy plików (610)
  • Zapis listy plików (611)
  • Rozpoczęcie wydruku (611)
  • Wydruk próbny (611)
  • Raporty (612)
  • Rozmieszczenie wydruku (613)
  • Ustawienia strony (614)
  • Urządzenie drukujące (615)
  • Ustawienia wydruku (615)
  • Warstwy (616)
  • Zakończenie działania (617)

Część 4 Wymiarowanie

Wymiarowanie (621)

  • Nazwy elementów wymiaru (622)
  • Wymiary liniowe - WYMLINIOWY (623)
  • Wymiar dopasowany - WYMNORMALNY (626)
  • Wymiarowanie promienia - WYMPROMIEŃ (628)
  • Wymiarowanie średnicy - WYMŚREDNICA (628)
  • Wymiarowanie średnicy w drugim rzucie (630)
  • Środek i linie środkowe - WYMCENTRUM (631)
  • Wymiarowanie kątów - WYMKĄTOWY (631)
  • Wymiarowanie współrzędnych - WYMWSP"ŁRZ (632)
  • Łańcuch wymiarowy od linii bazowej - WYMBAZA (633)
  • Szeregowy łańcuch wymiarowy - WYMSZEREG (634)
  • Szybkie wymiarowanie - SWYMIAR (636)
  • Edycja punktów wymiarowych (638)
  • Linia odniesienia z opisem - SLODNIES (639)
  • Linia odniesienia - LODNIES (643)
  • Odłączanie odnośników od obiektu - QLDETACHSET (644)
  • Przyłączanie odnośnika do obiektu - QLATTACH (644)
  • Globalne przyłączanie odnośników do obiektu - QLATTACHSET (645)
  • Tolerancje kształtu (645)
  • Wymiarowanie zespolone (646)
  • Usuwanie zespolenia wymiarów - ODCZEPWYMIAR (647)
  • Zespolenie wymiarów - DOCZEPWYMIAR (648)
  • Korzystaj z punktów charakterystycznych (651)
  • Umieszczanie wymiarów na osobnych warstwach (651)
  • Regeneracja wymiarów - REGENWYMIAR (651)

Edycja wymiarów (653)

  • Menu kontekstowe (654)
  • Edycja wymiarów za pomocą uchwytów (654)
  • Polecenie WYMEDYCJA (657)
  • Polecenie WYMEDTEKST (658)
  • Właściwości wymiaru - CECHY (659)
  • Zmiana treści napisu wymiarowego - ODTEKST (660)
  • Rozbijanie wymiarów (660)
  • Napis wymiarowy na czystym tle (660)

Style wymiarowe (663)

 • Sterowanie stylami wymiarowymi - polecenie WYMSTYL (664)
  • Styl wymiarowy (664)
  • Okno dialogowe WYMSTYL (665)
  • Bieżący styl wymiarowy (666)
  • Nowy styl wymiarowy (667)
  • Usunięcie stylu wymiarowego (668)
  • Zmiana nazwy stylu wymiarowego (668)
  • Modyfikacja stylu wymiarowego (668)
  • Porównanie stylów wymiarowych (668)
 • Modyfikacje stylu wymiarowego (669)
  • Niewielkie zmiany stylu wymiarowego (669)
  • Linie i strzałki - Linie i strzałki (670)
  • Napis wymiarowy - Tekst (671)
  • Dopasowanie (673)
  • Jednostki podstawowe (675)
  • Jednostki dodatkowe (677)
  • Tolerancje (678)
 • Polecenie WYMZMIEŃ (680)
 • 3 krótkie pytania dotyczące wymiarów (681)
 • Rodzaje strzałek wymiarowych (682)

Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru (683)

  • Wymiarowanie elementów modelu w przestrzeni papieru (685)

Część 5 Rysowanie w przestrzeni

Układy współrzędnych (693)

