Search
Enter Keywords:
czwartek, 12 grudzień 2019
Strona główna
Z ostatniej chwili

 "(...) Książka stanowi leksykon, po który sięgamy, by znaleźć instrukcję korzystania z konkretnego narzędzia. Polecenia zostały starannie omówione i zilustrowane, co ułatwia ich natychmiastowe zastosowanie. (...)"

Chip, 11/08 o książce  AutoCAD 2008 i 2008 PL

AutoCAD 2004. Spis treści Drukuj E-mail

AutoCAD 2004. Spis treści

Image

Wstęp (33)

 • Co znajdziesz w tej książce (33)
 • Jak korzystać z książki (35)
  • Użytkownicy początkujący (35)
  • Użytkownicy zaawansowani (35)
 • Znaczki występujące w tekście (36)
 • Instalacja przykładów (36)
 • Instalacja wersji treningowej AutoCAD-a (37)

Nowe możliwości AutoCAD-a 2004 (39)

 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2002 (39)
  • Nowy format pliku rysunkowego (39)
  • Ikony podglądu rysunków (40)
  • Palety narzędzi (40)
  • Centrum danych projektowych (42)
  • Edycja wartości atrybutów (44)
  • Ulepszony edytor napisów (44)
  • Express Tools (45)
  • Malarz formatów (45)
  • Chmurka rewizyjna (45)
  • Ulepszone polecenia UNDO i REDO (46)
  • Polecenie QDIM tworzy wymiary zespolone (47)
  • Kolory True Color oraz kolory z palet PANTONE i RAL (47)
  • Wypełnienie gradientowe (48)
  • Drukowanie cieniowanych rzutni (50)
  • Kolejność wyświetlania obiektów na rysunku (50)
  • Odnośniki zewnętrzne (51)
  • Edycja odnośników zewnętrznych (52)
  • Menedżer ścieżek dostępu plików skojarzonych z rysunkiem (52)
  • Standardy CAD (53)
  • Zbiory arkuszy (54)
  • Centrum komunikacyjne (56)
  • Linia statusowa (57)
  • Bezpieczeństwo rysunków (57)
  • Ułatwiona instalacja i zarządzanie oprogramowaniem (58)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2000 (58)
 • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 14 (60)

Część 1 Wiadomości podstawowe

Wprowadzenie (65)

 • Uruchomienie AutoCAD-a (65)
 • Ekran AutoCAD-a (65)
  • Obszar rysunku (66)
  • Linia statusowa (66)
  • Belka narzędziowa (68)
  • Paski narzędzi (68)
  • Paleta (70)
  • Obszar dialogowy i linia poleceń (71)
  • Menu górne (71)
  • Menu kontekstowe (71)
  • Menu obrazkowe (71)
  • Menu stołu graficznego (72)
  • Menu kursora (72)
  • Menu boczne (72)
  • Okna dialogowe (73)
  • Kursor (73)
  • Ikona układu współrzędnych UCS (73)
  • Ekran tekstowy (73)
 • Jak komunikować się z programem (74)
  • Polecenia (74)
  • Wskazywanie punktów (75)
  • Wskazywanie obiektów (76)
 • Okna dialogowe (76)
  • Elementy okien dialogowych (76)
  • Wybieranie elementów i sortowanie list (78)
  • Zamykanie okien dialogowych (79)
 • Przestrzeń AutoCAD-a (79)
  • Globalny Układ Współrzędnych - WCS (79)
  • Lokalny Układy Współrzędnych - UCS (80)
  • Współrzędne (81)
  • Współrzędne prostokątne (kartezjańskie) (81)
  • Współrzędne biegunowe (82)
  • Współrzędne sferyczne (83)
  • Współrzędne walcowe (83)
  • Współrzędne bezwzględne i względne (84)
  • Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów (84)
  • Jednostki, skala i rozmiar papieru (85)
 • Nowy rysunek - NEW (85)
 • Otwarcie rysunku - OPEN (85)
  • Wybór widoku (86)
  • Przycisk Open (87)
  • Lista plików (87)
  • Narzędzia (87)
  • Poszukiwanie pliku - Find File (88)
 • Zapis rysunku na dysku (90)
  • Polecenie QSAVE (90)
  • Polecenie SAVEALL (90)
  • Zapis rysunku pod nową nazwą - SAVE i SAVEAS (90)
 • Kopia bezpieczeństwa (91)
  • Zmiana folderu kopii bezpieczeństwa - MOVEBAK (92)
 • Pomoc - HELP (92)
 • Zamknięcie rysunku (93)
  • Polecenie CLOSE (93)
  • Zamknięcie wszystkich rysunków - CLOSEALL (94)
 • Praca w środowisku wielodokumentowym (94)
 • Asystent - ASSIST (96)
  • Ustawienia asystenta (97)
 • Koniec pracy (97)
  • Polecenie QUIT (97)
  • Polecenie QQUIT (98)
 • Klawisz ESC (98)
 • Rozszerzenie pliku (98)

Nowy rysunek (99)

 • Okno tworzenia rysunku (100)
  • Kreator rysunku (101)
  • Kreator prosty (Quick Setup) (101)
  • Kreator rozbudowany (Advanced Setup) (102)
 • Jednostki - UNITS (106)
 • Granice rysunku - LIMITS (109)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a (111)

  • Odcinek linii prostej - LINE (112)
  • Punkt - POINT (114)
  • Okrąg - CIRCLE (115)
  • Łuk - ARC (116)
  • Polilinia - PLINE (117)
  • Linia zygzakowa - BREAKLINE (121)
  • Automatyczne tworzenie polilinii - BOUNDARY (122)
  • Elipsa - ELLIPSE (125)
  • Prostokąt - RECTANG (126)
  • Wielobok - POLYGON (128)
  • Chmurka rewizyjna - REVCLOUD (129)
  • Pierścień - DONUT (131)
  • Trasa - TRACE (131)
  • Zasłona - WIPEOUT (132)
  • Szkic - SKETCH (134)
  • Obszar - SOLID (136)
  • Splajn - SPLINE (136)
  • Multilinie (138)
  • Linie konstrukcyjne - XLINE i RAY (139)
  • Regiony (139)

Właściwości obiektów (141)

 • Wybór właściwości domyślnych (142)
 • Kolor (143)
  • Kolejność wyświetlania - DRAWORDER (144)
  • Kolejność wyświetlania w zależności od koloru - CDORDER (145)
 • Typy linii (148)
  • Okno dialogowe LINETYPE (148)
 • Grubość kreski (151)
  • Bieżąca i domyślna grubości kreski - LWEIGHT (152)
 • Styl wydruku (153)
 • Współczynnik skali linii (154)
  • Globalny współczynnik skali linii - LTSCALE (154)
  • Indywidualny współczynnik skali linii (155)
 • Malarz formatów - MATCHPROP (156)
 • Modyfikacje właściwości obiektów (160)
  • Modyfikacja właściwości za pomocą list (160)
  • Menedżer właściwości - PROPERTIES (161)
  • Zamknięcie menedżera właściwości - PROPERTIESCLOSE (163)
  • Polecenie CHANGE (167)
  • Polecenie CHPROP (167)

Oglądanie rysunku (169)

