Search
Enter Keywords:
niedziela, 08 grudzień 2019
Strona główna
Z ostatniej chwili

 "(...) Książka stanowi leksykon, po który sięgamy, by znaleźć instrukcję korzystania z konkretnego narzędzia. Polecenia zostały starannie omówione i zilustrowane, co ułatwia ich natychmiastowe zastosowanie. (...)"

Chip, 11/08 o książce  AutoCAD 2008 i 2008 PL

AutoCAD 2007 PL. Spis treści Drukuj E-mail

AutoCAD 2007 PL. Spis treści

Image

Wstęp (25)

 • Znaczki występujące w tekście (26)
 • Instalacja przykładów (27)
 • Instalacja wersji treningowej AutoCAD-a (27)

Część 1. Wiadomości podstawowe

Wprowadzenie (31)

 • Uruchamianie AutoCAD-a (31)
 • Nowy rysunek - NOWY (38)
 • Otwarcie rysunku - OTWÓRZ (38)
 • Zapis rysunku na dysku (39)
 • Kopia bezpieczeństwa (40)
 • Pomoc - POMOC (40)
 • Zamknięcie rysunku (41)
 • Koniec pracy (42)
 • Klawisz ESC (43)
 • Rysunki na pasku zadań - TASKBAR (43)
 • Rozszerzenie pliku (43)

Nowy rysunek (45)

 • Rozpoczęcie edycji nowego rysunku - NOWY (46)
 • Jednostki - JEDN (47)
 • Granice rysunku - GRANICE (49)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a (51)

Właściwości obiektów (81)

 • Wybór właściwości domyślnych (82)
 • Kolor (83)
 • Rodzaj linii (88)
 • Szerokość linii (92)
 • Styl wydruku (94)
 • Współczynnik skali linii (94)
 • Uzgadnianie właściwości - UZGWŁAŚCIWOŚCI (96)
 • Modyfikacje właściwości obiektów (100)

Oglądanie rysunku (109)

 • Szybkie powiększanie i przesuwanie (110)
 • Inne możliwości polecenia ZOOM (116)
 • Podgląd dynamiczny - PODGLĄD (123)
 • Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku (124)
 • Wyświetlanie grubości linii (126)
 • Wyświetlanie pełnoekranowe (126)
 • Wypełnianie obiektów - WYPEŁNIJ (127)
 • Ekran tekstowy i graficzny (128)
 • Widoki (128)

Modyfikacje rysunku (137)

 • Jak wybierać obiekty? (138)
 • Polecenia do modyfikacji rysunku (139)

Wybieranie obiektów (189)

 • Metody wyboru obiektów (190)
 • Automatyczny wybór obiektów (196)
 • Opcje wyboru (206)

Napisy (209)

 • Napisy proste (210)
 • Akapit tekstowy (213)
 • Wyświetlanie na wierzchu napisów - TEKSTNAWIERZCH (226)
 • Napis na łuku - ARCTEXT (228)
 • Napis otoczony - TCIRCLE (230)
 • Automatyczne numerowanie napisów - TCOUNT (231)
 • Umieszczanie plików tekstowych na rysunku (232)
 • Styl napisu - STYL (234)
 • Modyfikacja napisów (237)
 • Wypełnianie napisów (244)
 • Markowanie napisów - MTEKST (244)
 • Sprawdzanie pisowni - PISOWNIA (245)
 • Jakość wydruku napisów (245)
 • Wyszukiwanie i zastępowanie napisów - ZNAJDŹ (246)
 • Zmiana wielkości i sposobu justowania (250)
 • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - KONPRZESTRZ (253)

Tabelki (257)

Rysowanie precyzyjne (283)

 • Skok i siatka - USTAWIENIARYS (284)
 • Tryb ortogonalny - ORTO (288)
 • Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury (289)
 • Punkty charakterystyczne obiektów (292)
 • Przykłady (300)
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne) (303)
 • Stałe linie konstrukcyjne (317)

Anulowanie poleceń (321)

Uchwyty (325)

 • Tryby edycji (327)
 • Zastosowanie menu kontekstowego (330)
 • Kopiowanie (330)
 • Sterowanie uchwytami - OPCJE (331)

Część 2. Pożyteczne narzędzia

Warstwy (335)