 • Sterowanie układami współrzędnych (695)
  • Polecenie LUW (695)
  • Pasek narzędzi LUW II (698)
 • Menedżer układów współrzędnych - MENLUW (702)
  • Zakładka Nazwane LUW (703)
  • Zakładka Orto LUW (705)
  • Parametry - zakładka Ustawienia (706)
 • Obracanie układu współrzędnych - RTUCS (707)
 • Układ współrzędnych w rzutni (708)
 • Widok z góry w rzutni (710)
 • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (713)
 • Układ współrzędnych związany z widokiem (713)
 • Marker układu współrzędnych - LUWSYMB (715)
 • Reguła prawej dłoni (716)
 • Marker UCS - LUWSYMB (716)
 • Przykłady (719)
  • Przykład 2D (719)
  • Przykład 3D (720)

Oglądanie rysunku w przestrzeni (725)

 • Interaktywne wodzenie kamery - 3DORBITA (726)
  • Środek obrotu - 3DORBITACTR (729)
  • Położenie kamery - KAMERA (730)
  • Przesuwanie i powiększanie (731)
  • Perspektywa (732)
  • Zmiana odległości - 3DODLEG (732)
  • Obracanie kamery - 3DKAMERA (733)
  • Wprawianie w ruch - 3DCORBITA (733)
  • Cieniowanie (734)
  • Płaszczyzny tnące - 3DPRZEKR"J (735)
  • Narzędzia ułatwiające wizualizację (736)
  • Ćwiczenie (737)
  • Degradacja obrazu (737)
 • Punkt widzenia - ODPKTOBS (738)
  • Polecenie PKTOBS (740)
  • Kierunki ortogonalne (742)
 • Cieniowanie w rzutni -STYLCIENIOWANIA (745)
 • Widok dynamiczny - DWIDOK (749)
 • Widok z góry (750)
  • Polecenie PLAN (750)
  • Polecenie EXPLAN (752)
 • Chowanie linii - UKRYJ (752)
 • Oglądanie brył (753)
 • Linie niewidoczne (753)
  • Parametry linii niewidocznych - USTAWLU (754)

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej (759)

 • Modele szkieletowe, ociankowe i bryłowe (760)
 • Filtry współrzędnych (761)
 • Elementy płaskie w przestrzeni (762)
 • Poziom i wysokość pogrubienia (763)
  • Wysokość pogrubienia jako właściwość obiektu (766)
  • Kopiowanie wysokości pogrubienia (768)
 • Modele krawędziowe (768)
  • Odcinek trójwymiarowy - LINIA (768)
  • Polilinia trójwymiarowa - 3WPLINIA (769)
 • Modele ściankowe (powierzchnie) (770)
  • Ścianka - 3WPOW (770)
  • Widoczność krawędzi ścianki - KRAW (772)
  • Siatka (774)
  • Powierzchnia prostoliniowa - POWPROST (775)
  • Powierzchnia równoległa - POWWALC (776)
  • Powierzchnia obrotowa - POWOBROT (777)
  • Powierzchnia krawędziowa - POWKRAW (779)
 • Predefiniowane obiekty siatkowe (780)
  • Prostopadłościan (781)
  • Klin (781)
  • Ostrosłup (781)
  • Stożek (782)
  • Sfera (782)
  • Kopuła (782)
  • Miska (783)
  • Torus (783)
 • Siatki (783)
  • Siatka - SIATKA3W (783)
  • Polipowierzchnia - PPOW (784)
 • Modele bryłowe (786)

Modyfikacja obiektów 3D (787)

 • Płaszczyzna XY (787)
 • Tablica 3D - 3DSZYK (789)
 • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni (791)
  • Kopiowanie i przesuwanie (791)
  • Zmiana wielkości (793)
  • Dopasowanie - DOPASUJ (794)
  • Obrót - OBROTY3D (797)
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO3D (798)
 • Modyfikacja polilinii i powierzchni 3D - EDPLIN (801)
 • Spłaszczanie - FLATTEN (804)
 • Właściwości ścianek, polilinii i powierzchni (804)
  • Właściwości ścianki 3WPOW (805)
  • Właściwości polilinii 3WPLINIA (805)
  • Właściwości powierzchni (805)
 • Uchwyty (806)
 • Rozbijanie obiektów 3D - ROZBIJ (807)