 • Szybkie powiększanie i przesuwanie (170)
  • Szybkie powiększanie - RTZOOM (170)
  • Szybkie przesuwanie - PAN (172)
  • Powiększanie i przesuwania za pomocą myszy z kółkiem (174)
  • Powiększanie okna prostokątnego (174)
  • Przywoływanie poprzedniego powiększenia (175)
  • Powiększanie do zakresu (175)
  • Zakończenie szybkiego powiększania i przesuwania (175)
 • Inne możliwości polecenia ZOOM (176)
 • Podgląd dynamiczny - DSVIEWER (180)
 • Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku (181)
  • Odświeżanie wszystkich rzutni - REDRAWALL (182)
  • Odświeżanie bieżącej rzutni - REDRAW (182)
  • Regeneracja rysunku - REGEN (182)
  • Regeneracja i odświeżenie rzutni - REGENALL (183)
 • Wyświetlanie grubości linii (183)
 • Wyświetlanie pełnoekranowe (184)
  • Włączenie trybu pełnoekranowego - FULSCREENON (184)
  • Wyłączenie trybu pełnoekranowego - FULLSCREENOFF (184)
  • POLECENIE FULLSCREEN (184)
 • Wypełnianie obiektów - FILL (185)
 • Ekran tekstowy (186)
  • Ekran tekstowy - TEXTSCR (186)
  • Ekran graficzny - GRAPHSCR (187)
 • Widoki (187)
  • Okno dialogowe VIEW (188)

Modyfikacje rysunku (195)

 • Jak wybierać obiekty? (196)
  • Rozpoczynamy od wybrania polecenia (196)
  • Rozpoczynamy od wybrania obiektów (196)
  • Podstawowe metody wyboru obiektów (196)
 • Polecenia do modyfikacji rysunku (198)
  • Pasek narzędzi Modify (198)
  • Usuwanie obiektów - ERASE (198)
  • Kopiowanie - COPY (199)
  • Rozbudowane kopiowanie - COPYM (201)
  • Szyk (tablica) - ARRAY (202)
  • Kopiowanie równoległe - OFFSET (207)
  • Rozbudowane kopiowanie równoległe - EXOFFSET (209)
  • Odbicie lustrzane - MIRROR (210)
  • Przesuwanie - MOVE (211)
  • Obracanie - ROTATE (212)
  • Edycja zintegrowana - MOCORO (214)
  • Dopasowanie - ALIGN (214)
  • Rozdzielanie - BREAK (216)
  • Przedłużanie - EXTEND (217)
  • Ucinanie - TRIM (219)
  • Zintegrowane ucinanie i przedłużanie (222)
  • Automatyczne ucinanie - EXTRIM (222)
  • Zmiana długości - LENGTHEN (223)
  • Rozciąganie - STRETCH (224)
  • Rozbudowane rozciąganie - MSTRETCH (226)
  • Ścinanie narożników - CHAMFER (227)
  • Zaokrąglanie - FILLET (229)
  • Zmiana wielkości obiektów - SCALE (230)
  • Modyfikacja polilinii - PEDIT (231)
  • Edycja wielu polilinii - MPEDIT (237)
  • Modyfikacja splajnu - SPLINEDIT (238)
  • Rozbijanie obiektów (243)
  • Polecenie EXPLODE (243)
  • Polecenie XPLODE (244)
  • Usuwanie duplikatów - OVERKILL (245)
  • Edycja multilinii - MLEDIT (246)

Wybieranie obiektów (247)

 • Metody wyboru obiektów (248)
  • Wybór za pomocą okna (251)
  • Wybór za pomocą wieloboku (252)
  • Wybór za pomocą łamanej (253)
  • Gdy robi się gęsto... (253)
 • Automatyczny wybór obiektów (254)
  • Szybkie wybieranie - QSELECT (254)
  • Wybór obiektów określonego typu, leżących na określonej warstwie - GETSEL (256)
  • Filtrowanie obiektów - FILTER (257)
  • Tworzenie zbioru wskazań - SSX (262)
  • Wybieranie obiektów przecinających - FASTSELECT (263)
 • Opcje wyboru (264)

Napisy (267)

 • Napisy proste (268)
  • Rysowanie napisu - DTEXT (268)
 • Akapit tekstowy (272)
  • Tworzenie akapitu - MTEXT (272)
  • Edytor napisów (272)
  • Wcięcia i tabulatory (273)
  • Justowanie (274)
  • Znaki specjalne (274)
  • Import pliku tekstowego (275)
  • Łączenie akapitów (276)
  • Usuwanie formatowania (276)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie (276)
  • Kombinacje klawiszy edytora (277)
  • Ułamki (280)
  • Edycja ułamków (281)
 • Napis na łuku - ARCTEXT (283)
 • Napis otoczony - TCIRCLE (284)
 • Automatyczne numerowanie napisów - TCOUNT (286)
 • Umieszczanie plików tekstowych na rysunku (287)
  • Polecenie MTEXT (287)
  • Połączenie z plikiem tekstowym - RTEXT (287)
  • Edycja połączonych plików tekstowych - RTEDIT (288)
  • Funkcje DIESEL w RTEXT (289)
 • Styl napisu - STYLE (290)
  • Domyślny styl napisu (292)
 • Modyfikacja napisów (292)
  • Modyfikacja treści napisu - DDEDIT (293)
  • Zmiana wielkości liter - TCASE (294)
  • Zmiana orientacji napisów - TORIENT (295)
  • Właściwości napisu - PROPERTIES (295)
  • Dopasowanie szerokości napisu - TEXTFIT (298)
  • Rozbijanie napisów - TXTEXP (299)
  • Zamiana napisu prostego na akapit - TXT2MTXT (299)
 • Wypełnianie napisów (300)
 • Markowanie napisów - QTEXT (300)
 • Sprawdzanie pisowni - SPELL (301)
 • Jakość wydruku napisów (303)
 • Wyszukiwanie i zastępowanie napisów - FIND (303)
 • Zmiana wielkości i sposobu justowania (307)
  • Zmiana wielkości napisów - SCALETEXT (307)
  • Zmiana współczynników skali napisu względem przestrzeni papieru - PSTSCALE (309)
  • Zmiana justowania napisów - JUSTIFYTEXT (310)
 • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - SPACETRANS (311)
  • Chowanie napisów (312)
  • Tworzenie zasłony - TEXTMASK (313)
  • Usuwanie zasłony - TEXTUNMASK (314)

Rysowanie precyzyjne (315)

 • Skok i węzły - DSETTINGS (316)
  • Skok - SNAP (317)
  • Siatka węzłów - GRID (320)
 • Tryb ortogonalny - ORTHO (321)
 • Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury (322)
 • Punkty charakterystyczne obiektów (323)
  • Wskazywanie punktów charakterystycznych (324)
  • Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych - OSNAP (326)
  • Opcje OSNAP (327)
  • Gdy robi się gęsto... (328)
 • Przykłady (329)
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne) (331)
  • Śledzenie kołowe POLAR (332)
  • Śledzenie punktów charakterystycznych OTRACK (334)
  • Opcje śledzenia punktów charakterystycznych (336)
  • Tymczasowy punkt śledzenia (342)
  • Punkty charakterystyczne użytkownika (343)
  • Punkt względny - FROM (345)
 • Stałe linie konstrukcyjne (346)
  • Prosta - XLINE (346)
  • Półprosta - RAY (349)
  • Sterowanie skokiem, siatką węzłów, trybem ortogonalnym i lokalizacją punktów charakterystycznych z linii poleceń (350)

Anulowanie poleceń (351)

  • Polecenia UNDO, REDO i MREDO (351)
  • Odwołanie ostatniego polecenia - U (352)
  • Anulowanie odwołania polecenia - REDO (352)
  • Odwoływanie poleceń - UNDO (353)
  • Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu - OOPS (354)

Uchwyty (355)

  • Opcje wspólne (357)
  • Rozciąganie (357)
  • Przesuwanie (357)
  • Obracanie (357)
  • Zmiana wielkości (358)
  • Odbicie lustrzane (358)
  • Sterowanie uchwytami - OPTIONS (359)