 • Sterowanie warstwami - WARSTWA (338)
 • Wyświetlanie warstw według nazwy (346)
 • Łatwe sterowanie warstwami (349)
 • Wybór warstwy obiektu - WARZMAKT (350)
 • Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - PWARSTWA (351)
 • Warstwa 0 (351)
 • Stan i właściwości warstw (352)
 • Translator warstw (355)
 • Usuwanie warstw - USUŃ (355)
 • Pasek narzędzi Warstwy II (356)

Filtry warstw (373)

Bloki (397)

 • Definiowanie bloku - BLOK (400)
 • Wstawianie bloków - WSTAW (402)
 • Palety bloków (406)
 • Przykład definiowania i wstawiania bloku (414)
 • Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE (416)
 • Wielokrotne wstawianie bloku - WWSTAW (418)
 • Rozbijanie bloku - ROZBIJ (419)
 • Zapis bloku na dysku - PISZBLOK (419)
 • Nowy punkt wstawienia - BASE (420)
 • Właściwości bloków (421)
 • Edycja bloków (422)
 • Biblioteki bloków (432)
 • Usuwanie nieużywanych bloków - USUŃ (433)
 • Kopiowanie elementów bloku - NCOPY (434)
 • Granica cięcia i wydłużania (435)
 • Kopiowanie z użyciem schowka (436)
 • Automatyczne rozmieszczanie bloków (437)
 • Inne polecenia (440)

Bloki dynamiczne (443)

 • Edytor bloków dynamicznych - BEDIT (BEDYCJA) (446)
 • Parametry (448)
 • Operacje (449)
 • Stany widoczności (461)

Centrum danych projektowych (465)

Rysunek aksonometryczny (481)

Kreskowanie (485)

 • Kreskowanie GKRESKUJ (487)
 • Wypełnianie obszarów (515)
 • Wypełnienie gradientowe (516)
 • Edycja kreskowania (518)
 • Superkreskowanie - SUPERHATCH (519)

Rysunek prototypowy (szablon) (529)

Regiony (533)

Multilinie (543)

 • Multilinia - MLINIA (544)
 • Styl multilinii - MLSTYL (547)
 • Edycja multilinii - EDMLIN (552)

Palety (559)

Zapytania (575)

Naprawianie uszkodzonych rysunków (589)

Część 3. Wydruk

Wydruk (595)

 • Wydruk - KREŚL (596)
 • Podgląd wydruku - PDRUK (601)
 • Drukowanie w tle (601)
 • Menedżer urządzeń drukujących - MENPLOT (602)
 • Import plików PCP i PC2 - KREATORPCWE (607)
 • Kolor tła podglądu wydruku (608)
 • Informacja na temat wykonywanych wydruków - POKAŻINFODRUKU (608)
 • Oznaczanie wydruków - ZNAKWYDRUKU (610)

Rozmieszczenia wydruku (613)

 • Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia (615)
 • Rzutnie (624)

Style wydruku (649)

Ustawienia strony (663)

 • Menedżer ustawień strony - USTAWIENIASTR (663)

Część 4. Wymiarowanie

Wymiarowanie (675)

Edycja wymiarów (711)

Style wymiarowe (723)

 • Sterowanie stylami wymiarowymi - WYMSTYL (726)
 • Modyfikacje stylu wymiarowego (729)
 • Polecenie WYMZMIEŃ (742)
 • 3 krótkie pytania dotyczące wymiarów (743)
 • Eksport i import stylów wymiarowych (743)

Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru (747)

Część 5. Rysowanie w przestrzeni

Układy współrzędnych (757)

 • Sterowanie układami współrzędnych (759)
 • Menedżer układów współrzędnych - MENLUW (765)
 • Obracanie układu współrzędnych - RTUCS (770)
 • Układ współrzędnych w rzutni (771)
 • Widok z góry w rzutni (773)
 • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (775)
 • Układ współrzędnych związany z widokiem (776)
 • Marker układu współrzędnych - LUWSYMB (778)
 • Reguła prawej dłoni (779)
 • Marker LUW - LUWSYMB (780)
 • Przykłady (782)

Oglądanie rysunku w przestrzeni (789)

 • Orbita (790)
 • Rzut równoległy i perspektywa (794)
 • Wprawianie w ruch - 3DCORBIT (795)
 • Kamery (796)
 • Przelot kamery - ŚCIEŻKANIM (801)
 • Punkt widzenia - ODPKTOBS (804)
 • Style wizualne - STYLCIENIOWANIA (808)
 • Widok dynamiczny - DWIDOK (817)
 • Widok z góry (818)
 • Chowanie linii - UKRYJ (819)
 • Wyświetlanie brył (819)