Modelowanie bryłowe ACIS (809)

 • Bryły proste (809)
  • Prostopadłościan - KOSTKA (810)
  • Kula - SFERA (812)
  • Klin - KLIN (813)
  • Stożek - STOŻEK (814)
  • Walec - WALEC (816)
  • Torus - TORUS (818)
 • Bryły złożone (819)
  • Suma brył - SUMA (819)
  • Różnica brył - R"ŻNICA (820)
  • Część wspólna brył - ILOCZYN (820)
  • Część wspólna brył - PRZENIKANIE (823)
  • Pogrubianie - WYCIĄGNIJ (824)
  • Pogrubianie wzdłuż kierownicy - WYCIĄGNIJ (827)
  • Pogrubianie i część wspólna (830)
  • Pogrubianie i część wspólna 3 przekrojów (833)
  • Obracanie - PRZEKRĘĆ (834)
 • Przyczepianie LUW do ścianki bryły (835)
 • Wyświetlanie brył (836)
  • Gęstość linii - zmienna Isolines (837)
  • Gęstość siatki - zmienna Facetres (837)
  • Wyświetlanie konturów - zmienna Dispsilh (838)
  • Siatkowa reprezentacja walców i stożków - zmienna Facetratio (839)
 • Parametry fizyczne brył - PARAMFIZ (840)
 • Przekształcanie brył AME - AMEKONW (840)
 • Rzuty i przekroje brył (840)
  • Tworzenie rzutni - RZUTUJ (841)
  • Rysowanie rzutów i przekrojów - RYSRZUT (848)
  • Rysowanie zarysów - PROFIL (849)
 • Eksport i import w formacie ACIS (851)
  • Wczytywanie brył w formacie ACIS - ACISWE (851)
  • Zapis brył w formacie ACIS - ACISWY (851)

Modyfikacja brył (853)

 • Ścinanie krawędzi - FAZUJ (853)
 • Zaokrąglanie krawędzi - ZAOKRĄGL (855)
 • Przekrój - PRZEKR"J (857)
 • Przecięcie - PŁAT (859)
 • Modyfikacja brył - EDBRYŁA (860)
  • Modyfikacja brył - ciAło (862)
  • Modyfikacja ścianek - Powierzchnia (865)
  • Modyfikacja krawędzi - Krawędź (871)
 • Inne operacje edycyjne (871)

Rendering (873)

 • Obiekty 3D (874)
 • Materiały - RMAT (874)
  • Parametry materiału (876)
 • Biblioteka materiałów - BIBLMAT (878)
 • Światła - ŚWIATŁO (879)
  • Światło punktowe - "żarówka" (881)
  • Światło odległe - "słońce" (882)
  • Światło stożkowe - "reflektor" (884)
 • Sceny - SCENA (886)
 • Rendering - RENDER (887)
 • Tło - TŁO (891)
 • Mgła - MGŁA (892)
 • Krajobrazy (893)
  • Wstawianie elementu krajobrazu - KRNOWY (893)
  • Edycja elementu krajobrazu - KREDYCJA (894)
  • Biblioteka krajobrazów - KRBIBL (895)
 • Parametry renderingu - RPARAM (895)
 • Zapis i odczyt ekranu renderingu (896)
  • Zapis ekranu do pliku - ZAPISZOBR (896)
  • Wczytanie mapy bitowej z pliku - WYŚWIETL (897)
 • Informacje na temat renderingu - STAT (897)
 • Komunikacja z programem 3D Studio (898)
  • Wczytywanie rysunków z 3DStudio - 3DSWE (898)
  • Zapis rysunku w formacie 3DStudio - 3DSWY (899)
 • Mapowanie - USTALUV (900)
 • Rodzaj materiału - POKMAT (901)