Część 2 Pożyteczne narzędzia

Warstwy (363)

 • Sterowanie warstwami - LAYER (366)
  • Tworzenie nowej warstwy (366)
  • Zaznaczanie (wybór) warstw (367)
  • Wybór warstwy bieżącej (367)
  • Usuwanie warstw (368)
  • Zmiana nazwy warstwy (368)
  • Właściwości warstw (368)
  • Status warstw (369)
  • Sortowanie warstw (371)
  • Uwagi (371)
  • Właściwości ByLayer i Byblock i definicja bloków (372)
  • Dla tych, którzy nie lubią ikono-przełączników (372)
 • Łatwe sterowanie warstwami (373)
 • Wybór warstwy obiektu (373)
 • Warstwa 0 (373)
 • Stan i właściwości warstw (374)
 • Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - LAYERP (376)
 • Translator warstw (376)
 • Usuwanie warstw - PURGE (377)
 • Wybór rodzaju warstw wyświetlanych w oknie warstw (378)
 • Narzędzia pakietu Express Tools (382)
  • Menedżer konfiguracji warstw - LMAN (382)
  • Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę - COPYTOLAYER (384)
  • Oglądanie obiektów położonych na wybranych warstwach - LAYWALK (385)
  • Zmiana warstwy - LAYMCH (389)
  • Przeniesienie obiektów na bieżącą warstwę - LAYCUR (390)
  • Wyłączenie wszystkich warstw za wyjątkiem wskazanej - LAYISO (390)
  • Włączenie warstw wyłączonych poleceniem LAYISO - LAYUNISO (391)
  • Wyróżnianie wskazanej warstwy - LAYVPI (391)
  • Zamrażanie warstw - LAYFRZ (393)
  • Wyłączanie warstw - LAYOFF (394)
  • Zamknięcie warstwy - LAYLCK (395)
  • Otwarcie warstwy - LAYULK (395)
  • Włączenie wszystkich warstw - LAYON (395)
  • Odmrożenie wszystkich warstw - LAYTHW (396)
  • Kasowanie warstwy i obiektów - LAYDEL (396)
  • Kasowanie warstwy i przeniesienie obiektów - LAYMRG (396)
  • Sterowanie działaniem poleceń - LAYVPMODE (397)

Bloki (399)

 • Definiowanie bloku - BLOCK (402)
 • Wstawianie bloków - INSERT (404)
  • Wczytywanie bloku z dysku (406)
  • Wstawianie bloku pochodzącego z innego rysunku (406)
  • Wstawianie bloków za pomocą Eksploratora Windows (408)
  • Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi (408)
  • Zmiana właściwości bloku w palecie (409)
  • Przezroczystość i autoukrywanie palety (410)
  • Tworzenie nowych palet i dodawanie do nich bloków (411)
 • Przykład definiowania i wstawiania bloku (413)
  • Definiowanie bloku (413)
  • Wstawianie bloku (414)
  • Drzwi 1x1 (415)
 • Polecenie - INSERT (415)
 • Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE (417)
 • Wielokrotnie wstawianie bloku - MINSERT (418)
 • Rozbijanie bloku - EXPLODE (419)
 • Zapis bloku na dysku - WBLOCK (420)
 • Nowy punkt wstawienia - BASE (421)
 • Właściwości bloków (421)
 • Edycja bloków (423)
  • Redefinicja bloku (423)
  • Edycja bloku - REFEDIT (423)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z bloku - REFSET (425)
  • Zakończenie edycji bloku - REFCLOSE (425)
  • Zmiana współczynników skali bloku - BSCALE (428)
  • Zmiana współczynników skali bloku względem przestrzeni papieru - PSBSCALE (429)
  • Edycja właściwości bloków - PROPERTIES (431)
 • Biblioteki bloków (432)
 • Usuwanie nieużywanych bloków - PURGE (433)
 • Kopiowanie elementów bloku - NCOPY (435)
 • Granica cięcia i wydłużania (436)
 • Przycinanie bloków - XCLIP i CLIPIT (437)
 • Tworzenie ikon podgląd bloku - BLOCKICON (437)
 • Liczba bloków - BCOUNT (438)
 • Kopiowanie z użyciem schowka (438)
  • Kopiowanie do schowka - COPYCLIP (438)
  • Kopiowanie wraz z punktem wstawienia - COPYBASE (439)
  • Przeniesienie do schowka - CUTCLIP (439)
  • Wklejanie - PASTECLIP (439)
  • Wklejanie jako blok - PASTEBLOCK (439)
  • Wklejanie w tym samym położeniu - PASTEORIG (440)
 • Automatyczne rozmieszczanie bloków (440)
  • Podziel - DIVIDE (440)
  • Zmierz - MEASURE (442)
 • Zastąpienie bloku odnośnikiem zewnętrznym - BLOCKTOXREF (444)
 • Automatyczne wstawianie bloków (przykład) (445)

Centrum danych projektowych (449)

  • Włączenie centrum - ADCENTER (449)
  • Okno centrum danych projektowych (450)
  • Okno nawigacyjne (450)
  • Paleta (451)
  • Ikony sterujące (451)
  • Wstawianie bloków (453)
  • Wstawianie innych danych projektowych (457)
  • Tworzenie palet narzędzi (458)
  • Wyszukiwanie (460)
  • Często wykorzystywane dane (462)
  • Odświeżenie palety i okna nawigacyjnego (463)
  • Otwarcie rysunku (463)
  • Zastosowanie Eksploratora Windows (463)
  • Zamknięcie centrum - ADCCLOSE (464)
  • Nawigacja - ADCNAVIGATE (464)
  • Kreskowanie (464)

Rysunek aksonometryczny (465)

  • Siatka aksonometryczna (465)
  • Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej - DSETTINGS (466)
  • Polecenie ISOPLANE (467)
  • Okrąg aksonometryczny - ELLIPSE (467)

Kreskowanie (469)

 • Kreskowanie BHATCH (471)
  • Wybór obszaru przeznaczonego do zakreskowania (472)
  • Wybór wzoru kreskowania (473)
  • Podgląd kreskowania (474)
  • Wykonywanie kreskowania (474)
  • Skala i kąt obrotu kreskowania (474)
  • Wyświetlenie granicy kreskowania (475)
  • Dziedziczenie parametrów kreskowania (475)
  • Kreskowanie obiektów wewnętrznych (475)
  • Zaawansowane opcje kreskowania (475)
  • Kreskowanie z "dziurami" (477)
  • Proste kreskowanie (484)
  • Kreskowanie ISO (484)
  • Kreskowanie z zastosowaniem palety narzędzi (485)
  • Zmiana właściwości narzędzia w palecie (487)
  • Przezroczystość i autoukrywanie palety (489)
  • Dostosowywanie wyglądu palety (490)
  • Tworzenie nowych palet i dodawanie do nich narzędzi (492)
  • Zmiana nazwy i usuwanie palety (493)
  • Eksport i import palet (493)
  • Kreskowanie przy pomocy Centrum Danych Projektowych (494)
 • Wypełnianie obszarów (497)
 • Wypełnienie gradientowe (498)
 • Polecenie HATCH (500)
 • Edycja kreskowania (501)
  • Polecenie HATCHEDIT (501)
  • Edycja właściwości kreskowania - PROPERTIES (503)
 • Superkreskowanie - SUPERHATCH (505)
  • Mapa bitowa (506)
  • Blok (508)
  • Odnośnik zewnętrzny (511)
  • Zasłona (512)
  • Wybór obiektu (513)
  • Opcje superkreskowania (513)