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej (823)

 • Trójwymiarowa przestrzeń robocza (824)
 • Współrzędne w przestrzeni (825)
 • Modele szkieletowe, ścianowe i bryłowe (828)
 • Filtry współrzędnych (829)
 • Elementy płaskie w przestrzeni (830)
 • Poziom i wysokość pogrubienia (831)
 • Modele krawędziowe (836)
 • Modele ścianowe (839)
 • Siatki (powierzchnie) (843)
 • Modele bryłowe (850)

Modyfikacja obiektów 3D (851)

 • Płaszczyzna XY (851)
 • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni (852)
 • Szyk 3D - 3DSZYK (870)
 • Modyfikacja polilinii i powierzchni 3D - EDPLIN (874)
 • Spłaszczanie - FLATTEN (877)
 • Uchwyty (877)
 • Rozbijanie obiektów 3D - EXPLODE (878)
 • Obrót - OBROTY3D (879)

Modelowanie bryłowe ACIS (881)

 • Bryły proste (882)
 • Bryły złożone (896)
 • Konwersja na bryłę - KONWNABRYŁĘ (922)
 • Pogrubianie powierzchni - POGRUB (923)
 • Odciskanie - ODCISK (925)
 • Sprawdzenie przenikania - PRZENIKANIE (926)
 • Przyczepianie LUW do ścianki bryły (929)
 • Parametry fizyczne brył - PARAMFIZ (930)
 • Rzuty i przekroje brył (930)
 • Eksport i import w formacie ACIS (949)

Modyfikacja brył (951)

 • Ścinanie krawędzi - FAZUJ (952)
 • Zaokrąglanie krawędzi - ZAOKRĄGL (953)
 • Przekrój - PRZEKRÓJ (955)
 • Przecięcie - PŁAT (957)
 • Modyfikacja brył - EDBRYŁA (959)

Część 6. Dla zaawansowanych

Zestawy arkuszy (973)

 • Menedżer zestawów arkuszy - ZESTAWARKUSZY (974)
 • Widoki (993)
 • Etykieta bloku oraz bloki objaśnień (1002)
 • Tabelki zawierające spisy arkuszy (1003)
 • Publikowanie i drukowanie zestawów arkuszy (1007)
 • Archiwizowanie zestawów arkuszy (1010)
 • Tworzenie elektronicznej przesyłki - ETRANSMIT (1014)

Rzutnie w przestrzeni modelu (1015)

 • Konfiguracja rzutni - RZUTNIE (1016)
 • Układ współrzędnych w rzutni (1023)

Odnośniki (1025)

 • Dołączanie odnośników - DOŁĄCZ (1026)
 • Zarządzanie odnośnikami - ODNOŚNIK (1028)
 • Informowanie o zmianie (1035)
 • Przyłączanie wybranych elementów odnośnika - USTAL (1036)
 • Przycinanie odnośników (1037)
 • Edycja odnośników (1042)
 • Wczytywanie odnośników na żądanie (1047)
 • Archiwizacja i przesyłanie rysunków zawierających odnośniki (1050)
 • Projekty (1053)

Pola tekstowe (1055)

Mapy bitowe (1071)

Standardy CAD (1083)

Grupowanie obiektów (1103)

Częściowe wczytywanie rysunku (1113)

Symbole i typy linii (1119)

 • Tworzenie symboli - MKSHAPE (1119)
 • Wstawianie symboli - SYMBOL (1121)
 • Wczytywanie symboli z pliku SHX - WCZYTAJ (1122)
 • Przekształcenie symbolu w blok - SHP2BLK (1123)
 • Tworzenie typów linii użytkownika - MKLTYPE (1124)
 • Tradycyjne tworzenie typów linii (1126)

Część 7. Ciekawe możliwości

Express tools (1131)

 • Instalacja narzędzi Express Tools (1132)

Internet (1133)

Bezpieczeństwo rysunku (1149)

Inne przydatne polecenia (1153)

Część 8. Dodatki

Instalacja AutoCAD-a (1161)

Skróty (1177)

Część 9. Skorowidz

Skorowidz (1185)statystyki www stat.pl

Korzystamy z cookies, więcej informacji »

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team