Część 6 Dla zaawansowanych

Rzutnie w przestrzeni modelu (905)

 • Konfiguracja rzutni - RZUTNIE (906)
  • Tworzenie konfiguracji rzutni (908)
  • Wybór zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni (910)
 • Układ współrzędnych w rzutni (913)
  • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (914)

Odnośniki (915)

 • Zarządzanie odnośnikami - ODNOŚNIK (916)
  • Status odnośników (918)
  • Hierarchia odnośników (918)
  • Dołączanie odnośników - Dołącz (919)
  • Zmiana sposobu dołączenia odnośnika (921)
  • Przyłączanie odnośników na stałe (ustalanie) - opcja Ustal... (923)
  • Dołączanie odnośników - DOŁĄCZ (924)
  • Wczytywanie odnośników - OTW"RZODN (925)
 • Informowanie o zmianie (925)
 • Przyłączanie wybranych elementów odnośnika - USTAL (925)
 • Przycinanie odnośników (927)
  • Przycinanie - PRZYTOD (927)
  • Przycinanie - CLIPIT (932)
 • Edycja odnośników (934)
  • Edycja odnośnika - ODNEDYCJA (934)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z odnośnika - REFSET ODNUSTAW (937)
  • Zakończenie edycji odnośnika - ODNZAMKNIJ (939)
 • Modyfikacja właściwości odnośnika (939)
 • Wczytywanie odnośników na żądanie (940)
  • Sterowanie wczytywaniem na żądanie (940)
  • Indeksy (941)
 • Projekty (942)
  • Tworzenie projektu (943)
  • Korzystanie z projektu (944)
 • Archiwizacja i przesyłanie rysunków zawierających odnośniki (945)
  • Menedżer ścieżek dostępu plików skojarzonych z rysunkiem (945)

Mapy bitowe (949)

  • Zarządzanie mapami bitowymi - OBRAZ (950)
  • Dołączanie map bitowych - przycisk Dołącz... (952)
  • Dołączanie map bitowych - DOŁĄCZOBR (953)
  • Przycinanie map bitowych - PRZYTOBR (953)
  • Przycinanie map bitowych - CLIPIT (954)
  • Jasność, kontrast i płowienie - DOPASOBR (955)
  • Jakość wyświetlania - JAKOŚĆOBR (955)
  • Przezroczystość - PRZEZROCZYSTOŚĆ (956)
  • Widoczność obramowania map bitowych -RAMKAOBR (956)
  • Polecenie TFRAMES (957)
  • Właściwości map bitowych (957)
  • Edycja map bitowych w innym programie - IMAGEEDIT (958)

Standardy CAD (959)

  • Tworzenie standardów (960)
  • Konfiguracja standardów - STANDARDY (960)
  • Automatyczna kontrola standardów (963)
  • Sprawdzanie standardów - SPRSTANDARD (964)
  • Konwerter warstw - WARSTWKONWERT (967)
  • Ustawienia translatora warstw (969)
  • Usuwanie nieużywanych warstw (973)
  • Sprawdzanie zgodności ze standardami większej ilości plików rysunkowych (974)

Grupowanie obiektów (979)

  • Grupowanie - GRUPA (980)
  • Tworzenie grupy (983)
  • Wybieranie grupy (983)
  • Zamiana bloku na grupę (983)
  • Zamiana grupy na blok (984)

Slajdy (985)

  • Tworzenie slajdu - WSLAJD (985)
  • Wyświetlanie slajdu - SLAJD (985)
  • Biblioteka slajdów (986)

Częściowe wczytywanie rysunku (987)

  • Częściowe otwarcie rysunku - OTW"RZ (987)
  • Wczytanie dodatkowej geometrii - WCZYTAJCZĘŚĆ (991)

Import i eksport (993)