Rysunek prototypowy (szablon) (515)

  • Co może zawierać rysunek prototypowy (515)
  • Korzystanie z rysunku prototypowego (516)
  • Brak rysunku prototypowego (516)
  • Tworzenie rysunku prototypowego (517)
  • Położenie katalogu rysunków prototypowych (518)

Regiony (519)

  • Tworzenie regionów - REGION (520)
  • Automatyczne tworzenie regionów - BOUNDARY (521)
  • Działania na regionach (523)
  • Łączenie regionów - UNION (523)
  • Odejmowanie regionów - SUBTRACT (524)
  • Część wspólna regionów - INTERSECT (525)
  • Kasowanie pierwowzorów (526)
  • Rozbijanie regionów - EXPLODE (526)
  • Parametry fizyczne regionu - MASSPROP (527)

Multilinie (529)

 • Multilinia - MLINE (530)
 • Styl multilinii - MLSTYLE (533)
  • Definiowanie stylu (534)
  • Modyfikacja linii (534)
  • Modyfikacja ogólnych parametrów multilinii (535)
 • Edycja multilinii - MLEDIT (539)

Zapytania (545)

  • Odległość - DIST (545)
  • Pole powierzchni i obwód - AREA (546)
  • Współrzędne punktu - ID (550)
  • Wyświetlanie listy wszystkich obiektów - DBLIST (550)
  • Wyświetlanie listy i właściwości wybranych obiektów - LIST (550)
  • Informacje o elementach bloku lub odnośnika - XLIST (551)
  • Parametry fizyczne brył i regionów - MASSPROP (552)
  • Status rysunku - STATUS (553)
  • Informacje na temat czasu i stoper - TIME (553)

Naprawianie uszkodzonych rysunków (555)

  • Naprawianie rysunku - RECOVER (555)
  • Sprawdzanie rysunku - AUDIT (555)
  • Kopia bezpieczeństwa (556)

Część 3 Wydruk

Wydruk (559)

 • Wydruk - PLOT (560)
  • Podgląd wydruku (560)
  • Ustawienia urządzenia drukującego (Plot Device) (561)
  • Ustawienia kreślenia (Plot Settings) (563)
  • Skala wydruku (567)
  • Chowanie linii niewidocznych na wydruku (568)
  • Jak drukować duże rysunki na drukarce małego formatu (569)
 • Ustawienia strony - PAGESETUP (570)
 • Podgląd wydruku - PREVIEW (571)
 • Menedżer urządzeń drukujących - PLOTTERMANAGER (572)
  • Dodanie nowego urządzenia drukującego (573)
  • Edytor konfiguracji urządzenia drukującego (576)
 • Import plików PCP i PC2 - PCINWIZARD (577)
  • Kolor tła podglądu wydruku (578)
  • Oznaczanie wydruków - PLOTSTAMP (578)
 • Wydruk automatyczny (580)

Rozmieszczenia wydruku (581)

 • Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia (583)
  • Włączanie przestrzeni papieru (583)
  • Przełączanie pomiędzy przestrzeniami (584)
  • Ustawienia strony - PAGESETUP (585)
  • Import ustawień strony - PSETUPIN (585)
  • Kreator rozmieszczeń wydruku - LAYOUTWIZARD (585)
  • Rozmieszczenia wydruku - LAYOUT (587)
  • Tworzenie nowych arkuszy rozmieszczeń wydruku (588)
  • Wczytanie arkuszy z innego rysunku (588)
  • Usuwanie arkuszy (589)
  • Zmiana nazwy arkusza (589)
  • Kopiowanie i przesuwanie arkuszy (589)
  • Szybka zmiana aktywnego arkusza (590)
  • Łączenie arkuszy - LAYOUTMERGE (590)
 • Rzutnie (591)
  • Tworzenie rzutni - VPORTS (592)
  • Widok w rzutniach (594)
  • Edycja obiektów w rzutniach (597)
  • Skala stosowana w rzutniach (597)
  • Odczytanie współczynnika skali rzutni - VPSCALE (599)
  • Synchronizacja współczynników powiększenia w rzutniach - VPSYNC (600)
  • Blokada skali powiększenia w rzutni (602)
  • Sterowanie widocznością warstw za pomocą menedżera warstw - LAYER (604)
  • Widoczność warstw w rzutniach - VPLAYER (605)
  • Włączanie i wyłączanie rzutni (606)
  • Przycinanie rzutni - VPCLIP (607)
  • Cieniowanie i chowanie linii niewidocznych w rzutni (608)
  • Widoczność ramek rzutni (609)
  • Przenoszenie obiektów między przestrzenią modelu i papieru - CHSPACE (609)
  • Dopasowanie widoku w rzutni - ALIGNSPACE (610)
  • Obracanie zawartości rzutni (612)
  • Właściwości rzutni - PROPERTIES (612)
  • Edycja rzutni za pomocą uchwytów (615)
  • Jednorodne skalowanie linii nieciągłych w rzutni (615)
  • Usuwanie rzutni (616)
  • Przypisanie tabeli stylów wydruku do rzutni (616)
  • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - SPACETRANS (617)
  • Polecenie -VPORTS (617)
 • Inne polecenia (619)
  • Tworzenie rzutni i sterowanie nimi - MVIEW (619)
  • Konfiguracja rysunku - MVSETUP (619)

Style wydruku (625)

  • Rodzaje stylów wydruku (626)
  • Zmiana stylu wydruku (627)
  • Bieżący styl - PLOTSTYLE (627)
  • Edycja tabeli stylów (628)
  • Wyświetlanie stylów wydruku na ekranie (630)
  • Tworzenie tabeli stylów (631)
  • Dołączanie tabeli stylów wydruku (634)
  • Menedżer tabel stylów wydruku - STYLESMANAGER (634)
  • Zmiana rodzajów stylów - CONVERTPSTYLES (637)
  • Konwersja tabeli stylów - CONVERTCTB (638)
  • Posługiwanie się kolorami True Color w stylach wydruku (638)

Automatyczny wydruk (641)

  • Dodanie nowego rysunku do listy (642)
  • Usunięcie rysunku z listy (642)
  • Wczytanie listy plików (642)
  • Zapis listy plików (643)
  • Rozpoczęcie wydruku (643)
  • Wydruk próbny (643)
  • Raporty (644)
  • Rozmieszczenie wydruku (645)
  • Ustawienia strony (646)
  • Urządzenie drukujące (647)
  • Ustawienia wydruku (647)
  • Warstwy (648)
  • Zakończenie działania (649)

Część 4 Wymiarowanie

Wymiarowanie (653)

  • Nazwy elementów wymiaru (654)
  • Wymiary liniowe - DIMLINEAR (655)
  • Wymiar dopasowany - DIMALIGNED (658)
  • Wymiarowanie promienia - DIMRADIUS (660)
  • Wymiarowanie średnicy - DIMDIAMETER (660)
  • Wymiarowanie średnicy w drugim rzucie (662)
  • Środek okręgu i linie środkowe - DIMCENTER (663)
  • Wymiarowanie kątów - DIMANGULAR (663)
  • Wymiarowanie współrzędnych - DIMORDINATE (664)
  • Łańcuch wymiarowy od linii bazowej - DIMBASELINE (665)
  • Szeregowy łańcuch wymiarowy - DIMCONTINUE (666)
  • Szybkie wymiarowanie - QDIM (668)
  • Edycja punktów wymiarowych (670)
  • Przywrócenie automatycznego napisu wymiarowego - DIMREASSOC (671)
  • Linia odniesienia z opisem - QLEADER (672)
  • Linia odniesienia - LEADER (676)
  • Odłączanie odnośników od obiektu - QLDETACHSET (677)
  • Przyłączanie odnośnika do obiektu - QLATTACH (677)
  • Globalne przyłączanie odnośników do obiektu - QLATTACHSET (678)
  • Tolerancje kształtu (678)
  • Wymiarowanie zespolone (679)
  • Usuwanie zespolenia wymiarów - DIMDISASSOCIATE (680)
  • Zespolenie wymiarów - DIMREASSOCIATE (681)
  • Korzystaj z punktów charakterystycznych (684)
  • Umieszczanie wymiarów na osobnych warstwach (684)
  • Regeneracja wymiarów - DIMREGEN (684)

Edycja wymiarów (685)

  • Menu kontekstowe (686)
  • Edycja wymiarów za pomocą uchwytów (686)
  • Polecenie DIMEDIT (689)
  • Polecenie DIMTEDIT (690)
  • Właściwości wymiaru - PROPERTIES (691)
  • Zmiana treści napisu wymiarowego - DDEDIT (692)
  • Rozbijanie wymiarów (692)
  • Napis wymiarowy na czystym tle (692)

Style wymiarowe (695)

 • Sterowanie stylami wymiarowymi - polecenie DIMSTYLE (696)
  • Styl wymiarowy (696)
  • Okno dialogowe DIMSTYLE (697)
  • Bieżący styl wymiarowy (698)
  • Nowy styl wymiarowy (699)
  • Usunięcie stylu wymiarowego (700)
  • Zmiana nazwy stylu wymiarowego (700)
  • Modyfikacja stylu wymiarowego (700)
  • Porównanie stylów wymiarowych (700)
 • Modyfikacje stylu wymiarowego (701)
  • Niewielkie zmiany stylu wymiarowego (701)
  • Linie i strzałki - Lines and Arrows (702)
  • Napis wymiarowy - Text (703)
  • Dopasowanie - Fit (705)
  • Jednostki podstawowe - Primary Units (707)
  • Jednostki dodatkowe - Alternate Units (709)
  • Tolerancje - Tolerances (710)
 • Polecenie DIMOVERRIDE (712)
 • 3 krótkie pytania dotyczące wymiarów (713)
 • Rodzaje strzałek wymiarowych (714)
 • Eksport i import stylów wymiarowych (715)
  • Eksport stylów wymiarowych - DIMEX (715)
  • Import stylów wymiarowych - DIMIM (716)

Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru (717)

  • Wymiarowanie elementów modelu w przestrzeni papieru (719)

Część 5 Rysowanie w przestrzeni

Układy współrzędnych (727)

 • Sterowanie układami współrzędnych (729)
  • Polecenie UCS (729)
  • Pasek narzędzi UCS II (732)
 • Menedżer układów współrzędnych - UCSMAN (737)
  • Zakładka Named UCSs (738)
  • Zakładka Orthographic UCS (740)
  • Parametry - zakładka Settings (741)
 • Obracanie układu współrzędnych - RTUCS (742)
 • Układ współrzędnych w rzutni (743)
 • Widok z góry w rzutni (745)
 • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (748)
 • Układ współrzędnych związany z widokiem (748)
 • Marker układu współrzędnych - UCSICON (750)
 • Reguła prawej dłoni (751)
 • Marker UCS - UCSICON (751)
 • Przykłady (754)
  • Przykład 2D (754)
  • Przykład 3D (755)

Oglądanie rysunku w przestrzeni (759)

 • Interaktywne wodzenie kamery - 3DORBIT (760)
  • Środek obrotu - 3DORBITCTR (763)
  • Położenie kamery - CAMERA (764)
  • Przesuwanie i powiększanie (765)
  • Perspektywa (766)
  • Zmiana odległości - 3DDISTANCE (766)
  • Obracanie kamery - 3DSWIVEL (767)
  • Wprawianie w ruch - 3DCORBIT (767)
  • Cieniowanie (768)
  • Płaszczyzny tnące - 3DCLIP (769)
  • Narzędzia ułatwiające wizualizację (770)
  • Ćwiczenie (771)
  • Degradacja obrazu (771)
 • Punkt widzenia - DDVPOINT (772)
  • Polecenie VPOINT (774)
  • Kierunki ortogonalne (776)
 • Cieniowanie w rzutni - SHADEMODE (779)
 • Widok dynamiczny - DVIEW (782)
 • Widok z góry (784)
  • Polecenie PLAN (784)
  • Polecenie EXPLAN (785)
 • Chowanie linii - HIDE (786)
 • Oglądanie brył (787)
 • Linie niewidoczne (787)
  • Parametry linii niewidocznych - HLSETTINGS (788)

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej (791)

 • Modele szkieletowe, ociankowe i bryłowe (792)
 • Filtry współrzędnych (793)
 • Elementy płaskie w przestrzeni (794)
 • Poziom i wysokość pogrubienia - THICKNESS (795)
  • Wysokość pogrubienia jako właściwość obiektu (798)
  • Kopiowanie wysokości pogrubienia (800)
 • Modele krawędziowe (800)
  • Odcinek trójwymiarowy - LINE (800)
  • Polilinia trójwymiarowa - 3DPOLY (801)
 • Modele ściankowe (802)
  • Ścianka - 3DFACE (802)
  • Widoczność krawędzi ścianki - EDGE (804)
  • Siatka - Ai_MESH (806)
  • Powierzchnia prostoliniowa - RULESURF (807)
  • Powierzchnia równoległa - TABSURF (808)
  • Powierzchnia obrotowa - REVSURF (809)
  • Powierzchnia brzegowa - EDGESURF (811)
 • Predefiniowane obiekty siatkowe (812)
  • Prostopadłościan (813)
  • Klin (813)
  • Ostrosłup (813)
  • Stożek (814)
  • Sfera (814)
  • Kopuła (814)
  • Miska (815)
  • Torus (815)
 • Siatki (815)
  • Siatka - 3DMESH (815)
  • Polipowierzchnia - PFACE (815)
 • Modele bryłowe (816)

Modyfikacja obiektów 3D (817)

 • Płaszczyzna XY (817)
 • Tablica 3D - 3DARRAY (819)
 • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni (821)
  • Kopiowanie i przesuwanie (821)
  • Zmiana wielkości (823)
  • Dopasowanie - ALIGN (824)
  • Obrót - ROTATE3D (827)
  • Odbicie lustrzane - MIRROR3D (828)
 • Modyfikacja polilinii i powierzchni 3D - PEDIT (831)
 • Spłaszczanie - FLATTEN (834)
 • Właściwości ścianek, polilinii i powierzchni (835)
  • Właściwości ścianki 3DFACE (835)
  • Właściwości polilinii 3DPOLY (835)
  • Właściwości powierzchni (836)
 • Uchwyty (836)
 • Rozbijanie obiektów 3D - EXPLODE (837)

Modelowanie bryłowe ACIS (839)