 • IMPORT (993)
  • Wczytywanie plików w formacie 3D Studio - 3DSWE (994)
  • Wczytywanie plików w formacie DXF - DXFWE (994)
  • Jakość rysunków PostScriptowych - PSQUALITY (995)
  • Wczytywanie plików w formacie ACIS - ACISWE (995)
  • Wczytywanie plików w formacie WMF - WMFWE (995)
 • EKSPORT (996)
  • Format WMF - WMFWY (996)
  • Format ACIS (SAT) - ACISWY (997)
  • Format STL - STLWY (997)
  • Postscript - PSWY (997)
  • Format DXX (997)
  • Format BMP - BMPWY (997)
  • Format DXF - DXFWY (998)
  • Format 3D Studio - 3DSWY (998)
  • Zapis bloku na dysku (998)
 • Zapis rysunków w formacie AutoCAD-a 13, 14 i 2000 (999)
 • Wczytywanie plików w formacie DXB - DXBWE (999)
 • Wczytywanie plików w formacie HPGL - PLT2DWG (1000)

Atrybuty (1001)

 • Tworzenie atrybutów - ATRDEF (1002)
  • Tworzenie i wstawianie bloków z atrybutami (1004)
 • Sporządzanie listy atrybutów (1008)
  • Kreator listy atrybutów - RATRWYC (1008)
  • Polecenie ATRWYC (1017)
 • Tryb wyświetlania i wydruku atrybutów - ATRWID (1019)
 • Edycja atrybutów (1020)
  • Zmiana wartości atrybutów - CECHY (1020)
  • Menedżer atrybutów - MENATR (1022)
  • Edycja definicji atrybutu - ODTEKST (1027)
  • Edytor atrybutów - RATRRED (1028)
  • Edycja wartości atrybutów - ATRRED (1030)
  • Polecenie -ATRRED (1031)
  • Globalna edycja atrybutów - GATTE (1033)
 • Uaktualnienie atrybutów -ATRSYN (1035)
 • Redefinicja atrybutów - ATTREDEF (1035)
 • Eksport i import atrybutów (1037)
  • Eksport atrybutów - ATTOUT (1037)
  • Import atrybutów - ATTIN (1038)
 • Właściwości definicji atrybutów (1038)
 • Rozbijanie bloków zawierających atrybuty (1039)
  • Rozbijanie bloków - ROZBIJ (1039)
  • Rozbijanie bloków z przekształceniem atrybutów na napisy - BURST (1040)
 • Polecenia przeznaczone do obsługi atrybutów, które występowały w poprzednich wersjach AutoCAD-a (1040)
  • Polecenie -ATRDEF (1040)
  • Polecenie -ATRWYC (1041)

Bazy danych (1043)

 • Konfiguracja źródła danych (1044)
  • Specyfikacja źródła danych (1044)
  • Konfiguracja źródła danych z poziomu AutoCAD-a (1046)
 • Menedżer baz danych - BDPODŁĄCZ (1048)
  • Przyłączanie źródła danych (1049)
  • Oglądanie i edycja tabeli (1050)
  • Zapis zmian w tabeli (1054)
  • Zamknięcie menedżera baz danych - BDZAMKNIJ (1054)
 • Połączenia (1055)
  • Szablony połączeń (1055)
  • Tworzenie połączeń (1057)
  • Oglądanie połączeń (1058)
  • Edycja połączeń (1060)
  • Usuwanie połączeń (1061)
  • Synchronizacja połączeń (1061)
  • Eksport połączeń (1062)
  • Opcje widoku tabeli (1062)
 • Etykiety (1063)
  • Szablony etykiet (1063)
  • Tworzenie etykiet przyczepionych do obiektów (1065)
  • Tworzenie etykiet wolno stojących (1067)
  • Odświeżanie etykiet (1068)
  • Wyświetlanie i chowanie etykiet (1069)
  • Usuwanie etykiet (1069)
 • Przykłady (1070)
  • Przykład zastosowania Accessa (1070)
 • Zapytania (1081)
  • Edytor zapytań (1081)
  • Szybkie zapytanie (1083)
  • Zapytanie o zakres (1088)
  • Zapytanie zaawansowane (1090)
  • Zapytanie SQL (1092)
 • Tworzenie zbiorów wskazań (1093)