 • Bryły proste (839)
  • Prostopadłościan - BOX (840)
  • Kula - SPHERE (842)
  • Klin - WEDGE (843)
  • Stożek - CONE (844)
  • Walec - CYLINDER (846)
  • Torus - TORUS (848)
 • Bryły złożone (849)
  • Suma brył - UNION (849)
  • Różnica brył - SUBTRACT (850)
  • Część wspólna brył - INTERSECT (850)
  • Część wspólna brył - INTERFERE (853)
  • Pogrubianie - EXTRUDE (854)
  • Pogrubianie wzdłuż kierownicy - EXTRUDE (857)
  • Pogrubianie i część wspólna (860)
  • Pogrubianie i część wspólna 3 przekrojów (863)
  • Obracanie - REVOLVE (864)
 • Przyczepianie UCS do ścianki bryły (865)
 • Wyświetlanie brył (866)
  • Gęstość linii - zmienna Isolines (867)
  • Gęstość siatki - zmienna Facetres (867)
  • Wyświetlanie konturów - zmienna Dispsilh (868)
  • Siatkowa reprezentacja walców i stożków - zmienna Facetratio (869)
 • Parametry fizyczne brył - MASSPROP (870)
 • Przekształcanie brył AME - AMECONVERT (870)
 • Rzuty i przekroje brył (870)
  • Tworzenie rzutni - SOLVIEW (871)
  • Rysowanie rzutów i przekrojów - SOLDRAW (878)
  • Rysowanie zarysów - SOLPROF (879)
 • Eksport i import w formacie ACIS (881)
  • Wczytywanie brył w formacie ACIS - ACISIN (881)
  • Zapis brył w formacie ACIS - ACISOUT (881)

Modyfikacja brył (883)

 • Ścinanie krawędzi - CHAMFER (883)
 • Zaokrąglanie krawędzi - FILLET (885)
 • Przekrój - SECTION (887)
 • Przecięcie - SLICE (889)
 • Modyfikacja brył - SOLIDEDIT (890)
  • Modyfikacja brył - Body (892)
  • Modyfikacja ścianek - Face (895)
  • Modyfikacja krawędzi - Edge (901)
 • Inne operacje edycyjne (901)

Rendering (903)

 • Obiekty 3D (904)
 • Materiały - RMAT (904)
  • Parametry materiału (906)
 • Biblioteka materiałów - MATLIB (908)
 • Światła - LIGHT (909)
  • Światło punktowe - "żarówka" (911)
  • Światło równoległe - "słońce" (912)
  • Światło stożkowe - "reflektor" (914)
 • Sceny - SCENE (916)
 • Rendering - RENDER (917)
 • Tło - BACKGROUND (921)
 • Mgła - FOG (922)
 • Krajobrazy (923)
  • Wstawianie elementu krajobrazu - LSNEW (923)
  • Edycja elementu krajobrazu - LSEDIT (924)
  • Biblioteka krajobrazów - LSLISB (925)
 • Parametry renderingu - RPREF (925)
 • Zapis i odczyt ekranu renderingu (926)
  • Zapis ekranu do pliku - SAVEIMG (926)
  • Wczytanie mapy bitowej z pliku - REPLAY (927)
 • Informacje na temat renderingu - STATS (927)
 • Komunikacja z programem 3D Studio (928)
  • Wczytywanie rysunków z 3DStudio - 3DSIN (928)
  • Zapis rysunku w formacie 3DStudio - 3DSOUT (930)
 • Mapowanie - SETUV (931)
 • Rodzaj materiału - SHOWMAT (932)

Część 6 Dla zaawansowanych

Rzutnie w przestrzeni modelu (935)

 • Konfiguracja rzutni - VPORTS (936)
  • Tworzenie konfiguracji rzutni (938)
  • Wybór zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni (940)
 • Układ współrzędnych w rzutni (943)
  • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym (944)

Odnośniki (945)

 • Zarządzanie odnośnikami - XREF (946)
  • Status odnośników (948)
  • Hierarchia odnośników (948)
  • Dołączanie odnośników - Attach (949)
  • Zmiana sposobu dołączenia odnośnika (951)
  • Przyłączanie odnośników na stałe (ustalanie) - opcja Bind... (953)
  • Dołączanie odnośników - XATTACH (954)
  • Wczytywanie odnośników - XOPEN (955)
 • Informowanie o zmianie (955)
 • Przyłączanie wybranych elementów odnośnika - XBIND (955)
 • Przycinanie odnośników (957)
  • Przycinanie - XCLIP (957)
  • Przycinanie - CLIPIT (962)
 • Edycja odnośników (964)
  • Edycja odnośnika - REFEDIT (964)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z odnośnika - REFSET (967)
  • Zakończenie edycji odnośnika - REFCLOSE (969)
 • Modyfikacja właściwości odnośnika (969)
 • Wczytywanie odnośników na żądanie (970)
  • Sterowanie wczytywaniem na żądanie (970)
  • Indeksy (971)
 • Projekty (972)
  • Tworzenie projektu (973)
  • Korzystanie z projektu (974)
 • Archiwizacja i przesyłanie rysunków zawierających odnośniki (974)
  • Menedżer ścieżek dostępu plików skojarzonych z rysunkiem (975)

Mapy bitowe (979)

  • Zarządzanie mapami bitowymi - IMAGE (980)
  • Dołączanie map bitowych - przycisk Attach (982)
  • Dołączanie map bitowych - IMAGEATTACH (983)
  • Przycinanie map bitowych - IMAGECLIP (983)
  • Przycinanie map bitowych - CLIPIT (984)
  • Jasność, kontrast i płowienie - IMAGEADJUST (985)
  • Jakość wyświetlania - IMAGEQUALITY (986)
  • Przezroczystość - TRANSPARENCY (987)
  • Widoczność obramowania map bitowych - IMAGEFRAME (987)
  • Polecenie TFRAMES (988)
  • Właściwości map bitowych (988)
  • Edycja map bitowych w innym programie - IMAGEEDIT (988)

Standardy CAD (989)

  • Tworzenie standardów (990)
  • Konfiguracja standardów - STANDARDS (990)
  • Automatyczna kontrola standardów (992)
  • Sprawdzanie standardów - CHECKSTANDARDS (993)
  • Translator warstw - LAYTRANS (997)
  • Ustawienia translatora warstw (999)
  • Usuwanie nieużywanych warstw (1003)
  • Sprawdzanie zgodności ze standardami większej ilości plików rysunkowych (1005)

Grupowanie obiektów (1009)

  • Grupowanie - GROUP (1010)
  • Tworzenie grupy (1013)
  • Wybieranie grupy (1013)
  • Zamiana bloku na grupę (1018)
  • Zamiana grupy na blok (1018)
  • Zbiory wskazań (1018)

Slajdy (1021)

  • Tworzenie slajdu - MSLIDE (1021)
  • Wyświetlanie slajdu - VSLIDE (1021)
  • Biblioteka slajdów (1022)

Częściowe wczytywanie rysunku (1023)

  • Częściowe otwarcie rysunku - OPEN (1023)
  • Wczytanie dodatkowej geometrii - PARTIALOAD (1027)

Import i eksport (1029)

 • IMPORT (1029)
  • Wczytywanie plików w formacie 3D Studio - 3DSIN (1030)
  • Wczytywanie plików w formacie DXF - DXFIN (1030)
  • Jakość rysunków PostScriptowych - PSQUALITY (1030)
  • Wczytywanie plików w formacie ACIS - ACISIN (1031)
  • Wczytywanie plików w formacie WMF - WMFIN (1031)
 • EXPORT (1031)
  • Format JPG - JPGOUT (1032)
  • Format PNG - PNGOUT (1032)
  • Format TIFF - TIFOUT (1032)
  • Format WMF - WMFOUT (1033)
  • Format ACIS (SAT) - ACISOUT (1033)
  • Format STL - STLOUT (1033)
  • Postscript - PSOUT (1033)
  • Format DXX (1033)
  • Format BMP - BMPOUT (1034)
  • Format DXF - DXFOUT (1034)
  • Format 3D Studio - 3DSOUT (1034)
  • Zapis bloku na dysku (1034)
 • Zapis rysunków w formacie AutoCAD-a 13, 14 i 2000 (1035)
 • Wczytywanie plików w formacie DXB - DXBIN (1035)
 • Wczytywanie plików w formacie HPGL - PLT2DWG (1036)

Atrybuty (1037)

 • Tworzenie atrybutów - ATTDEF (1038)
  • Tworzenie i wstawianie bloków z atrybutami (1040)
 • Sporządzanie listy atrybutów (1044)
  • Kreator listy atrybutów - EATTEXT (1044)
  • Polecenie ATTEXT (1053)
 • Tryb wyświetlania i wydruku atrybutów - ATTDISP (1055)
 • Edycja atrybutów (1056)
  • Zmiana wartości atrybutów - PROPERTIES (1056)
  • Menedżer atrybutów - BATTMAN (1058)
  • Edycja definicji atrybutu - DDEDIT (1062)
  • Edytor atrybutów - EATTEDIT (1063)
  • Edycja wartości atrybutów - ATTEDIT (1065)
  • Polecenie -ATTEDIT (1066)
  • Globalna edycja atrybutów - GATTE (1068)
 • Uaktualnienie atrybutów - ATTSYNC (1070)
 • Redefinicja atrybutów - ATTREDEF (1070)
 • Eksport i import atrybutów (1072)
  • Eksport atrybutów - ATTOUT (1072)
  • Import atrybutów - ATTIN (1073)
 • Właściwości definicji atrybutów (1073)
 • Rozbijanie bloków zawierających atrybuty (1074)
  • Rozbijanie bloków - EXPLODE (1074)
  • Rozbijanie bloków z przekształceniem atrybutów na napisy - BURST (1074)
 • Polecenia przeznaczone do obsługi atrybutów, które występowały w poprzednich wersjach AutoCAD-a (1075)
  • Polecenie -ATTDEF (1075)
  • Polecenie -ATTEXT (1076)

Bazy danych (1077)

 • Konfiguracja źródła danych (1078)
  • Specyfikacja źródła danych (1078)
  • Konfiguracja źródła danych z poziomu AutoCAD-a (1080)
 • Menedżer baz danych - DBCONNECT (1082)
  • Przyłączanie źródła danych (1083)
  • Oglądanie i edycja tabeli (1084)
  • Zapis zmian w tabeli (1088)
  • Zamknięcie menedżera baz danych - DBCCLOSE (1088)
 • Połączenia (1088)
  • Szablony połączeń (1088)
  • Tworzenie połączeń (1090)
  • Oglądanie połączeń (1091)
  • Edycja połączeń (1094)
  • Usuwanie połączeń (1094)
  • Synchronizacja połączeń (1095)
  • Eksport połączeń (1095)
  • Opcje widoku tabeli (1095)
 • Etykiety (1096)
  • Szablony etykiet (1097)
  • Tworzenie etykiet przyczepionych do obiektów (1099)
  • Tworzenie etykiet wolno stojących (1099)
  • Odświeżanie etykiet (1100)
  • Wyświetlanie i chowanie etykiet (1101)
  • Usuwanie etykiet (1102)
 • Przykłady (1102)
  • Przykład zastosowania Accessa (1102)
 • Zapytania (1113)
  • Edytor zapytań (1113)
  • Szybkie zapytanie (1114)
  • Zapytanie o zakres (1120)
  • Zapytanie zaawansowane (1122)
  • Zapytanie SQL (1124)
 • Tworzenie zbiorów wskazań (1125)

Symbole i typy linii (1131)

 • Tworzenie symboli - MKSHAPE (1131)
 • Wstawianie symboli - SHAPE (1133)
 • Wczytywanie symboli z pliku SHX - LOAD (1134)
 • Przekształcenie symbolu w blok - SHP2BLK (1135)
 • Tworzenie typów linii użytkownika - MKLTYPE (1136)
 • Tradycyjne tworzenie typów linii (1139)

Skrypty (1141)

  • Tworzenie skryptów (1141)
  • Uruchomienie skryptu - SCRIPT (1142)
  • Wykonanie skryptu od początku - RSCRIPT (1142)
  • Kontynuacja wykonania skryptu - RESUME (1142)
  • Pauza w wykonaniu skryptu - DELAY (1143)
  • Przykład automatycznej prezentacji z wykorzystaniem slajdów (1143)
  • Inna wersja skryptu (1144)

Skróty i polecenia zewnętrzne (1145)

 • Skróty poleceń (1145)
  • Edytor skrótów - ALIASEDIT (1146)
 • Polecenia zewnętrzne (1147)
 • Skróty klawiaturowe (1148)
  • Definiowanie skrótu użytkownika (1148)
  • Definiowanie skrótu klawiaturowego w pliku menu (1150)

Część 7 Ciekawe możliwości

Express Tools (1157)

 • Instalacja narzędzi Express Tools (1157)
 • Narzędzia (1158)
  • Narzędzia ogólnego przeznaczenia (1159)
  • Narzędzia służące do edycji bloków (1160)
  • Narzędzia służące do zarządzania warstwami (1161)
  • Narzędzia tekstowe (1162)
  • Narzędzia wspomagające pracę z rozmieszczeniami wydruku (1163)
  • Narzędzia wspomagające wymiarowanie (1163)
  • Narzędzia wyboru (1163)
  • Narzędzia służące do modyfikacji obiektów (1164)
  • Narzędzia do rysowania obiektów (1164)
  • Narzędzia służące do obsługi plików (1164)
  • Narzędzia służące do obsługi hiperłączy (1165)

Kalkulator geometryczny (1167)

  • Operatory i funkcje (1167)
  • Zmienne (1171)

OLE (1173)

 • Co to jest OLE? (1174)
 • Czym różni się łączenie od osadzania? (1175)
 • Umieszczanie obiektów OLE w rysunkach AutoCAD-a (1175)
  • Osadzanie - INSERTOBJ (1175)
  • Łączenie - INSERTOBJ (1177)
  • Łączenie zawartości schowka - PASTESPEC (1178)
  • Wklejanie (osadzanie) zawartości schowka - PASTECLIP (1178)
  • Zarządzanie połączeniami OLE - OLELINKS (1179)
  • Wklejanie zawartości schowka z przekształceniem w obiekty AutoCAD-a (1180)
 • Umieszczanie rysunków AutoCAD-a w innych aplikacjach (1180)
  • Osadzanie - COPYCLIP (1180)
  • Wycięcie i osadzenie - CUTCLIP (1181)
  • Łączenie - COPYLINK (1181)
 • Umieszczanie zawartości okna tekstowego w schowku - COPYHIST (1181)
 • Widoczność obiektów OLE (1181)
 • Domyślna jakość wyświetlania obiektów OLE (1182)
 • Skalowanie obiektów OLE - OLESCALE (1182)
 • Edycja obiektów OLE (1184)
 • Osadzanie za pomocą metody "przenieś-i-upuść" (1186)

AutoLISP (1187)

  • Edytor Visual LISP-u - VLISP (1188)
  • Lista poleceń, funkcji i zmiennych AutoLISP-u dostępnych z linii poleceń - LSP (1188)
  • Przeglądanie funkcji AutoLISP-u zdefiniowanych we wskazanym pliku - LSPSURF (1189)
  • Praktyczny kurs AutoLISP-u (1190)

Visual Basic (1191)

  • Korzystanie z gotowych programów VBA (1191)
  • Edytor VBA - VBAIDE (1194)
  • Pierwszy program (1194)
  • Kilka ciekawych przykładów (1198)
  • Usuwanie makra (1205)
  • Pakiet uruchomieniowy (1206)
  • Przeglądarka obiektów (Object Browser) (1207)
  • Program KOS.DVB (1208)

Stół graficzny (digitizer) (1217)