Symbole i typy linii (1099)

 • Tworzenie symboli - MKSHAPE (1099)
  • Wstawianie symboli - SYMBOL (1101)
  • Wczytywanie symboli z pliku SHX - LOAD WCZYTAJ (1102)
 • Przekształcenie symbolu w blok - SHP2BLK (1103)
 • Tworzenie typów linii użytkownika - MKLTYPE (1104)
 • Tradycyjne tworzenie typów linii (1106)

Skrypty (1109)

  • Tworzenie skryptów (1109)
  • Uruchomienie skryptu - POKAZ (1110)
  • Wykonanie skryptu od początku - CPOKAZ (1110)
  • Kontynuacja wykonania skryptu - DALEJ (1110)
  • Pauza w wykonaniu skryptu - CZEKAJ (1111)
  • Przykład automatycznej prezentacji z wykorzystaniem slajdów (1111)
  • Inna wersja skryptu (1111)

Skróty i polecenia zewnętrzne (1113)

 • Skróty poleceń (1113)
  • Edytor skrótów - ALIASEDIT (1114)
 • Polecenia zewnętrzne (1115)
 • Skróty klawiaturowe (1116)
  • Definiowanie skrótu użytkownika (1116)
  • Definiowanie skrótu klawiaturowego w pliku menu (1118)

Część 7 Ciekawe możliwości

Express Tools (1125)

 • Instalacja narzędzi Express Tools (1125)
 • Narzędzia (1126)
  • Narzędzia ogólnego przeznaczenia (1127)
  • Narzędzia służące do edycji bloków (1128)
  • Narzędzia służące do zarządzania warstwami (1129)
  • Narzędzia tekstowe (1130)
  • Narzędzia wspomagające pracę z rozmieszczeniami wydruku (1130)
  • Narzędzia wspomagające wymiarowanie (1131)
  • Narzędzia wyboru (1131)
  • Narzędzia służące do modyfikacji obiektów (1131)
  • Narzędzia do rysowania obiektów (1132)
  • Narzędzia służące do obsługi plików (1132)
  • Narzędzia służące do obsługi hiperłączy (1133)

Kalkulator geometryczny (1135)

  • Operatory i funkcje (1135)
  • Zmienne (1139)

OLE (1141)

 • Co to jest OLE? (1142)
 • Czym różni się łączenie od osadzania? (1143)
 • Umieszczanie obiektów OLE w rysunkach AutoCAD-a (1143)
  • Osadzanie - WSTAWOBJ (1143)
  • Łączenie - WSTAWOBJ (1145)
  • Łączenie zawartości schowka - WKLEJ_S (1146)
  • Wklejanie (osadzanie) zawartości schowka - WKLEJ (1146)
  • Zarządzanie połączeniami OLE - OLE_P (1147)
  • Wklejanie zawartości schowka z przekształceniem w obiekty AutoCAD-a (1148)
 • Umieszczanie rysunków AutoCAD-a w innych aplikacjach (1148)
  • Osadzanie - KOPIUJ_S (1148)
  • Wycięcie i osadzenie - WYTNIJ (1149)
  • Łączenie - KOPIUJ_S (1149)
 • Umieszczanie zawartości okna tekstowego w schowku - KOPIUJHIST (1149)
 • Widoczność obiektów OLE (1149)
 • Domyślna jakość wyświetlania obiektów OLE (1150)
 • Skalowanie obiektów OLE - OLESKALA (1150)
 • Edycja obiektów OLE (1152)
 • Osadzanie za pomocą metody "przenieś-i-upuść" (1154)

AutoLISP (1155)

  • Edytor Visual LISP-u - VLISP (1156)
  • Lista poleceń, funkcji i zmiennych AutoLISP-u dostępnych z linii poleceń - LSP (1156)
  • Przeglądanie funkcji AutoLISP-u zdefiniowanych we wskazanym pliku - LSPSURF (1156)
  • Praktyczny kurs AutoLISP-u (1158)

Visual Basic (1159)

  • Korzystanie z gotowych programów VBA (1159)
  • Edytor VBA - VBAIDE (1162)
  • Pierwszy program (1162)
  • Kilka ciekawych przykładów (1166)
  • Usuwanie makra (1173)
  • Pakiet uruchomieniowy (1174)
  • Przeglądarka obiektów (Object Browser) (1175)
  • Program KOS.DVB (1176)

Stół graficzny (digitizer) (1185)

 • Obsługa stołu graficznego - PULPIT (1186)
  • Konfiguracja stołu graficznego (1186)
  • Kalibracja stołu graficznego (1187)
  • Wynik dopasowania (Wynik dopasowania:) (1188)
  • Błąd RMS (RMS Error) (1189)
  • Odchylenia (1189)
  • Wybór rodzaju transformacji (1189)
  • Przenoszenie dużych rysunków (1190)

Internet (1191)

  • Otwarcie rysunku w Internecie - OTW"RZ (1191)
  • Wstawianie bloku z Internetu - WSTAW (1193)
  • Zapis rysunku w Internecie ZAPISZ (1193)
  • Uruchamianie przeglądarki - PRZEGLĄDAJ (1194)
  • Tworzenie rysunków DWF (1194)
  • Oglądanie rysunków DWF w Internecie (1194)
  • Publikacja rysunków w sieci - OPUBLIKUJWSIECI (1195)
  • Tworzenie przesyłki służącej do elektronicznej transmisji rysunków - ETRANSMIT (1200)
  • Centrum komunikacyjne (1202)

Zbiory arkuszy (1205)

  • Tworzenie i wydruk zbioru arkuszy - OPUBLIKUJ (1205)
  • Publikowanie wsadowe -OPUBLIKUJ (1208)
  • Automatyczne otwarcie zbioru arkuszy +OPUBLIKUJ (1208)

Hiperpołączenia (1209)

  • Wstawianie i edycja hiperpołączeń - HIPERŁĄCZE (1209)
  • Dołączenie hiperpołączenia - DOŁĄCZURL (1212)
  • Otwarcie hiperpołączenia (1212)
  • Otwarcie hiperpołączenia - GOTOURL (1213)
  • Usuwanie hiperpołączenia (1213)
  • Usuwanie hiperpołączenia - ODŁĄCZURL (1214)
  • Kursor hiperpołączeń - HIPERŁĄCZEOPCJE (1214)
  • Hiperpołączenia względne i bezwzględne (1215)
  • Poszukiwanie i modyfikacja hiperpołączeń - SHOWURLS (1216)
  • Modyfikacja hiperpołączeń - CHURLS (1217)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie hiperpołączeń - REPURLS (1217)

Bezpieczeństwo rysunku (1219)

  • Zabezpieczenie rysunku hasłem - OPCJEBEZP (1220)
  • Podpis elektroniczny - OPCJEBEZP (1220)
  • Weryfikacja podpisu elektronicznego - SPRAWDŹSYG (1222)

Inne przydatne polecenia (1223)