 • Obsługa stołu graficznego - TABLET (1218)
  • Konfiguracja stołu graficznego (1218)
  • Kalibracja stołu graficznego (1219)
  • Wynik dopasowania (Outcome of fit:) (1220)
  • Błąd RMS (RMS Error) (1221)
  • Odchylenia (1221)
  • Wybór rodzaju transformacji (1221)
  • Przenoszenie dużych rysunków (1222)

Internet (1223)

  • Otwarcie rysunku w Internecie - OPEN (1223)
  • Wstawianie bloku z Internetu - INSERT (1226)
  • Zapis rysunku w Internecie SAVE (1227)
  • Uruchamianie przeglądarki - BROWSER (1228)
  • Tworzenie rysunków DWF (1228)
  • Parametry pliku DWF (1228)
  • Oglądanie rysunków DWF w Internecie (1228)
  • Publikacja rysunków w sieci - PUBLISHTOWEB (1229)
  • Tworzenie przesyłki służącej do elektronicznej transmisji rysunków - ETRANSMIT (1234)
  • Centrum komunikacyjne (1236)

Zbiory arkuszy (1239)

  • Tworzenie i wydruk zbioru arkuszy - PUBLISH (1239)
  • Publikowanie wsadowe -PUBLISH (1242)
  • Automatyczne otwarcie zbioru arkuszy +PUBLISH (1242)

Hiperpołączenia (1243)

  • Wstawianie i edycja hiperpołączeń - HYPERLINK (1243)
  • Dołączenie hiperpołączenia - ATTACHURL (1246)
  • Otwarcie hiperpołączenia (1246)
  • Otwarcie hiperpołączenia - GOTOURL (1247)
  • Usuwanie hiperpołączenia (1247)
  • Usuwanie hiperpołączenia - DETACHURL (1248)
  • Kursor hiperpołączeń - HYPERLINKOPTIONS (1248)
  • Hiperpołączenia względne i bezwzględne (1249)
  • Poszukiwanie i modyfikacja hiperpołączeń - SHOWURLS (1249)
  • Modyfikacja hiperpołączeń - CHURLS (1250)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie hiperpołączeń - REPURLS (1251)

Bezpieczeństwo rysunku (1253)

  • Zabezpieczenie rysunku hasłem - SECURITYOPTIONS (1254)
  • Podpis elektroniczny - SECURITYOPTIONS (1255)
  • Weryfikacja podpisu elektronicznego - SIGVALIDATE (1256)

Inne przydatne polecenia (1257)

  • Przenoszenie rysunków - ETRANSMIT (1257)
  • Autoregeneracja - REGENAUTO (1258)
  • Dokładność wyświetlania okręgów i łuków - VIEWRES (1259)
  • Zmiana nazwy obiektów RENAME (1260)
  • Polecenie -RENAME (1261)
  • Usuwanie obiektów nieużywanych - PURGE (1262)
  • Zapisanie i otwarcie rysunku - REVERT (1263)
  • Właściwości rysunku - DWGPROPS (1263)
  • Automatyczna modyfikacja właściwości rysunku - PROPULATE (1264)
  • Wczytywanie aplikacji - APPLOAD (1267)
  • Wczytywanie menu - MENULOAD (1269)
  • Usuwanie menu - MENUUNLOAD (1271)
  • Zachowywanie poprzedniej wersji pliku (1271)
  • Znaki uniwersalne (1271)
  • Dostosowanie prawego przycisku myszki (1271)
  • Kto otworzył rysunek - WHOHAS (1273)
  • Powtarzanie - MULTIPLE (1273)
  • Przesuwanie dynamiczne - DRAGMODE (1273)
  • Wielkość celownika - 'APERTURE (1274)
  • Zaznaczanie punktów - 'BLIPMODE (1274)
  • Wyłączanie i włączanie poleceń - UNDEFINE, REDEFINE (1274)
  • Reinicjacja - REINIT (1274)
  • Info - 'ABOUT (1275)
  • Kompilacja czcionek i symboli - COMPILE (1275)
  • Status drzewa indeksu obszaru - TREESTAT (1275)
  • Wypełnienia PostScriptowe - PSFILL (1276)
  • Rozpoczęcie zapisu przebiegu sesji do pliku - LOGFILEON (1276)
  • Zakończenie zapisu sesji do pliku - LOGFILEOFF (1276)
  • Zarządzanie aplikacjami ARX - ARX (1276)
  • Konwersja - CONVERT (1277)
  • Drukowanie przecinających się linii (1277)
  • Kolor tła plików WMF (1277)
  • Edycja obiektu za pomocą dwukrotnego kliknięcia - DBLCLKEDIT (1278)
  • Wstawianie pliku opisu - RMLIN (1278)
  • Dostosowywanie interfejsu - CUSTOMIZE (1279)
  • Zmiana ścieżek dostępu - REDIR (1280)
  • Typy obiektów REDIR - REDIRMODE (1281)
  • Konfiguracja i-drop - SETIDROPHANDLER (1281)
  • Lista obiektów tworzących blok - BLOCK? (1281)
  • Dołączanie danych dodatkowych - XDATA (1282)
  • Wyświetlanie danych dodatkowych - XLIST (1282)
  • Konfiguracja wyświetlania 3D - 3DCONFIG (1283)

Paski narzędzi (1285)

  • Wyświetlanie pasków narzędzi (1285)
  • Konfiguracja pasków narzędzi - TOOLBAR (1285)
  • Przenoszenie przycisku między paskami (1287)
  • Usuwanie przycisku z paska (1287)
  • Umieszczanie nowego przycisku w pasku (1288)
  • Umieszczanie całkiem nowego przycisku w pasku (1289)
  • Zmiana wyglądu ikony przycisku (1290)
  • Tworzenie nowego paska narzędzi (1290)
  • Usuwanie paska narzędzi (1291)

Opcje (1293)

  • Ustawienia - OPTIONS (1293)
  • Katalogi - zakładka Files (1293)
  • Wyświetlanie - zakładka Display (1294)
  • Otwieranie i zapisywanie plików - zakładka Open and Save (1295)
  • Wydruk - zakładka Plotting (1297)
  • Parametry ogólne - zakładka System (1297)
  • Ustawienia użytkownika - zakładka User Preferences (1298)
  • Parametry rysowania - zakładka Drafting (1299)
  • Wybieranie - zakładka Selection (1300)
  • Profile użytkownika - zakładka Profiles (1301)

Część 8 Dodatki

Instalacja AutoCAD-a (1305)

  • Klucz sprzętowy (1305)
  • Instalacja AutoCAD-a (1305)
  • Ponowna instalacja (1314)
  • Uruchamianie AutoCAD-a (1315)
  • Zmiana koloru tła ekranu (1316)
  • Deinstalacja AutoCAD-a (1317)

Wybrane funkcje języka DIESEL (1319)

  • Odczyt zmiennych systemowych (1319)
  • Odczyt daty i czasu (1320)
  • Odczyt właściwości rysunku (1320)
  • Odczyt właściwości użytkownika (1321)
  • Odczyt nazw odnośników (1321)
  • Odczyt nazw map bitowych (1322)

Zmienne systemowe (1323)

  • Modyfikacja zmiennych systemowych w oknie dialogowym - SYSVDLG (1324)
  • Lista zmiennych systemowych (1325)

Skróty (1349)

  • Skróty poleceń (1349)
  • Odpowiedniki poleceń wcześniejszych wersji AutoCAD-a w wersji 2004 (1351)
  • Skróty klawiaturowe (1352)

Część 9 Skorowidz

Skorowidz (1355 )

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zanim zamówisz książkę, kliknij tutaj.statystyki www stat.pl

Korzystamy z cookies, więcej informacji »

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team