  • Przenoszenie rysunków - ETRANSMIT (1223)
  • Autoregeneracja - REGENAUTO (1224)
  • Dokładność wyświetlania okręgów i łuków - ROZDZ (1225)
  • Zmiana nazwy obiektów NNAZWA (1226)
  • Polecenie -NNAZWA (1227)
  • Usuwanie obiektów nieużywanych - USUŃ (1227)
  • Zapisanie i otwarcie rysunku - REVERT (1228)
  • Właściwości rysunku - DWGCECHY (1228)
  • Automatyczna modyfikacja właściwości rysunku - PROPULATE (1230)
  • Wczytywanie aplikacji - WCZYTAJAPL (1232)
  • Wczytywanie menu - MENUWCZYTAJ (1234)
  • Usuwanie menu - MENUWCZYTAJ (1235)
  • Zachowywanie poprzedniej wersji pliku (1235)
  • Znaki uniwersalne (1236)
  • Dostosowanie prawego przycisku myszki (1236)
  • Kto otworzył rysunek - CZYJ (1237)
  • Powtarzanie - WIELE (1238)
  • Przesuwanie dynamiczne - TRYDYNAM (1238)
  • Wielkość celownika - 'CELOWNIK (1238)
  • Zaznaczanie punktów - 'ZNACZNIK (1238)
  • Wyłączanie i włączanie poleceń - UNDEF, REDEF (1239)
  • Reinicjacja - REINST (1239)
  • Info - 'INFO (1240)
  • Kompilacja czcionek i symboli - KOMPILUJ (1240)
  • Status drzewa indeksu obszaru - DRZEWO (1240)
  • Wypełnienia PostScriptowe - PSFILL (1240)
  • Rozpoczęcie zapisu przebiegu sesji do pliku - PLIKHISTTAK (1241)
  • Zakończenie zapisu sesji do pliku - PLIKHISTNIE (1241)
  • Zarządzanie aplikacjami ARX - ARX (1241)
  • Konwersja - KONWERSJA (1241)
  • Drukowanie przecinających się linii (1242)
  • Kolor tła plików WMF (1242)
  • Edycja obiektu za pomocą dwukrotnego kliknięcia - EDPODKLIK (1242)
  • Wstawianie pliku opisu - RMLWE (1243)
  • Dostosowywanie interfejsu - ADAPTACJA (1243)

Paski narzędzi (1245)

  • Wyświetlanie pasków narzędzi (1245)
  • Konfiguracja pasków narzędzi - PASEKN (1245)
  • Przenoszenie przycisku między paskami (1247)
  • Usuwanie przycisku z paska (1247)
  • Umieszczanie nowego przycisku w pasku (1248)
  • Umieszczanie całkiem nowego przycisku w pasku (1248)
  • Zmiana wyglądu ikony przycisku (1248)
  • Tworzenie nowego paska narzędzi (1249)
  • Usuwanie paska narzędzi (1250)

Opcje (1251)

  • Ustawienia - OPCJE (1251)
  • Katalogi - zakładka Pliki (1251)
  • Wyświetlanie - zakładka Ekran (1252)
  • Otwieranie i zapisywanie plików - zakładka Otwórz i zapisz (1253)
  • Wydruk - zakładka Wydruk (1255)
  • Parametry ogólne - zakładka System (1256)
  • Ustawienia użytkownika - zakładka Parametry użytkownika (1257)
  • Parametry rysowania - zakładka Pomoce rysunkowe (1257)
  • Wybieranie - zakładka Wybór (1258)
  • Profile użytkownika - zakładka Profile (1259)

Część 8 Dodatki

Instalacja AutoCAD-a (1263)

  • Klucz softwerowy (1263)
  • Instalacja AutoCAD-a (1263)
  • Ponowna instalacja (1271)
  • Uruchamianie AutoCAD-a (1273)
  • Zmiana koloru tła ekranu (1274)
  • Deinstalacja AutoCAD-a (1274)

Wybrane funkcje języka DIESEL (1275)

  • Odczyt zmiennych systemowych (1275)
  • Odczyt daty i czasu (1276)
  • Odczyt właściwości rysunku (1276)
  • Odczyt właściwości użytkownika (1277)
  • Odczyt nazw odnośników (1277)
  • Odczyt nazw map bitowych (1278)

Zmienne systemowe (1279)

  • Modyfikacja zmiennych systemowych w oknie dialogowym - SYSVDLG (1280)
  • Lista zmiennych systemowych (1281)

Skróty (1307)

  • Skróty poleceń (1307)
  • Odpowiedniki poleceń wcześniejszych wersji AutoCAD-a (1309)
  • Skróty klawiaturowe (1310)

Część 9 Skorowidz

Skorowidz (1313)

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zanim zamówisz książkę, kliknij tutaj.statystyki www stat.pl

Korzystamy z cookies, więcej informacji »

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team